Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 20. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В 40-80-ті РОКИ XX ст.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті країни Центральної та Східної Європи, у яких після Другої світової війни були встановлені комуністичні режими; країни, які зазнали прямої збройної агресії СРСР;

• характеризувати розвиток країн Центральної і Східної Європи у другій половині XX ст.;

• описувати процес становлення прорадянських режимів у країнах регіону;

• давати характеристику діяльності Л. Валенси, Н. Чаушеску, Й. Броз Тіто;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: соціалістичний табір, Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), Варшавський договір, самоврядування.

Тип уроку: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з картою

• Покажіть на карті територію СРСР та складіть перелік нових незалежних країн.

Вправа «Займи позицію»

• Чи згодні ви із судженням, що політика М. Горбачова не була основною причиною економічної кризи та розпаду СРСР? (Так/ні/ваш варіант)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Які країни Центральної та Східної Європи були окуповані фашистськими агресорами під час Другої світової війни?

2. Які країни Центральної та Східної Європи були союзниками Німеччини під час Другої світової війни?

3. До яких країн у 1944-1945 рр. увели радянські війська?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії

Робота з таблицею

• За допомогою підручника складіть таблицю «Акції протесту проти радянського панування в країнах соціалістичного табору».

Етапи розвитку

Форми протесту

1944-1953 рр. — нав’язування радянської моделі розвитку

Вибір Югославії власного шляху розвитку, розрив з СРСР (1948 р.)

1953-1964 рр. — розвінчання сталінізму і спроби оновлення соціалізму

1953 р. — повстання в Берліні.

1956 р. — масові акції протесту, страйки в Польщі.

1956 р. — повстання в Угорщині.

1962 р. — Албанія розірвала відносини з СРСР

Етапи розвитку

Форми протесту

1965-1987 рр. — спроби СРСР «законсервувати» ситуацію у Східній Європі

1967 р. — Румунія демонстративно підтримала Ізраїль.

1968 р. — спроба переходу Чехословаччини до «соціалізму з людським обличчям». 1980-1981 рр. — масові антикомуністичні виступи в Польщі

1988-1990 рр. — перехід СРСР до політики «нового політичного мислення»

Демократичні «оксамитові» революції в Угорщині, Польщі, Чехословаччині, народне повстання (революція) в Румунії (1989 р.), об’єднання НДР і ФРН, розпад Югославії

Утворення системи світового соціалізму

Робота зі схемою

• У ході спільного з учителем обговорення складіть схему «Механізм приходу до влади комуністичних партій».

Механізм приходу до влади комуністичних партій у країнах Східної Європи

 
 

Контроль над міністерствами економіки та зовнішніх справ

 

Активна участь у народних фронтах та коаліційних урядах. Ініціювання широких загальнодемократичних і соціальних реформ

 
 

Досягнення більшості в уряді

 

Придушення політичної опозиції

Контроль над силовими міністерствами (міністерство внутрішніх справ, оборони тощо)

 
 
 

Встановлення монопольної влади комуністичних партій

 

Кризові явища 60-80-х рр. XX ст.

Робота в групах

• Об’єднавшись у групи, опрацювати історію країн Центральної та Східної Європи в 40-80-ті роках XX ст. та узагальнити інформацію в таблиці.

Польща

Чехословаччина

Угорщина

Румунія

Болгарія

Югославія

           

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Робота в парах

• Чому період соціалізму в Польщі супроводжувався періодичними кризами й масовими виступами населення, які придушували силою?

Вправа «Прес-конференція»

1. Дайте визначення терміна «народна демократія».

2. Розкажіть, як комуністи прийшли до влади в країнах Центральної та Східної Європи.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 127-131 та відповісти на запитання.

• Підготуватись до практичного заняття № 3 «Угорська революція 1956 р. та «Празька весна» 1968 р.».