Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Урок 23. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ: «ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• пояснювати особливості соціально-економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи.

Тип уроку: практична робота.

Хід заняття

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повідомлення теми і цілей уроку.

II. ПРАКТИЧНА РОБОТА

Робота з історичною інформацією

1. Уривок з книги одного з лідерів британських консерваторів

Уїнстона Черчілля «Друга світова війна»

«Іншою важливою трагедією було повне розвалення Австро-Угорської імперії внаслідок укладання Сен-Жерменського та Тріанонського договорів. Протягом багатьох століть це уціліле втілення Священної Римської імперії надавало можливість спільно жити, користуючись перевагами торгівлі та безпеки, великій кількості народів, з яких у наш час жоден не мав достатньої сили та життєздатності, щоб поодинці протистояти тиску з боку відродженої Німеччині або Росії. Усі ці народи прагнули вирватися з меж федерації або імперії... Відбувалася швидка балканізація Південно-Східної Європи, внаслідок якої посилювався німецький рейх, який, незважаючи на втому від війни та завдані нею руйнування, залишався нероз’єднаним та мав у цьому районі переважну міць.

Кожний народ, кожна провінція з тих, що утворювали колись імперію Габсбургів, заплатили за свою незалежність такими тортурами, які у стародавніх постів і богословів вважались долею лише приречених на вічне прокляття.

Відень, ця шляхетна столиця, ...був залишений коцюбнути від холоду та голодувати, подібно до торговельного центру в спустошеному районі, який залишила більшість жителів» [50, С. 23].

Завдання

1. У чому автор вбачає трагедію розпаду Австро-У горської імперії?

2. З’ясуйте, про який історичний процес йдеться в документі.

3. Назвіть позитивні та негативні наслідки цього історичного процесу.

4. Яка нова загроза для існування європейського миру виникла внаслідок розпаду Австро-Угорщини та утворення на її теренах нових держав?

5. Дослідіть проблему, про яку йдеться в документі (абзац 2).

2. З Корфської декларації 7 липня 1917 року між головою уряду Сербії

Ніколою Пашичем та представником Югославського комітету у Лондоні

Анте Трумбичем

«Ми раді заявити, що можемо відзначити повну єдність поглядів учасників даної наради з усіх питань майбутнього об’єднаного державного життя. Перш за все представники сербів, хорватів і словенців знову рішуче заявляють, що вони є єдиним трийменним народом — єдиним за кров’ю, мовою, писемністю, усвідомленням своєї єдності, за походженням та цілісністю території, на якій постійно проживають, за спільними життєвими інтересами свого національного існування, свого розвитку, свого морального та матеріального життя...

Об’єднана держава буде заснована на таких сучасних та демократичних засадах:

1) Держава сербів, хорватів і словенців, тобто країна південних слов’ян, або Югославія, буде вільним, незалежним королівством з єдиною територією та єдиним громадянством.

2) Вона буде конституційною, демократичною парламентською монархією з династією Карагеоргійовичів на чолі, яка надала докази, що своїми ідеями та принципами не від’єднується від народу та ставить свободу народу та його волю понад усе...» [47, С. 24-25].

Завдання

1. Вивчивши документ, встановіть, які проблеми закладалися для подальшого існування новоутвореної держави.

2. Визначте форму правління цієї держави.

3. Угорський історик академік М. Ормош про М. Горті

«Горті... був старомодним аж до анахронізму. Його контрреволюційний вождизм не мав нічого спільного з формами нацизму або фашизму. Горті не розробляв і навіть не сприймав жодної нової ідеології. Він наслідував позиції і погляди, що їх засвоїв під час монархії в батьківському домі та у військовому училищі... До влади Хорті ставився з повагою, але не був одержимий владою. Політичним керівництвом у роки свого правління він поступався урядові та перебирав його на себе переважно у кризових ситуаціях».

Запитання та завдання

1. Прочитайте документ і оцініть особу М. Горті.

2. Чому лідер Угорщини дотримувався консервативних поглядів?

Робота з таблицею

Учні, спираючись на знання, здобуті на попередніх уроках, заповнюють таблицю «Особливості політичного та соціально-економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи».

Країни

СРСР

Польща

Чехословаччина

Угорщина

Румунія

Болгарія

КСХС

Дата проголошення

             

Особливості державотворення

             

Політичний режим

             

Лідери

             

Державний лад

             

Особливості економічного розвитку

             

Зміни в суспільному житті

             

Зовнішньополітичні орієнтири

             

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Підготуватися до уроку узагальнення й тематичного оцінювання.