Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Урок 16. ІСПАНІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті основні події громадянської війни в Іспанії;

• описувати ключові події історії країни;

• оцінювати діяльність керівників країни 30-х рр. XX ст., їхні ролі в політичному, економічному розвитку власної держави;

• характеризувати діяльність урядів Народного фронту;

• тлумачити та застосовувати поняття і терміни: Народний фронт.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з картою

• Розгляньте карту «Світ наприкінці XIX — на початку XX ст.», «Перша світова війна 1914-1915 рр.», «Світ у 1920-1939 роках» і виконайте завдання.

Завдання

1. Назвіть статус Іспанії.

2. Назвіть колоніальні володіння Іспанії.

3. Назвіть статус держави під час Першої світової війни.

4. Як ви вважаєте, які наслідки матиме Перша світова війна для Іспанії?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з візуальним джерелом

Розгляньте карикатуру «Іспанський «нейтралітет». Карикатура У. Гроппера. 1943 р.

Запитання

1. Визначте зовнішньополітичну орієнтацію Іспанії, на яку натякає автор карикатури.

2. Як ви вважаєте, чому Іспанія зближується з Німеччиною?

Карикатура «Іспанський «нейтралітет» У. Гроппера. 1943 р.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати інформацію і відповісти на запитання.

1. Діяльність уряду Народного фронту в Іспанії

12 квітня 1931 р. в Іспанії відбулися муніципальні вибори, на яких перемогли прихильники республіки. 14 квітня король Альфонс XIII утік із країни, і того ж дня Іспанію було проголошено республікою. Владу перебрав тимчасовий уряд на чолі з А. Саморо. Перед новим урядом постали старі проблеми: проведення аграрної реформи в країні, де поміщикам належало 67% земель; розв’язання національного питання; ліквідація безробіття, що сягнуло 40% працездатного населення. На той час на території Іспанії склалися чотири нації — іспанська, каталонська, баскська, галісійська. Останні три домагались автономії. їм належало 15,6% території країни з населенням 6 млн осіб. Тимчасовий уряд провів вибори до кортесів і прийняв низку законів, спрямованих на розв’язання названих вище проблем. Заради об’єднання сил напередодні виборів під спільним гаслом амністії для учасників подій 1934 р. ліві партії уклали в середині січня 1936 р. пакт про утворення передвиборчого блоку «Народний фронт». Вибори, які відбулися наступного місяця, хоч і дали незначну перевагу в голосах правим, але забезпечили більшість місць у кортесах партіям Народного фронту. Із 473 мандатів народний фронт мав 268 — до парламенту було обрано 159 республіканців, 88 соціалістів і 17 комуністів. Праві партії отримали 205 місць.

Запитання

• Які особливості діяльності уряду Народного фронту в Іспанії?

2. Вимоги мітингу, організованого Народним фронтом в Іспанії. 29 лютого 1936 р.

1. Відновлення на роботі всіх робітників і службовців, звільнених за участь у страйках або політичних рухах починаючи з 1934 р., і відшкодування завданих їм збитків.

2. Поширення амністії на тих політичних в’язнів, яких було засуджено як кримінальних злочинців.

3. Притягнення до відповідальності винних у самоуправстві під час придушення повстання 1934 р.; покарання всіх представників військових і цивільних властей, винних у жорстокій поведінці з політичними в’язнями.

4. Звільнення з армії офіцерів — ворогів республіканського режиму.

5. Розробляння програми громадських робіт, щоби подолати безробіття.

6. Розпуск і роззброєння фашистських банд, які є небезпечними для демократичного розвитку країни.

Запитання

1. Назвіть соціально-економічні та політичні вимоги учасників мітингу.

2. Які вимоги мітингу збігалися з положеннями програми Народного фронту у Франції?

3. З інтерв'ю міністра закордонних справ Великої Британії А. їдена про діяльність Ф. Франко в Іспанії 1936 р.

«На початку серпня Гітлер і Муссоліні почали активно допомагати Франко, а Радянська Росія також зі свого боку надсилала іспанському урядові озброєння і фінансову допомогу. Але, незважаючи на це, від початку і аж до листопада мова йшла лише про громадянську війну. Згодом в багатьох країнах вона розпалила уяву молодого покоління і спричинила потік добровольців, що тисячами прийшли на іспанський фронт.

Коли розшматована Іспанія перетворилася на поле бою ідеологічної і міжнародної боротьби, де противники боролися з особливою жорстокістю, втрутилися великі держави, але не для того, щоб встановити в Іспанії уряд на свій розсуд; конфлікт переріс у битву за рівновагу в Європі.»

Запитання та завдання

1. Чи згодні ви з думкою британського політика?

2. Назвіть причину громадянської війни в Іспанії.

Робота з картою

• Розгляньте карту «Європа в 1933-1939 роках» і виконайте завдання. Завдання

1. Назвіть місто, де розпочався фашистський заколот.

2. Назвіть головні осередки заколоту 1936 р.

3. Назвіть міста, де були розташовані уряд Народного фронту і штаб генерала Франко

4. Назвіть держави, які допомагали Народному фронтові та генералу Франко.

5. Назвіть держави, які дотримували політики невтручання.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з візуальними джерелами

Звинувачуємо вбивць дітей і жінок. Республіканський плакат.

Плакат іспанських націоналістів: «Хай живуть Іспанія, Італія, Німеччина і Португалія!» (в центрі портрет Франко)

Запитання

1. Яким подіям присвячені ці плакати?

2. Поясніть суть подій.

Робота з таблицею

• Складіть порівняльну таблицю «Народні фронти у Франції та Іспанії

Орієнтовний вигляд таблиці

 

Народний фронт Іспанії

Народний фронт Франції

Причинистворення

Політична та економічна криза, втрата довіри к чинним партіям. Активізація фашистських організацій та партій

Час створення

Під час революції 1931 р. було знищено монархію. Ліві партії створили Народний фронт

1934 р. у Франції активізувалися фашистські організації, для протистояння котрим створюють об’єднаний уряд з лівих сіл

Прихід Народного фронту до влади

1936 р. Народний фронт переміг на виборах у кортеси (парламент)

1936 р. Народний фронт переміг

на виборах

Реформи

Іспанія — республіка.

Церква відокремлена від держави. Аграрна реформа. Встановлено робочий контроль на підприємствах. Каталонія здобула автономію. Запроваджено програму громадських робіт, визначено мінімум зарплати праці, створено арбітражні суди з виробничих конфліктів, 8-годинний робочий день, встановлено обов’язкову оплату понаднормової роботи, страхування від нещасних випадків

Заборонено фашистські організації. Запроваджено щорічну оплачувану відпустку, 40-годинний робочий тиждень, програму громадських робіт. Була підвищена зарплатня, збільшені пенсії

Причиниповалення

Незавершеність реформ. Зазнав поразки в ході громадянської війни.

В Іспанії було встановлено диктатуру генерала Франко (березень 1939 р. — листопад 1975 р.)

Незавершеність реформ.

Пішли у відставку під час нової економічної кризи.

У Франції сформовані нові уряди, які довели державу до національної катастрофи

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати відповідний параграф підручника.