Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Тема 2. ПОВОЄННЕ ОБЛАШТУВАННЯ СВІТУ. ВЕРСАЛЬСЬКО-ВАШИНГТОНСЬКА СИСТЕМА ДОГОВОРІВ

Урок 7. ВЕРСАЛЬСЬКО-ВАШИНГТОНСЬКА СИСТЕМА ДОГОВОРІВ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті умови мирних договорів із Німеччиною та її союзниками;

• аналізувати підсумки роботи Паризької та Вашингтонської конференцій;

• характеризувати переваги та недоліки Версальсько-Вашингтонської системи;

• тлумачити та застосовувати поняття і терміни: Ліга Націй, Версальсько-Вашингтонська система, «санітарний кордон».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Гра «Хто швидше?»

1. Визначте причини Лютневої революції 1917 р.

2. Назвіть останнього російського царя.

3. Назвіть подію, з якої розпочалася Лютнева революція.

4. Назвіть нові органи влади.

5. Коли в Росії було створено Тимчасовий уряд?

6. Скільки разів він змінював склад?

7. Назвіть очільників Тимчасового уряду?

8. Корніловський заколот — це...?

9. Коли відбувся більшовицький переворот?

10. Більшовики — це...

11. Дайте визначення поняттю «громадянська війна».

12. Назвіть голову Ради Народних Комісарів.

13. Назвіть декрети Ради Народних Комісарів.

14. Назвіть договір, який було підписано між РСФРР та Центральними державами.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з візуальними джерелами

• Розглянути візуальні джерела (с. 40) й відповісти на запитання.

Карикатура на Версальську систему У. Дайсона 1919 р.

Запитання та завдання

1. Як ви вважаєте, чому з’явилися ці зображення?

2. Яким чином автор висловлює своє ставлення до події?

3. Чи можна говорити про неможливість війни в майбутньому?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в парах

— Опрацювати текст документа та відповісти на запитання.

Цілі війни та умови миру («Чотирнадцять пунктів Вільсона»).

Послання конгресу США 8 січня 1918 р.

...Програма миру в усьому світі є нашою програмою, і ця, єдина, на нашу думку, можлива програма полягає ось у чому:

1. Повна відкритість мирних договорів..., а дипломатія повинна завжди бути щирою та відкритою для громадськості.

2. Абсолютна свобода мореплавства у відкритому морі за межами територіальних вод...

3. Усунення тією мірою, наскільки це можливо, усіх економічних бар’єрів і встановлення рівності торговельних умов для всіх держав, що підтримують мир й об’єдналися для його підтримки.

4. ...гарантувати, що національні збройні сили будуть скорочені до нижчої межі, що відповідає вимогам національної безпеки.

5. Вільне, об’єктивне й абсолютно неупереджене врегулювання всіх колоніальних претензій...

6. Звільнення усієї російській території і... врегулювання всіх питань, що стосуються Росії...

7. Виведення з Бельгії всіх іноземних військ.

8. Уся французька територія повинна бути звільнена, її райони, які зазнали вторгнення, — повернені.

9. Межі Італії повинні бути встановлені відповідно до чітко визначених державних територіальних розмежувань.

10. Народам Австро-Угорщини — країни, місце яких серед держав ми хочемо бачити гарантованим, — необхідно надати нічим не обмежену можливість для самостійного розвитку.

11. Із Румунії, Сербії та Чорногорії необхідно вивести іноземні війська.

12. Турецьким регіонам сучасної Оттоманської імперії має бути гарантований надійний суверенітет. Усім народностям, що нині перебувають під турецькою владою, слід гарантувати безпеку життя й надати можливість для вільного, самостійного розвитку. Дарданелли повинні бути постійно відкриті для безперешкодного проходження суден і розвитку торгівлі всіх держав під міжнародні гарантії.

13. Має бути утворена незалежна Польська держава...

14. Шляхом укладення особливих угод слід утворити союз держав задля забезпечення рівних взаємних гарантій політичної незалежності та територіальної цілісності як великим, так і малим країнам...

Запитання та завдання

1. Як передбачалося розв’язати проблему створення національних суверенних держав у повоєнній Європі?

2. Які питання міждержавних економічних відносин зазначено в «14 пунктах»?

3. Яке значення мав цей документ для повоєнного облаштування Європи?

1-ша група. Робота з картою

• Опрацювати карту «Європа після Першої світової війни» й заповнити таблицю «Територіальні обмеження Німеччини».

Назва території

Статус території

   

Робота в групах

2-га група. Робота з історичним джерелом • Опрацювати текст документа і відповісти на запитання.

Версальський договір. 28 червня 1919 р. (Витяг)

Стаття 32. Німеччина визнає повний суверенітет Бельгії над усією... територією Морене...

Стаття 34. Німеччина відмовляється, крім того, на користь Бельгії від будь-яких прав і правооснов на території, що містять цілком повіти Ейпен і Мальмеді.

Стаття 42. Німеччині заборонено утримувати чи споруджувати укріплення на лівому березі Рейну, а також на правому березі Рейну на захід від лінії, проведеної за 50 км на схід від усієї річки.

Стаття 45. У вигляді компенсації за руйнування вугільних копалень на півночі Франції та в рахунок суми репарацій за воєнні збитки, завдані Німеччиною, остання поступається Франції у повну і необмежну власність, вільними і чистими від будь-яких боргів чи повинностей з винятком правом експлуатації вугільних копалень, розташованих у Саарському басейні...

Стаття 51. Території, віддані Німеччині на підставі Прелімінарного миру, підписаного у Версалі 26 лютого 1871 р., і Франкфуртського договору від 10 травня 1871 р., повертаються під французький суверенітет від дня перемир’я 11 листопада 1918 р.... (Йдеться про Ельзас і Лотарингію).

Стаття 80. Німеччина визнає та суворо поважатиме незалежність Австрії...

Стаття 81. Німеччина визнає ... повну незалежність Чехо-Словацької держави, до якої увійде автономна територія русинів на південь від Карпат.

Стаття 87. Німеччина визнає ... повну незалежність Польщі та відмовляється на користь Польщі від будь-яких прав і правооснов на території, обмежені Балтійським морем, східним кордоном Німеччини, визначеним так, як зазначено в ст. 27 частині II (Кордони Німеччини) цього Договору...

Стаття 102. Головні Союзні та Об’єднані держави зобов’язуються утворити з міста Данциг... вільне місто. Його буде взято під захист Ліги Націй.

Стаття 119. Німеччина відмовляється на користь Головних Союзних та Об’єднаних держав від усіх своїх прав і правооснов на свої заморські володіння.

Стаття 160. ...німецька армія не повинна налічувати більше семи дивізій піхоти і трьох дивізій кавалерії. ...загальна чисельність... не повинна перевищувати ста тисяч осіб... Загальний чисельний склад офіцерів... не повинен перевищувати чотирьох тисяч...

Німецький Великий Генеральний штаб та будь-які інші подібні формування будуть розпущені та не можуть відновлюватися в жодній формі.

Стаття 173. Всіляку загальну обов’язкову військову службу в Німеччині буде скасовано.

Німецька армія може будуватися й комплектуватися тільки добровільним найманням.

Стаття 180. Усі суходільні укріплення, фортеці та укріплені місця, розташовані на німецькій території на захід від лінії, проведеної за п’ятдесят кілометрів на схід від Рейну, буде зруйновано і зрито...

Систему укріплень південних і східних кордонів Німеччини буде збережено в їхньому нинішньому стані.

Стаття 181. ...сили німецького флоту не повинні перевищувати в озброєних суднах: 6 броненосців, 6 легких крейсерів, 12 контр-міноносців, 12 міноносців...

Вони не повинні мати ніяких підводних суден.

Стаття 198. Військові сили Німеччини не повинні мати ніякої військової чи морської авіації...

Запитання

1. Оцініть військові статті договору.

2. Які території втратила Німеччина?

3-тя група. Робота з картою

• Опрацювати карту «Європа після Першої світової війни» й заповнити таблицю «Територіальні надбання держав-переможниць після Першої світової війни».

Назва договору

Рік підписання та назва переможеної держави

Територіальні обмеження

Створення незалежних держав

       

4-та група. Робота з таблицею

• Скласти таблицю «Рішення Вашингтонської конференції» й відповісти на запитання.

Назва договору

Дата укладання

Держави учасниці

Зміст договору

       

Запитання

1. Назвіть основні рішення Вашингтонської конференції.

2. Назвіть держави, які, на вашу думку, не отримали преференції, на які сподівалися.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Метод «Дерево рішень»

• Назвіть сильні і слабкі сторони Версальсько-Вашингтонської системи договорів.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення «Роль та значення утворення Ліги Націй».