Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 17. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2. «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ: ЗДОБУТКИ І ТРУДНОЩІ»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті провідні країни Заходу, визначати етапи розширення Європейського Союзу;

• давати оцінку інтеграційним процесам у Європі та Північній Америці;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: Європейський Союз (ЄС), Маастрихтський договір.

Тип уроку: урок удосконалення вмінь та навичок.

Хід заняття

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

• Назвіть політичні сили Італії, що відігравали провідну роль після Другої світової війни.

• Розкажіть про основні положення Конституції Італії 1947 р.

• Визначте складові італійського « економічного дива».

• Як ви вважаєте, чим була зумовлена могутність італійських комуністів?

• Розкажіть, за що було вбито Альдо Моро.

• Охарактеризуйте діяльність італійської мафії.

• Охарактеризуйте особливості політичного життя в Італії на рубежі XX-XXI століть.

III. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ

Робота з поняттям

Європейська інтеграція — процес утворення нового типу міждержавних відносин, що розпочався після Другої світової війни і забезпечив країнам Західної Європи високі темпи економічного розвитку, соціально-політичну стабільність та безпеку.

Робота з текстом

• Прочитати текст і виконати завдання до нього.

Інтеграційні процеси у Європі у другій половині XX ст.

• 1948 р. — створення Оборонної Організації Західноєвропейського Союзу (ЗЄС), до якої увійшли Бенілюкс, Велика Британія, Франція.

• 1949 р. — утворення НАТО — військово-політичного союзу під егідою США (спочатку увійшло 12 країн). 1952 р. — угода про створення «європейської армії» як опори НАТО.

• 5 травня 1949 р. — утворення Ради Європи — міжнародної міжурядової організації, до якої увійшло 23 країни. Головні органи — МЗС, Парламентська Асамблея, при Раді діють Комісія з прав людини і т. ін.

• 1951 р. — створення ЄОВС (Європейське об’єднання вугілля і сталі).

• 1957 р. — створення Євроатому (співробітництво країн у галузі ядерних досліджень і використання атомної енергії).

• 1957 р. — створення ЄЕС — Європейської Економічної Спільноти («Спільний ринок») з метою усунення всіх обмежень в торгівлі, ліквідації перешкод для вільного переміщення «осіб, капіталів і послуг», уніфікації податкових систем, створення валютного союзу.

• 1967 p. — злиття ЄОВС, Євроатому і ЄЕС в Європейські Спільноти.

• ОБСЄ (виникла в результаті нарад з питань безпеки і співробітництва в Європі — перша відбулася у Гельсінкі в 1975 р.).

• Із 1988 р. — розробляння проекту нового договору про ЄЄ.

• 1992 р. — було підписано Маастрихтський договір, що передбачав створення ЄЄ (Європейського Союзу) — економічного, валютного і політичного союзу.

Органи ЄЄ: Рада Міністрів, Європарламент, Євросуд.

9 листопада 1995 р. Україна стала 37 членом Ради Європи.

Запитання

• Розподіліть інтеграційні процеси за напрямами: політична, військова, економічна інтеграція.

Учитель. Процес розвитку й перетворення цих європейських співтовариств на сучасний Європейський Союз відбувався шляхом, по-перше, передання дедалі більшого числа функцій управління на наднаціональний рівень (поглиблення) і, по-друге, збільшення числа учасників інтеграції (розширення).

Робота з таблицями

• За допомогою підручника складіть таблицю «Країни — члени Європейського Союзу».

Учитель демонструє та обговорює з учнями таблицю «Структура ЄС».

Виконавча влада

Законодавча влада

Законодавча влада

Судова влада

Європейська Комісія

Рада Європейського Союзу

Європейський парламент

Суд Європейського Союзу

Законотворча ініціатива.

Виконання бюджету.

Спостерігає за виконанням європейських законів та бюджетів

Розв’язує законодавчі та бюджетні питання.

Укладає міжнародні договори

Розв’язує законодавчі та бюджетні питання.

Контролює Комісію

Забезпечує одноманітність в інтерпретації європейських законів

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Робота з картою

• Покажіть на карті країни ЄС.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст конспекту.

• Повторити матеріал про розвиток СРСР у 1930-х рр.