Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Тема 5. КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Урок 25. ЯПОНІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті територіальні зазіхання Японії;

• характеризувати особливості розвитку Японії;

• тлумачити та застосовувати термін «мілітаризація».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть військово-політичний блок, у складі якого була Японія під час

Першої світової війні.

2. Як ви вважаєте, кому із союзників це було найбільш вигідно. Чому?

Робота з картою

• Розгляньте карту «Світ наприкінці XIX — на початку XX ст.» та «Світ у 1920-1939 рр.» і виконайте завдання.

1. Назвіть колоніальні володіння Японії.

2. Назвіть території, які потрапили у сферу впливу Японії.

3. Назвіть території, які були передані Японії за мандатом Ліги Націй.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Наприкінці XIX століття в Японській імперії набула поширення геополітична концепція паназійства, що закликала народи Східної Азії об’єднатися проти чужинців (європейців). У давній японській книзі «Ніппон-Сьокі» понад тисячу років тому був написано: «Накриємо увесь світ одним дахом і зробимо його нашим будинком».

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з поняттями

Меморандум Танаки — дипломатичний документ генерала Танаки, надісланий у червні 1927 р. імператору Японії. Передбачав встановлення світового панування Японії шляхом військової агресії.

Мілітаризація — підкорення економічного, політичного, суспільного життя країни задачі нарощування військової потужності держави.

Модернізація — оновлення, зміни відповідно до сучасних вимог технологій та оновлення виробництва.

Робота з історичним джерелом

Спогади японського комуніста про «рисові бунти» в Японії

Розпочавшись 3 серпня 1918 року в префектурі Тайяма і закінчившись 17 вересня того ж року, ці бунти охопили 36 префектур (губерній) в Японії, або дві третини усієї її території, і 10 млн осіб. 90% учасників «рисових бунтів» становили робітники. Бунти відбувались у 144 містах і супроводжувались численними кривавими зіткненнями з поліцією, жандармерією і військами, які силою придушували маси, що повстали на боротьбу...

За судом 7 813 особи було ув’язнено. Якщо врахувати ці факти, значення «рисових бунтів» стане очевидним.

Запитання та завдання

1. Які економічні наслідки мала для Японії Перша світова війна?

2. Визначте причини, що зумовили кризові явища в японському господарстві.

3. Коли і за яких умов розпочалися «рисові бунти»?

Проблемне запитання

• Які наслідки мали для сусідніх країн поширення в японському суспільстві ідей «самурайського духу»?

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати інформацію й відповісти на запитання.

«...Агресивне японське паназійство... планово й свідомо прямує до господарської гегемонії й політичного протекторату над азійським суходолом. Японія використовує китайську революційну завірюху для закріплення свого політичного впливу... на Далекому Сході... Токіо докладає всіх зусиль, щоб у цьому найбільш східному закутку азійського суходолу... під панконтинентальним гаслом «Азія для азіатів!» здолати наявну господарську перевагу там європейських держав».

Запитання

• У чому полягав зміст японського паназійства?

Робота з таблицями

Обсяги іноземних інвестицій до Китаю 1931 р.

Англія

36,7%

Японія

35,1%

США

6,1%

Франція

5,9%

Обсяги експорту Японією сировини з Маньчжурії

Залізо

99,9%

Чавун

96,9%

Кам’яне вугілля

70,5%

Шовкові кокони

88,5%

Бавовна

78%

Запитання

— Які висновки можна зробити з огляду на ці дані?

Робота з документом

Витяг із меморандуму генерала Танаки Гіїті. 25 липня 1927 р.

Прем’єр-міністр Танака Гіїти від імені ваших численних підданих уклінно вручає Вашій Величності меморандум про основи позитивної політики в Маньчжурії та Монголії.

Позитивна політика в Маньчжурії та Монголії

До Маньчжурії та Монголії належать провінції Финтянь, Гірін, Хейлунцзян, а також Зовнішня Монголія та Внутрішня Монголія. Три східні провінції були недосконалим у політичному аспекті районом на Далекому Сході. З метою самозахисту і заради захисту інших Японія не зможе усунути ускладнення у Східній Азії, якщо не буде здійснювати політику «крові та заліза». Але, здійснюючи цю політику, ми опинимося віч-на-віч з Америкою, яка нацьковує на нас Китай, здійснюючи політику боротьби проти отрути за допомогою отрути. Якщо ми в майбутньому захочемо перебрати контроль над Китаєм, ми маємо розтрощити Сполучені Штати. Але заради того, щоб завоювати Китай, ми повинні спершу завоювати Маньчжурію та Монголію. Заради того, щоб завоювати світ, ми повинні спочатку завоювати Китай. Заради того, щоб здобути справжні права у Маньчжурії та Монголії, ми повинні використати цей район як базу для проникнення до Китаю під приводом розвитку нашої торгівлі. Оволодівши усіма ресурсами Китаю, ми перейдемо до завоювання Індії, країн південних морів, а після цього до завоювання Малої Азії, Центральної Азії та, нарешті, Європи. Що ж до прав Маньчжурії, то ми повинні вжити рішучих заходів на основі 21-ї вимоги й домогтися забезпечення прав, що ми здобули:

1. Після закінчення строку договору про торговельну оренду ми повинні мати змогу продовжити термін його дії за нашим бажанням.

2. Японські громадяни повинні мати право роз’їжджати й жити у східній частині Внутрішньої Монголії та здійснювати там комерційну і промислову діяльність.

3. Ми повинні отримати право на експлуатацію 19 вугільних шахт і залізних копалень у Финтяні та Гіріні, а також право на експлуатацію лісових багатств.

4. Ми повинні отримати переважне право на будівництво залізниць у Південній Маньчжурії й Східній Монголії та на розміщення позик для таких цілей...

Запитання та завдання

1. Визначте основні етапи експансіоністської політики японських мілітаристів.

2. Покажіть на карті території, які Японія планувала захопити в цьому регіоні.

3. Чи відповідали принципи, проголошені в документах імперської конвенції, потребам японського народу?

4. Як ви розумієте термін «проводити політику «крові і заліза»? Свою думку обґрунтуйте.

Робота зі схемою

• Проаналізуйте наведені гістограми і встановіть, які процеси в життя Японії в 30-х роках відображають наведені дані. Чим були зумовлені ці процеси?

Робота з таблицею

Військові асигнування з бюджету з 1931 до 1937 року (млн ієн)

Роки

Витрати на армію

Витрати на флот

Всього

Військові асигнування до всього державного бюджету, %

1931-1932

227,4

227,1

454,5

30,8

1932-1933

373,5

312,8

686,3

35,2

1933-1934

426,6

309,9

772,5

34,3

1934-1935

485,5

483,3

941,8

43,6

1935-1936

492,9

527,7

1022,6

46,2

1936-1937

508,8

551,8

1060,1

46,0

Завдання

1. Проаналізуйте наведені статистичні дані та встановіть, наскільки зросли витрати з японського бюджету на утримання армії та флоту протягом шести років.

2. Поясніть, чому, починаючи з 1935 р., витрати на японський флот перевищувати витрати на утримання армії. Про які процеси це свідчить?

3. Як співвідносяться асигнування на утримання японської армії в 30-х роках з рішенням Вашингтонської конференції?

Робота з історичною інформацією

— Опрацювати текст інформації і відповісти на запитання.

Японський народ надзвичайно працелюбний, дисциплінований, невибагливий, бережливий. Такі риси національного характеру пов’язані як з природними умовами країни, так і з національними традиціями. Сувора природа, часті стихійні лиха привчили японців до терпіння й мужності. Вони вміють дуже швидко відбудовувати своє житло після землетрусу або цунамі, відновити промислове й сільськогосподарське виробництво, налагодити звичний ритм життя. Національні традиції привчають японців поважати й шанувати старших, безапеляційно коритися начальникові, як діти коряться батькові. На японських підприємствах існує система патерналізму — господар підприємства вважається батьком для своїх робітників. Отже, попри те, що заробітна платня японських робітників у перші десятиріччя XX ст. у 3 4 рази була нижчою, ніж у Британії або США, а робочий день нерідко тривав 12 14 год., лише у крайніх випадках японські трудящі зважувалися на страйки та акції протесту.

Запитання

• Як, на вашу думку, впливають особливості ментальності японської нації на соціально-економічне становище країни?

Виступ учня

Презентація «Політичний портрет генерала Танаки».

Робота з картою «Країни Південної та Східної Азії в міжвоєнний період»

1. Визначте напрямки японської агресії.

2. Назвіть території, окуповані Японією протягом 1931-1933 рр., та маріонеткові держави, створені на території Китаю.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Відповідь на проблемне запитання

• Які наслідки мали для сусідних країн поширення в японському суспільстві ідей «самурайського духу»?

Бесіда

1. Якими були основні тенденції розвитку внутрішньої політики Японії?

2. Які тенденції проявлялися в зовнішній політиці Японії?

3. Поміркуйте, у чому полягає зв’язок між агресивною зовнішньою політикою Японії та проблемами внутрішньої модернізації країни.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати презентації про М. Ганді і Чан Кайші.