Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 19. «ПЕРЕБУДОВА» ТА РОЗПАД СРСР (1985-1991 рр.) РОСІЯ ТА НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті СРСР та нові незалежні держави, що виникли після його розпаду;

• характеризувати розвиток СРСР та нових незалежних держав;

• визначати причини розпаду СРСР;

• описувати процес становлення прорадянських режимів у країнах регіону;

• аналізувати внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва;

• давати характеристику діяльності політичних діячів: Л. Брежнєва, М. Горбачова, Б. Єльцина, В. Путіна.

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: «застій», «перебудова», гласність, путч, Біловезька угода, Союз Незалежних Держав (СНД).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вправа «Займи позицію»

• Чи згодні ви із судженням, що реформи Хрущова мали непослідовний характер і не могли розв’язати назрілих проблем? (Так/ні/ваш варіант)

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Від «перебудови» до розпаду СРСР (1985-1991 рр.)

Робота з таблицею

• Ознайомитись з таблицею «Перебудова та розпад СРСР 1985-1991 рр.» і відповісти на запитання.

Політичне життя

Економічний розвиток

Новий генеральний секретар ЦК КПРС М. Горбачов розпочав політику перебудови, складовими компонентами якої були:

• прискорення соціально-економічного розвитку;

• гласність як свобода слова під час обговорення раніше заборонених проблем;

• демократизація суспільно-політичних відносин. Нова політика спричинила негативну реакцію консервативних сил в КПРС. Ці сили після невдалої спроби зупинити курс перетворень М. Горбачова, перейшли до саботажу його заходів, а в серпні 1991 р. здійснили спробу державного перевороту — путч. Було утворено ДКНС (Державний комітет з надзвичайного становища), який, ізолювавши М. Горбачова, намагався перебрати всю повноту влади.

Але спроба державного перевороту завершилася поразкою й зумовила крах радянської комуністичної системи

Крах перебудови був певною мірою прискорений непослідовними економічними реформами:

• проголошенням економічної самостійності підприємств, що призвело до розриву виробничих зв’язків;

• розгортанням кооперативного руху, який ще більше загострив проблему товарного дефіциту;

• проявом негативних тенденцій (поширення «чорного ринку»)

Завдання

1. Охарактеризуйте основні напрями реформ нового керівництва СРСР на чолі з М. Горбачовим.

2. Яких змін зазнала зовнішня політика СРСР за часів Горбачова?

3. Якими були причини й наслідки путчу 1991 р.?

Росія та нові незалежні держави наприкінці XX ст. — на початку XXI ст.

Робота з підручником

• Опрацювати текст підручника на с. 121-125 і визначити особливості розвитку країн колишнього Радянського Союзу.

Повідомлення учнів

Виступ учнів з презентацією дослідження про причини, хід та наслідки двох російсько-чеченських воєн.

Робота з історичною інформацією

• Прочитати тексти і відповісти на запитання.

1. Зі статті в The Wall Street Journal «Економічні підсумки правління Путіна»

«Економіка не лише повернула собі всі позиції, втрачені в 1990-ті, але й створила життєздатний сектор послуг, якого практично не існувало за радянських часів. У Росії накопичено третій за обсягом золотовалютний запас після Китаю та Японії».

2. Голова Китайської Народної Республіки Ху Цзиньтао. 2007 р.

«Останнім часом під керівництвом Президента Путіна за умов соціально-політичної стабільності економіка країни розвивається швидкими темпами. Життя населення покращується щодня».

3. Головний економіст Всесвітнього банку з Росії. Березень 2008 р.

«...Росія на тлі уповільнення темпів зростання світової економіки демонструє непогані результати... Росію можна вважати одним з островів економічної стабільності у світі, що ілюструє якість макроекономічної політики, зростання внутрішнього попиту, накопичені золотовалютні резерви і Стабілізаційний фонд».

Завдання

• Які зміни відбулися в соціально-економічному житті Росії за часів президентства В. Путіна?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

1. Проаналізуйте основні напрями зовнішньої політики Росії в 1990-ті роки та на початку XXI ст.

2. Чи змінились вони і чому? Свою думку обґрунтуйте.

3. Дайте оцінку українсько-російських відносин на сучасному етапі.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 114-125 і відповісти.