Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Урок 22. ВІД КОРОЛІВСТВА СЕРБІВ, ХОРВАТІВ І СЛОВЕНЦІВ ДО ЮГОСЛАВІЇ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті новоутворені держави;

• порівнювати розвиток країн із демократичним і авторитарним режимами;

• оцінювати діяльність короля Александра.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з картою

• Розглянути карту «Європа в 1933-1939 рр.». Назвіть території, які увійшли до Королівства сербів, хорватів і словенців.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота зі схемою

• Розгляньте схему «Відовданська конституція 1921 р.» і виконайте завдання.

Відовданська Конституція 1921 р. Королівства сербів, хорватів і словенців

Завдання

• Визначте державний лад КСХС та його виборчу систему.

Робота з поняттями

Відовданська конституція — конституція 1920 р., прийнята Установчою Скупщиною у день св. Віда, яка завершила процес формування держави КСХС.

Корфська декларація — декларація, підписана 20 червня 1917 р. на о. Корфу прем’єр-міністром Сербії Н. Пашичем і головою Південнослов’янського об’єднаного комітету А. Трумбічем. Передбачала створення незалежної держави — Королівства сербів, хорватів і словенців. До складу мали увійти: Сербія, Чорногорія, Хорватія, Словенія, Боснія, Герцеговина, яку мав очолити король династії Карагеоргійовичів.

Робота з діаграмою

Розгляньте діаграму «Національні меншості КСХС» і виконайте завдання.

Запитання та завдання

1. Назвіть народи, які мешкали у КСХС.

2. Як могла позначитися багатонаціональність країни на міцності держави?

3. Як ви гадаєте, які ще суперечки виникали в багатонаціональній країні?

Робота з історичним джерелом

Йосип Броз Тіто про національне питання в Югославії

Версальська Югославія перетворилася на звичайну типову в Європі країну національного гноблення. Хорвати, словенці та чорногорці опинилися в становищі підлеглих народів... Македонці, албанці та інші виявилися поневоленими...

Мусульмани, німецьке та угорське національні меншини стали... знаряддям у боротьбі проти хорватів та інших народів Югославії.

...Великосербська... меншина на чолі з королем... встановила... режим соціального та національного безправ’я.

Запитання та завдання

1. З’ясуйте національний та релігійний склад населення країни.

2. Чому автор вживає назву «Версальська Югославія»? Які реальні події стали основою для вживання автором такої назви?

3. У чому суть національної проблеми в Югославії?

Виступ учнів

Презентація групи «Становище Югославії у 30-х роках XX ст.».

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

• У чому полягали особливості розвитку Югославії у міжвоєнний період?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготуватися до практичної роботи «Особливості соціально-економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи».