Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

Тема 4. РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

УРОК 24. РОЗПАД СВІТОВОЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ. ІСТОРІЯ ЯПОНІЇ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті нові незалежні держави в Азії та Африці; етапи деколонізації;

• характеризувати процес здобуття незалежності народами Азії та Африки; японське «економічне диво»;

• пояснювати суть японського «економічного дива»;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: японське «економічне диво», деколонізація, модернізація.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з картою

1. Покажіть на карті колонії великих держав.

2. Яким саме державам вони належали?

Бесіда

1. Назвіть держави, що володіли найбільшими колоніями в Азії та Африці в міжвоєнний період.

2. У яких колоніях у 1918-1945 рр. досяг найбільшого розвитку національно-визвольний рух?

3. У чому полягали особливості економічного розвитку Японії в міжвоєнний період?

4. Пригадайте, якими були основні зовнішньополітичні цілі Японії у 1918- 1939 рр.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розпад світової колоніальної системи

Робота з поняттям

Деколонізація — ліквідація колоніального панування метрополій, відновлення суверенності народів колоніальних і залежних країн як господарів власної долі та утвердження цих країн як самостійних і повноправних суб’єктів міжнародного права та міжнародних відносин.

Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав.

Нові індустріальні країни

Повоєнне реформування Японії

Робота з історичним джерелом

• Прочитати текст і виконати завдання.

Із японсько-американського договору 1951 р., підписаного в Сан-Франциско

• Було визнано повний суверенітет японського народу над Японією та її територіальними водами; припинявся стан війни учасників договору з Японією;

• Японія визнавала незалежність Кореї та відмовлялася від прав та претензій на Корею, Тайвань, острови Пенхуледао, Південний Сахалін та частину Курильських островів (але при цьому не зазначалося, що ці острови повертаються КНР та СРСР);

• обсяги репарацій не визначали, і питання про них стосувалося сфери двосторонніх відносин тих чи інших країн з Японією;

• за Японією визнавалось право на індивідуальну і колективну оборону і домовленості про можливість розміщення іноземних збройних сил на її території.

Запитання та завдання

1. Покажіть по карті територіальні втрати Японії. На користь яких країн вони відбулися?

2. Як ви вважаєте, чому СРСР не взяв участі в підписанні цього договору?

Японське «економічне диво»

Робота зі схемою

• Ознайомитись зі схемою японське «економічне диво» й виконати завдання.

Проведення радикальних реформ адміністрацією США

 

Причини

 

Надання американських кредитів та воєнних замовлень під час війни в Кореї та В’єтнамі

     

Незначна частка воєнних витрат (1% ВВП), багатогалузева структура концернів, що дозволяло маневрувати залежно від кон’юнктури зовнішнього ринку, і зростання експорту, що забезпечувало надходження до країни валюти

 

Ментальність японців, яким притаманні такі риси, як відданість національним традиціям і релігії, велика працьовитість, сумлінне ставлення до навчання і праці

 

Збирання світової науково-технічної інформації, використання найновіших науково-технічних досягнень, впровадження їх у виробництво, вкладання великих коштів у купівлю патентів та ліцензій на найпріоритетніші відкриття й технології

Запитання

• Складіть рейтинг наведених причин.

Внутрішня та зовнішня політика

Робота з підручником

• Опрацювати текст підручника на с. 150-151 та визначити особливості сучасного розвитку Японії.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

1. Назвіть основні чинники, що сприяли японському «економічному диву».

2. Визначте основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики Японії у другій половині XX — на початку XXI ст.

3. Які галузі японської економіки є найбільш конкурентоспроможними?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 148-152 і відповісти на запитання.