Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Урок 18. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «ПРОВІДНІ ДЕРЖАВИ СВІТУ В 1920-1930-х рр.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті провідні країни світу;

• описувати ключові події історії США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії;

• оцінювати діяльність керівників провідних країн світу 30-х рр. XX ст., їхню роль у політичному, економічному розвитку власної держави;

• тлумачити та застосовувати поняття і терміни.

Тип уроку: урок узагальнення й тематичного оцінювання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Бесіда

1. Як змінився статус Великобританії після Першої світової війни?

2. Як змінився статус Франції після Першої світової війни?

3. Як змінився статус Італії після Першої світової війни?

4. Як змінився статус Німеччини після Першої світової війни?

5. Як змінився статус США після Першої світової війни?

6. Назвіть причини світової економічної кризи 1929-1933 рр.

7. Назвіть прояви світової економічної кризи 1929-1933 рр.

8. Назвіть наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.

9. Охарактеризуйте добу «проспериті» у США.

10. Як відбувався процес становлення Веймарської республіки в Німеччині?

11. Яким чином США намагались подолати економічну кризу? («Новий курс» Ф. Д. Рузвельта)?

12. Яким чином економічну кризу намагалась подолати Велика Британія?

13. Яким чином економічну кризу намагались подолати Франція та Іспанія?

14. Яким чином економічну кризу намагались подолати Німеччина та Італія?

15. Визначте можливі варіанти державного регулювання соціально-економічних процесів у провідних країнах світу.

16. Охарактеризуйте ідейні засади та соціальну базу італійського фашизму.

17. Охарактеризуйте ідейні засади та соціальну базу німецького нацизму.

18. Якими були причини встановлення та у чому полягала суть фашистського режиму в Італії?

19. Якими були причини встановлення та в чому полягала суть нацистської диктатури в Німеччині?

20. Політичний портрет А. Гітлера.

21. Політичний портрет Б. Муссоліні.

22. Охарактеризуйте діяльність керівників провідних країн світу 30-х рр. XX ст.

23. Чому Б. Муссоліні став «дуче», а А. Гітлер — «фюрером» для своїх народів? Робота з таблицею

• Проаналізуйте історичну ситуацію, хронологічні рамки, соціальну базу, програмові вимоги, шляхи приходу до влади італійських та німецьких фашистів. За результатами проведеної роботи складіть порівняльну таблицю, визначте спільні та відмінні ознаки встановлення тоталітарних режимів в Італії та Німеччині.

Робота з історичним джерелом

• Прочитайте документ і дайте відповідь на запитання.

«Стаття 1. Високі Договірні Сторони урочисто оголошують від імені своїх народів, що вони засуджують засіб використання війни для врегулювання міжнародних конфліктів і відмовляються у своїх взаємовідносинах від війни як знаряддя національної політики.

Стаття 2. Високі Договірні Сторони визнають, що врегулювання або розв’язання всіх розбіжностей чи конфліктів, які можуть виникнути між ними, незалежно від характеру їхнього походження, має здійснюватися тільки мирними засобами.

Стаття 3. Ця угода буде ратифікована Високими Договірними Сторонами... згідно з конституціями цих країн, і вона набере чинності у відносинах між ними, щойно всі документи про ратифікацію буде депоновано у Вашингтоні. Ця угода, щойно вона набуде чинності, як це передбачено в попередньому абзаці, залишиться відкритою так довго, скільки буде треба для приєднання до неї інших держав світу...» (Пакт Бріана-Келлоґа (Париж, 27 серпня 1928 р.)

— Про що йдеться в уривку?

Робота з поняттями та термінами

— Дайте визначення понять і термінам: Листопадова революція, Веймарська республіка, «проспериті», Велика депресія, «Новий курс», Народний фронт, тоталітаризм, фашизм, корпоративна система, нацизм, антисемітизм.

Робота з персоналіями

• Оцініть діяльність таких політичних діячів, як: У. Гардінг, Г. Гувер, Д. Ллойд-Джордж, С. Болдуїн, Н. Чемберлен, Ж. Клемансо, Е. Ерріо, Р. Пуанкаре, Леон Блюм, Ф. Франко, Ф. Еберт, П. фон Гінденбург.

Робота з картою

1. Покажіть територіальні зміни, що відбулися після підписання Версальського договору.

2. Визначте кордони новоутворених держав у Європі.

3. Які країни пережили значні політичні потрясіння (перевороти, збройні виступи, страйки, війни)?

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дві групи учнів отримують випереджальне завдання — підготувати повідомлення:

• 1-ша група. Політичний портрет Й. Сталіна;

• 2-га група. Політика «воєнного комунізму».