Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 23. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМАМИ № 2 ТА № 3: «США ТА КАНАДА. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ», «СРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX ст. ТА ЙОГО РОЗПАД. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті території держав, зміни кордонів наприкінці XX ст.;

• характеризувати розвиток США, країн Західної Європи, СРСР, країн Центральної та Східної Європи у другій половині XX ст.;

• визначати причини розпаду СРСР і падіння комуністичних режимів у Східній Європі;

• аналізувати внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва;

• давати характеристику діяльності лідерів держав;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни з історії США, країн Західної, Центральної та Східної Європи, СРСР.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань, навичок та умінь.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ, Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК ТА УМІНЬ

Бесіда

1. Охарактеризуйте економічне й політичне становище США / Німеччини / Великої Британії / Франції / Італії / СРСР/ нових незалежних держав / країн Центральної та Східної Європи в другій половині XX ст. — на початку XXI ст.

2. Які зміни відбулись у зовнішній політиці США / Німеччини / Великої Британії / Франції / Італії / СРСР/ нових незалежних держав / країн Центральної та Східної Європи в другій половині XX ст. — на початку XXI ст.?

3. Назвіть глав держав США / Німеччини / Великої Британії / Франції / Італії / СРСР/ країн Центральної та Східної Європи другої половини XX ст. — початку XXI ст., час їх перебування при владі.

4. Визначте, у чому сутність німецького та італійського «економічного дива».

5. Якими були передумови та наслідки об’єднання Німеччини?

6. Якими були причини трансформації Британської колоніальної імперії?

7. Назвіть причини розпаду СРСР.

8. На які етапи можна поділити процес європейської інтеграції?

9. Визначте основні пріоритети внутрішньої політики ЄЄ.

10. Яку участь бере Україна в інтеграційних процесах в Європі?

11. Охарактеризуйте діяльність (складіть історичний портрет) Ш. де Голля, Ж. Ширака, М. Тетчер, Т. Блера, Г. Колля, Є. Берлусконі, М. Хрущова, Л. Брежнєва, М. Горбачова, Л. Валенси, В. Гавела, Н. Чаушеску, Й. Б. Тіто, навівши по п’ять основних ознак внутрішньої та зовнішньої політики.

12. Назвіть факти, що свідчать про наростання кризи комуністичних режимів у 50-70-ті роки в країнах Центральної та Східної Європи.

13. У чому полягали відмінності економічного і політичного розвитку Угорщини порівняно з іншими країнами «соціалістичного табору»?

14. Коли і як було встановлено комуністичний режим у цих країнах?

15. Чи можна стверджувати, що румунська влада наслідувала практику «будівництва соціалізму» в СРСР?

16. Що стало вирішальним фактором у встановленні комуністичних режимів?

17. Визначте суть будівництва «самоврядного соціалізму» та його наслідки для Югославії.

Робота з картою

• Покажіть на карті США / Німеччину / Велику Британію / Франції / Італію / СРСР/ нові незалежні держави / країни Центральної та Східної Європи.

Робота з поняттями

• Дайте визначення таким поняттям: маккартизм, Пентагон, доктрина Трумена, доктрина стримування, «нові рубежі», «рейганоміка», неоконсерватизм, наддержава, військово-промисловий комплекс, проблема Квебеку, діаспора, демілітаризація, план Маршалла, «економічне диво», соціальне ринкове господарство, тетчеризм, «третій шлях», неолібералізм, мафія, радикалізм, ЄС, Маастрихтський договір, монетаризм, перебудова, гласність, путч, Біловезька угода, СНД, дума, соціалістичний табір, РЕВ, Варшавський договір, Берлінський мур, «відлига», волюнтаризм, «застій», «оксамитова революція», солідарність, «шокова терапія», приватизація.

Вправа «Історичне фехтування»

• Працюючи в парах, поставити одне одному запитання з вивченої теми. Вправа «Коло ідей»

• Прокоментуйте твердження:

«Коли у Східній Європі відбулися «оксамитові революції», один із закордонних спостерігачів сказав те, що потім усі повторювали: «У Польщі це забрало 10 років, в Угорщині — 10 місяців, в НДР — 10 тижнів, а в Чехословаччині — 10 днів».

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знайти інформацію з різних інформаційних ресурсів про розпад світової колоніальної системи.

2. Ознайомитися з етапами деколонізації у 1950-1960-ті роки за допомогою історичної карти.