Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 16. ІСТОРІЯ ІТАЛІЇ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті територію Італії;

• характеризувати основні тенденції розвитку Італії у другій половині XX — на початку XXI ст.; сутність італійського «економічного дива»;

• характеризувати діяльність Сільвіо Берлусконі;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: план Маршалла, «економічне диво», мафія, «червоні бригади».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання та завдання

• Які політичні сили і чому домінували у Франції в перші повоєнні роки?

• Охарактеризуйте реформи періоду Тимчасового режиму.

• У чому полягали особливості Четвертої республіки?

• Поясніть вираз: «Алжир убив Четверту республіку».

• Назвіть здобутки Франції періоду президентства Шарля де Голля.

• Охарактеризуйте зовнішньополітичний курс де Голля.

• Про події травня 1968 р. Ф. Міттеран (тоді депутат парламенту, згодом, президент Франції) сказав: «Молодь не завжди має рацію, але суспільство, яке карає її, помиляється завжди». Прокоментуйте цей вислів.

• Охарактеризуйте розвиток Франції на сучасному етапі.

• Який зовнішньополітичний курс реалізує Франція сьогодні?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Який суспільно-політичний устрій існував в Італії в міжвоєнний період?

2. Які зовнішньополітичні цілі переслідував фашистський уряд Італії?

3. Проти яких країн здійснив агресію фашистський уряд напередодні і під час Другої світової війни?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Проголошення республіки

Робота з історичним джерелом

• Ознайомитися з текстом і відповісти на запитання.

Із Конституції Італійської республіки

«Вищий законодавчий орган — парламент — обирають на п’ять років. Уряд має формувати один з лідерів партії, яка отримала відносну більшість у палаті депутатів, і він перебуває при владі доти, поки користується підтримкою парламенту. Президента обирають на спеціальному засіданні обох палат на сім років. Повноваження президента обмежені, а виконавча влада належить Раді Міністрів. Запроваджено суд присяжних і принцип повної незалежності судової влади».

Запитання

1. Кому належала законодавча і виконавча влада в Італії після прийняття Конституції?

2. Спрогнозуйте зміни, що відбудуться в Італії після прийняття Конституції.

Італійське «економічне диво»

Робота зі схемою

• Складіть схему «Економічне диво в Італії», користуючись наданими фактами.

Зростання іноземних інвестицій, американська фінансова допомога за планом Маршалла; ефективне використання досягнень НТР; структурна перебудова економіки; державна підтримка приватного підприємства; збереження демократичної форми правління; середньорічний приріст промислової продукції склав 10%. За 1950-1963 рр. обсяг промислового виробництва зростає втричі (переробляння нафти і газу — у 28, виробництво пластмас — у 10 разів). Італія перетворилася на високорозвинену в промисловому плані країну.

Орієнтовний вигляд схеми

Зростання іноземних інвестицій

 

структурна перебудова економіки

 

середньорічний приріст промислової продукції становив 10%. За 1950-1963 рр. обсяг промислового виробництва зростає втричі (переробляння нафти і газу — у 28, виробництво пластмас — у 10 разів)

   

американська фінансова допомога за планом Маршалла

 

державна підтримка приватного підприємства

 
     

ефективне використання досягнень НТР

 

збереження демократичної форми правління

 

Італія перетворилася на високорозвинену в промисловому плані країну

Боротьба з мафією

Робота з поняттям

Мафія (італ. mafia) — таємнича недержавна бандитська організація, яка шляхом залякування, рекету й терору проникла в «респектабельний» бізнес (банківську справу, транспорт, будівництво), встановила тісні зв’язки з правоохоронними органами, політиками, що дало їй можливість впливати на соціально-політичний розвиток Італії.

Робота з інформаційними ресурсами

• Опрацювати текст підручника на с. 102-103 та/або інформацію з інших інформаційних ресурсів і визначити особливості діяльності мафіозних організацій в Італії.

Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці XX — на початку XXI ст.

Повідомлення учнів

Виступ учнів з повідомленням про життя і діяльність Сільвіо Берлусконі.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Запитання

1. Назвіть особливості економічного та політичного розвитку Італії на початку XXI ст.

2. Наведіть факти, які доводять, що в Італії в 50-60-х роках сталося «економічне диво».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 101-106 і відповісти на запитання.

• Підготуватись до практичного заняття № 2 «Європейська інтеграція: здобутки і труднощі».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.