Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Урок 15. ФАШИЗАЦІЯ ІТАЛІЇ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• вказувати зміну статусу держави після Першої світової війни;

• описувати ключові події історії країни;

• оцінювати діяльність керівників країни 30-х рр. XX ст., їхні ролі в політичному, економічному розвитку власної держави;

• характеризувати встановлення фашистського режиму в Італії;

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що Італія була «переможеною в таборі переможців»? Чому?

2. Якими були наслідки Першої світової війни для Італії?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з візуальним джерелом

• Уважно розгляньте карикатуру 1937 року «Італія приєдналася до “Антикомінтернівського пакту”».

Карикатура 1937 року «Італія приєдналася до "Антикомінтернівського пакту"».

Запитання

1. Назвіть союзників Італії.

2. Проти кого був спрямований цей союз?

3. Як ви вважаєте, що об’єднувало Італію та Німеччину?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати інформацію й відповісти на запитання.

1. Відчутною ознакою фашизму була його антиінтелігентність. Інтелігенцію на початку XX ст. сприймали як невід’ємний атрибут буржуазного суспільства. Люди розумової праці, на думку Муссоліні, зазвичай народжували одну-дві дитини, тоді як сильній нації були потрібні багатодітні родини. Згодом режим Муссоліні створював спеціальні штучні села (наприклад, Саббатію під Римом) і сповідував культ села. Сам Муссоліні пишався титулом «дуче-селянин». Натхненник італійського фашизму, поет і художник Марінетті висунув гасло «Смерть інтелігенції!», маючи на увазі ліквідацію цього суспільного прошарку. Окремо зазначимо, що в ті часи чимало видатних мислителів опинилися в лавах фашистського руху.

2. Фашисти знали почуття і настрої фронтовиків. Багато з них вважали силу універсальним засобом для розв’язання суперечностей, а людське життя на шкалі моральних цінностей майже нічого не було варте. Ця маса розлючених на увесь світ людей була сповнена невдоволенням, яке могло спалахнути від першої іскри.

3. Фашизм намагався привернути на свій бік насамперед молодь, що повернулася з фронту і серед якої спостерігалося різке політичне розмежування... Пишні фрази, ефектні жести, абсолютна політична безпринципність фашистів — усе це привернуло ту частину молоді, яка ладна була зробити будь-що, аби лише не потерпати від злиднів. Тяжку матеріальну й моральну кризу переживали середні верстви населення, дрібні власники...

4. Після 1918 р. фашисти формували свою ідеологію, спираючись на патріотичні та реваншистські почуття, використовуючи загальну образу і невдоволення, економічну кризу та інші негативні суспільні моменти. Водночас окреслились намагання фашистів використовувати у своїй ідеології два чинники, які згодом стали визначальними, — історичну традицію (загострену настільки, що вона часто перетворювалася на псевдоісторичну традицію або історичну псевдотрадицію) та фактор релігії.

5. Програма фашистського руху Італії 1919 р.

Вимоги:

• боротьба проти «будь-якого імперіалізму»;

• ліквідація сенату, поліції, привілеїв і титулів;

• загальне виборче право;

• гарантії громадянських свобод;

• скликання Установчих зборів;

• заборона таємної дипломатії;

• загальне роззброєння;

• запровадження 8-годинного робочого дня;

• участь робітників у технічному керівництві підприємством;

• націоналізація військової промисловості;

• передання землі селянам;

• загальна освіта;

• безкоштовні бібліотеки.

Запитання

1. Які верстви населення ставали на бік італійських фашистів і чому?

2. Чому вони упереджено ставилися до інтелігенції?

3. На яких почуттях народу спекулювали італійські фашисти?

4. Які чинники стали визначальними у фашистській ідеології?

Робота зі схемою

• Проаналізуйте схему і дайте відповідь на запитання.

Завдання

• Розгляньте схему та доведіть, використовуючи метод «ПРЕС», що дуче починає перетворення Італії на тоталітарну державу.

Складання хронологічного ланцюжка

Робота з картою

• Проаналізуйте карту «Країни Передньої Азії та Північно-Східної Африки в міжвоєнний період» і дайте відповіді на запитання.

1. Назвіть країну, проти якої здійснила агресію Італія.

2. Назвіть результати бойових дій.

Робота з історичними джерелами

• Опрацювати тексти документів і відповісти на запитання.

1. Із промови Беніто Муссоліні

«Я хочу сказати, що ми не посилали б у далекі варварські землі цвіт нашої раси, якби не були впевнені в тому, що він буде під захистом стягу батьківщини. Я хочу також вам сказати, що італійський народ..., який добуває собі на прожиток з землі наполегливою повсякденною працею, — цей італійський народ здатен витримати дуже тривалу облогу, особливо коли він впевнений, що його совість чиста та спокійна... оскільки провина лежить на тій самій Європі народ, який нараховує 44 мільйони не просто людей, а людей, об’єднаних єдиною вірою, не дозволить себе безкарно душити... наша держава, впевнена в одностайності та повному схваленні чоловіків, жінок та дітей, тобто всього італійського народу, який втілив у собі історію та вічність, буде йти вперед. Це випробування... свідчить про змужніння італійського народу.

Це випробування, товариші, з якого ми неодмінно вийдемо переможцями. Знадобиться час, але коли битва розпочата, товариші, то думають не про час, а про перемогу».

Запитання та завдання

1. Яким був зовнішньополітичний курс італійських фашистів у 30-х роках?

2. Пригадайте, про яку «провину Європи» перед Італією говорить Б. Муссоліні.

3. З’ясуйте, які факти, наведені у промові Б. Муссоліні, свідчать про фашизацію країни та відображають специфіку італійського фашизму.

2. Із промови італійського прем'єр-міністра Б. Муссоліні у палаті депутатів 25 травня 1935 року

«...Фашистська Італія не збирається обмежити свою історичну місію однією політичною проблемою, одним військовим сектором, таким як захист якого-небудь кордону, навіть якщо вона дуже важлива... Тому всі кордони як метрополії, так і колонії однаковою мірою священні, і їх слід захищати проти всілякої загрози, навіть якщо вона є лише потенційною. У першу чергу ми повинні розраховувати лише на самих себе. Тепер загроза нашим кордонам у Східній Африці не є потенційною... Тепер для простої оборони двох скромних шматків територій, які називаються Еритреєю та Сомалі, потрібно подолати труднощі постачання та стратегії надзвичайної складності. Нехай усі розуміють, що, коли мова йде про безпеку наших територій, про життя наших солдат, ми готові прийняти всю відповідальність, навіть найвищу відповідальність».

Запитання та завдання

1. З’ясуйте, у чому полягав зовнішньополітичний курс італійських фашистів.

2. Які землі становили для Італії стратегічний інтерес?

3. Проаналізуйте, якими методами збиралися італійські фашисти реалізовувати свою зовнішню політику.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

1. Які прошарки населення становили соціальну базу італійського фашизму?

2. У чому полягали особливості італійського фашизму?

3. Чи можна порівняти і за якими критеріями італійський фашизм і нацизм?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.