Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Урок 8. ПЕРЕГЛЯД ПОВОЄННИХ ДОГОВОРІВ У 20-х рр. XX ст.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати плани Дауеса та Юнга, пакт Бріана-Келлоґа, Рапалльский договір, Рейнський гарантійний пакт, процес розв'язання проблеми репарацій;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: пакт, система колективної безпеки, репарації;

• висловлювати судження щодо наслідків репараційного процесу для подальшого політичного розвитку Німеччини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. З якою метою було утворено Лігу Націй?

2. Які нові принципи в системі міжнародних відносин передбачав Статут Ліги Націй?

3. Назвіть і покажіть на карті національні держави Європи, утворені після Першої світової війни.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Виступ учнів

Презентація дослідження про утворення Лігі Націй.

Робота в групах

Учні об’єднуються в три групи, кожна з яких має опрацювати уривок з історичного джерела та відповісти на запитання.

1-ша група. Робота з історичною інформацією

Для розв’язання економічних і фінансових питань у повоєнному світі було скликано міжнародну конференцію в Генуї (Італія), яка тривала з 10 квітня до 19 травня 1922 р. і в якій брали участь представники 29 держав. Офіційною метою конференції був пошук засобів «економічного відродження або відшкодування вартості націоналізованих підприємств. Радянський уряд погоджувався сплатити колишні борги Росії, якщо західні країни візьмуть на себе зобов’язання відшкодувати збитки від іноземної інтервенції проти неї, а також нададуть економічну допомогу, вигідні кредити й підпишуть торговельні угоди. Зазначена сума збитків від інтервенції (39 млрд золотих карбованців) значно перевищувала борги царської Росії й Тимчасового уряду (18496 млн). Така пропозиція не влаштовувала західні країни, і конференція припинила свою діяльність.

Запитання та завдання

1. Де і коли відбулась чергова післявоєнна конференція з метою врегулювання економічних та фінансових питань?

2. Якими насправді були цілі конференції?

2-га група. Робота з історичним джерелом

Витяг з Рапалльської угоди між Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою та Німеччиною

Стаття 1. ...німецька держава і РРФСР відмовляються від відшкодування їхніх воєнних витрат... збитків, завданих їм та їхнім громадянам у районах воєнних дій внаслідок заходів, включно з ужитими на території супротивної сторони реквізиціями...

Стаття 3. Дипломатичні та консульські відносини між Німеччиною та РРФСР негайно відновлюються...

Запитання

1. На яких умовах було підписано Рапалльську угоду?

2. Яке значення мала угода для РРФСР та Німеччини?

3-тя група. Робота з історичною інформацією

1) Гаазьку конференцію було скликано за рішенням Генуезької конференції 1922 р. На конференції обговорювали питання про націоналізацію іноземної власності, яку здійснили більшовики в Росії, а також про борги царського й Тимчасового урядів і про можливе надання кредитів радянській Росії. Представники західних держав наполягали на відшкодуванні збитків, що їх зазнали власники-іноземці в Росії. Радянський уряд запропонував перелік підприємств багатьох галузей економіки, що могли бути передані в оренду, концесію або спільне управління іноземним підприємцям. Проте цю пропозицію не було прийнято. Захід сподівався хоча б на часткове повернення боргів з боку радянської Росії. Конференція закінчилася, так і не ухваливши рішення.

2) Інша міжнародна конференція того часу відкрилась у швейцарському м. Лозанна 20 листопада 1922 р. ...для розгляду питання про режим чорноморських проток...

...прийнято конвенцію, що базувалася на англійських пропозиціях. Вона зводилася до вимоги про вільне проходження протоками військових суден під будь-яким прапором як у мирний, так і у воєнний час, якщо Туреччина залишається нейтральною, а якщо вона бере участь у війні, то мав залишатися вільний прохід лише для суден нейтральних країн.

3) Локарнську конференцію було скликано 5-16 жовтня 1925 р. Локарнська конференція уклала Рейнський гарантійний пакт, підписаний 1 грудня 1925 р. у Лондоні, що забезпечував недоторканність кордонів між Францією, Бельгією та Німеччиною.

Франція та Бельгія зобов’язалися не розпочинати війни. Велика Британія та Італія виступали як головні гаранти Рейнського пакту. Проте гарантії не поширювалися на кордони Німеччини з Чехословаччиною та Польщею...

Запитання

1. Якою була мета кожної з конференцій, що відбулися протягом 1922- 1925 рр.?

2. Які рішення було прийнято внаслідок кожної з конференцій?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Що, на вашу думку, змінилося в Європі після укладення повоєнних договорів?

2. Чому у держав виникає бажання переглянути повоєнні договори у 20-х роках?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати відповідний параграф підручника.