Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 22. ДЕМОКРАТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗВИТОК КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ ст.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати розвиток країн Центральної та Східної Європи на рубежі ХХ-ХХІ ст.;

• визначати причини падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі;

• аналізувати внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети країн Центральної і Східної Європи, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва;

• давати характеристику діяльності політичних діячів: Л. Валенси, В. Гавела;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: солідарність, «оксамитова революція», «шокова терапія», приватизація.

Тип уроку: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метод «Мозковий штурм»

1. Порівняйте зміст комуністичного режиму в Польщі та Чехословаччині; Болгарії й Угорщині; Румунії та Югославії.

2. Назвіть складові побудови соціалізму в країнах Центральної та Східної Європи.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Демократичні революції, особливості їх здійснення

Робота з таблицею

• Ознайомитись із таблицею «Демократичні революції в країнах Східної Європи особливості їх здійснення».

Спільні ознаки

Особливості

Революції розгорталися майже водночас — у другій половині 1989-1990 рр. Широка участь у революційних подіях народних мас: масові страйки, демонстрації, акти громадянської непокори. Студентство, що було каталізатором усіх подій, першим розпочинало виступи. Провідну роль у цих подіях відіграла інтелігенція.

Робітники становили основну масу страйкарів і демонстрантів.

Усіх представників суспільства об’єднала спільна мета — прагнення ліквідувати монопольну владу правлячих комуністичних і робітничих партій

Події в Польщі розпочалися раніше, ще на початку 80-х років, і були розведені в часі.

Партійна верхівка Угорщини добровільно склала свої владні повноваження.

У Чехословаччині події розгорталися мирним, безкровним шляхом.

НРБ, НДР, Албанія, Румунія були останніми, що позбулись тоталітарного режиму, лише події в Румунії супроводжувались насильством.

Революція в Югославії йшла паралельно з розпадом країни і призвела до тривалого міжнаціонального конфлікту і війни

Робота з поняттям

«Солідарність» — незалежна профспілка Польщі, яка очолила боротьбу поляків проти комуністичного режиму.

Робота з історичним джерелом

• Прочитати документ і виконати завдання.

Із «Програми незалежної самоврядної професійної спілки „Солідарність"»

...19. Світоглядний, суспільний, політичний та культурний плюралізм має стати основою демократії самоврядної Польщі.

20. Справжнє самоврядування трудящих буде основою самоврядування Польщі.

24. Судочинство має бути незалежним, а каральний апарат повинен перебувати під суспільним контролем.

25. У Польщі, як правовій державі, ніхто не може бути переслідуваний за переконання ані примушений до дій, що суперечать його сумлінню.

26. Особи, винні у занепаді країни, мають понести за це повну відповідальність.

Завдання

• Розкрийте суть політичних вимог «Солідарності».

Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства

Робота з датами

• Ознайомитись з хронологічною таблицею й виконати завдання.

• 1 січня 1993 р. — Чехословаччина розпалась на дві нові держави — Чехію і Словаччину.

• 1995 р. — різанина в Сребрениці — найбільший воєнний злочин Югославських воєн, під час якого серби вбили щонайменше 8 000 цивільних боснійців.

• 1996 р. — перемога на президентських виборах у Болгарії лідера антикомуністичного блоку Об’єднання демократичних сил Петра Стоянова, який проголосив курс на вступ до ЄС і НАТО;

• 1999 р. — членами НАТО стали Польща, Чехія, Угорщина;

• 2004 р. — набули членства в ЄС Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія;

• червень 2006 р. — за результатом всенародного референдуму Чорногорія проголосила незалежність.

Завдання

• Проаналізувавши події, спробуйте визначити тенденції розвитку країн Центральної та Східної Європи на рубежі XX - XXI ст.

Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах

Робота з інформаційними ресурсами

• Опрацюйте текст підручника на с. 139-141 та інші інформаційні ресурси в мережі Інтернет і складіть тези про роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 132-139 та відповісти на запитання й завдання до нього.

• Підготуватись до уроку узагальнення й тематичного оцінювання з теми № З «СРСР у другій половині XX ст. та його розпад. Країни Центральної та Східної Європи».