Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 13. РОЗВИТОК НІМЕЧЧИНИ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті територію ФРН і НДР;

• характеризувати основні тенденції розвитку Німеччини у другій половині XX — на початку XXI ст.; сутність німецького «економічного дива»; процес об'єднання Німеччини;

• аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню політику в НДР та ФРН;

• характеризувати діяльність політичних діячів: К. Аденауера, Г. Коля;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: демілітаризація, план Маршалла, «економічне диво», соціальне ринкове господарство, монетаризм, Берлінський мур.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота в парах

Учням пропонують обговорити в парах запитання:

• Яким чином США впливали на розвиток Канади в другій половині XX ст.?

Вправа «Прес-конференція»

• Які наслідки для Німеччини мала Друга світова війна?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з картою

• Покажіть країни Європи, які визволила радянська армія від гітлерівської окупації.

• За допомогою карти поясніть зміни, яких зазнала територія Німеччини в повоєнні роки.

• Назвіть держави, які межували з Німеччиною.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Створення ФРН і НДР

Робота з поняттям

Політика «4 Д» — це політика денацифікації, декартелізації, демілітаризації та демократизації, запроваджувана союзниками на території колишньої Німеччини в післявоєнний час, що призвело до подальшого розколу країни.

Робота з таблицею

• Опрацювати таблицю «Політика відбудови Німеччини СРСР та країнами Західної Європи» і відповісти на запитання.

На Заході

На Сході

Створення єдиної зони окупації (Візонії) 1946 р., після приєднання французької зони в 1948 р. — Тризонії

СРСР починає прискорену побудову соціалізму у своїй зоні (створення держсектору, аграрна реформа)

Розвиток діяльності таких партій, як ХДС, ХСС, СДПН

Відродження КПН (на чолі — В. Пік), СДПН, пізніше об’єднані в СЄПН

На Заході

На Сході

Надано допомогу за планом Маршалла і у червні 1948 р. проведено грошову реформу Л. Ерхарда

СРСР забороняє наземне сполучення між Західною Німеччиною і Західним Берліном (блокада до травня 1949 р.), запроваджено в обіг східну марку

У Тризонії з 1 травня 1949 р. набуває чинності Конституція, за якою в серпні ц. р. відбулися вибори до бундестагу, у вересні — вибори президента (Т. Хейса) і канцлера (К. Аденауера); 20 вересня 1949 р. офіційно проголошено Федеративну Республіку Німеччину (ФРН)

Створюється Німецька Національна Рада (аналог парламенту), яка 7 жовтня 1949 р. проголошує створення Німецької Демократичної Республіки (НДР),

10 жовтня 1949 р. обрано президента (В. Піка) і прем’єр-міністра (О. Гротеволя)

Запитання

1. Коли та за яких умов відбувся розкол у Німеччині?

2. У чому полягали основні відмінності в політичному й соціальному устрої ФРН і НДР?

3. Спрогнозуйте причини економічного відставання НДР.

Німецьке «економічне диво»

Робота з підручником

• Опрацювати текст підручника на с. 95-96 і пояснити, чому економіка ФРН після Другої світової війни розвивалась так швидко.

Об'єднання Німеччини

Повідомлення учнів

Виступ учнів про діяльність канцлера ФРН Гельмута Коля.

Роль Німеччини на сучасному етапі

Робота з таблицею

• Опрацювати таблицю «Здобутки і проблеми Німеччини після об’єднання» й відповісти на запитання.

Здобутки

Проблеми

Остаточне падіння «залізної завіси» як в Європі, так і у світі загалом. Об’єднання німецького народу в демократичній державі.

Щорічне асигнування урядом ФРН 150 млрд марок для подолання кризи й перебудови економіки «нових земель». Поліпшення ситуації з 1994 р.

Болісний перехід від соціалізму до капіталізму, переведення всього господарства й способу життя східних німців на ринкові рейки, що супроводжувалось:

• тимчасовим згортанням виробництва;

• безробіттям;

• зниженням рівня соціальної захищеності.

Поширення серед широких верств населення «нових земель» ФРН розчарування, апатії і навіть ностальгії за старими часами.

Активізація праворадикальних, неонацистських сил. Відчутний вплив світової економічної кризи

Запитання

• Які наслідки мало об’єднання Німеччини для її економічного розвитку і світової співдружності?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 95-100 і відповісти на запитання.