Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Урок 17. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ Б. МУССОЛІНІ»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• складати політичний портрет Б. Муссоліні;

• давати оцінку його діяльності.

Тип уроку: практична робота.

Хід заняття

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ПРАКТИЧНА РОБОТА

Робота з візуальним джерелом

Поштова листівка (джерело: http://www.akpool.co.uk/postcards/25331112- postcard-benito-mussolini-fuehrer-und-reichskanzler-adolf-hitler-reichsadler-fuehrer-dux-1938)

Завдання

• Визначте символи фашизму.

Робота з історичною інформацією

1. Зі статті Л. С. Бєлоусова «Беніто Муссоліні: політичний портрет»

«Серед політичних діячів XX ст. дуче — безперечний чемпіон за кількістю державних посад, які він обіймав. На честь дуче складали поеми і пісні, знімали кінофільми, створювали монументальні скульптури, малювали картини, друкували листівки. Навіть календар мав пристосовуватися до поступу «великої людини». Із 1933 р. нове офіційне літочислення розпочало відраховувати роки «фашистської ери». Всюдисущий дуче надихав маси особистим прикладом у «битві за хліб», «за ліру». Він демонстративно брав участь у молотьбі, отримуючи при цьому символічну заробітну плату. Закріпившись при владі, Муссоліні завзято заходився перебудовувати Рим. Від 1925 до 1942 рр. з метою вивільнення місця під громадське будівництво в столиці було розібрано на цеглини 19 церков...»

2. Спогади Уінстона Черчілля про візит до Рима в січні 1927 року

«Як і багатьох інших людей, мене зачарувала м’яка та проста манера поведінки синьйора Муссоліні... Усі бачать, що він не думає ні про що інше, окрім тривалого благополуччя... італійського народу, і що ніякі дріб’язкові інтереси його не цікавлять. Уважаю, що не порушу виявлену мені довіру, якщо скажу, що переважно моя бесіда з синьйором Муссоліні... стосувалась економічного становища італійських трудящих... Я дуже радий був дізнатися та переконатися на фактах і цифрах, що з місяця в місяць спостерігається покращення в цій галузі порівняно з попереднім роком...» [4, С. 87].

Запитання

1. Про які нові риси характеру й особистісні характеристики Муссоліні ви дізналися?

2. У чому полягав феномен дуче?

3. Як оцінював постать Б. Муссоліні У. Черчілль?

2. Із промови Беніто Муссоліні

«Я хочу сказати, що ми не посилали б у далекі варварські землі цвіт нашої раси, якби не були впевнені в тому, що він перебуватиме під захистом стягу батьківщини. Я хочу також вам сказати, що італійський народ... який заробляє собі на прожиток із землі наполегливою повсякденною працею, цей італійський народ здатен витримати дуже тривалу облогу, особливо коли він переконаний, що його совість чиста і спокійна... оскільки провина лежить на тій самій Європі...

...Народ, який нараховує 44 мільйони не просто людей, а людей, об’єднаних єдиною вірою, не дозволить себе безкарно душити...»

Запитання та завдання

1. Як ви оцінюєте політику Б. Муссоліні?

2. Чи можна схвалювати такі методи діяльності італійських фашистів?

3. Із роботи Б. Муссоліні «Доктрина фашизму» 1932 р.

«Фашистська концепція держави всеосяжна; поза нею не існує ні людських, ні духовних цінностей... Фашизм у цьому сенсі розуміють як тоталітарний, а фашистська держава пояснює, розвиває і надає сили усьому життю народу.

Поза державою немає індивідів або груп (політичних партій, культурних об’єднань, економічних союзів, соціальних класів). Тому фашизм протилежний соціалізмові, якому невідома єдність всередині держави, що об’єднує класи в єдину економічну та етнічну реальність і який не бачить в історії нічого, окрім класової боротьби.

Отже, фашизм протистоїть тій формі демократії, яка ототожнює націю з більшістю, що зводить її до рівня найбільшого числа; але справжньою демократією є такий лад, за якого націю розглядають з точки зору якості, а не кількості, і як ідея вона більш потужна, оскільки найбільш етична, найбільш послідовна, найбільш щира і виражає себе в людях, цілісній групі, етнічно сформованій під впливом природних та історичних умов в націю...

Фашистська держава є вищим і найбільш потужним проявом особистості, яка є силою, але силою духовною. Вона уособлює всі прояви морального та інтелектуального життя людини. Тому її функції не можуть обмежуватися лише підтриманням порядку і збереженням світу, як це пропонує ліберальна теорія. Фашистська держава — це внутрішній стандарт і правила поведінки, дисципліна людини як цілого; вона впливає на волю не менше, ніж інтелект. Вона править за принцип, що став центральним мотивом людини як члена цивілізованого суспільства, глибоко занурюється в її особистість; вона живе в серці людини думки і людини дії, артиста і вченого: душа душі.

Іншими словами, фашизм — це не тільки законодавець і засновник інститутів, але й вихователь і покровитель духовного життя. Об’єкт його перебудови — не тільки форми життя, але й їхній зміст — фашистська держава є втіленим прагненням влади та управління.

...імперія вимагає дисципліни, координації всіх сил і глибоко усвідомленого почуття обов’язку і жертовності: цей факт пояснює багато аспектів практичної роботи режиму, необхідність суворих заходів, яких уряд вживає проти тих, хто протистоїть цьому спонтанному й неминучому руху Італії у XX ст.».

Запитання та завдання

1. Уважно ознайомтесь з уривком з книги італійського фашистського лідера.

2. Чим, на думку Б. Муссоліні, фашизм відрізняється від інших політичних течій?

3. Чи підтримуєте ви його позицію?

4. Визначте основні положення фашизму.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Підготуватися до уроку узагальнення й тематичного оцінювання.