Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Урок 14. НІМЕЧЧИНА: ВІД РЕСПУБЛІКИ ДО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• вказувати зміну статусу держави після Першої світової війни;

• описувати ключові події історії країни;

• оцінювати діяльність керівників країни 30-х рр. XX ст., їхні ролі в політичному, економічному розвитку власної держави;

• характеризувати процес становлення Веймарської республіки в Німеччині, встановлення нацистського режиму в Німеччині;

• тлумачити та застосовувати поняття і терміни: тоталітаризм, нацизм, антисемітизм. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: мультимедійна презентація, підручники, атлас, ілюстративний і дидактичний матеріал.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Якими були наслідки Першої світової війни для Німеччини?

2. Як вплинула поразка в Першій світової війні на німецьке суспільство?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Карикатура, що пов'язує успіх Гітлера і НСДАП на виборах з Версальським договором, США. 1930.

Запитання

1. Яку думку хотів донести автор карикатури?

2. Чи справдилися його застереження?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з поняттями

Автаркія — політика, спрямована на створення замкненого господарства всередині країни для її повного економічного самозабезпечення шляхом виробництва всього необхідного всередині країни.

Антисемітизм — одна з форм національної та релігійної нетерпимості, що виражається у ворожому ставленні до євреїв у різних формах, аж до знищення.

Нацизм (націонал-соціалізм) — соціально-політичний рух, ідеологія й державний режим тоталітарного типу в Німеччині у 1933-1945 рр.; основні ознаки нацизму: масовий терор, шовінізм, геноцид.

Тоталітаризм — одна з форм правління, що характеризується жорстким контролем над усіма сферами життя суспільства, фактичною ліквідацією конституційних прав і свобод, репресіями щодо опозиції.

Третій рейх — назва націонал-соціалістичної держави в Німеччині у 1933-1945 рр. Згідно з доктриною нацизму, першим рейхом була Священна Римська імперія (962-1806), другим — Німецька імперія (1871-1918).

Розповідь учителя про Листопадову революцію в Німеччині.

Робота зі схемою

• Опрацювати схему «Веймарська Конституція 11 серпня 19191 р.» і відповісти на запитання.

Веймарська Конституція від 11 серпня 1919 р.

Завдання

1. Доведіть, що Німеччина справді була демократичною державою.

2. Визначте форму правління в Німеччині після прийняття Конституції.

Робота з візуальним джерелом

Люди використовують гроші замість палива. (http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/germany/crisis1923rev_print.shtml)

Запитання

1. Який процес у фінансовій системі країни ілюструє фотографія?

2. Назвіть причини виникнення інфляції.

Виступ учня

Повідомлення учня «Політичний портрет А. Гітлера».

Робота в групах

• Опрацювати історичні джерела й відповісти на запитання.

1-ша група

Програмові цілі НСДАП (витяг)

1. Ми вимагаємо об’єднання всіх німців у Великій Німеччині на основі права самовизначення народів.

2. Ми вимагаємо рівноправності німецького народу з іншими націями, скасування Версальського і Сен-Жерменського мирних договорів.

3. Ми вимагаємо територій та земель для прогодування нашого народу і для поселення нашого надлишкового населення.

4. Громадянином держави може бути тільки той, хто належить до німецького народу. Належати до німецького народу може тільки той, у чиїх жилах тече тільки німецька кров, без різниці віросповідання. Тому євреї не можуть належати до німецького народу.

5. Хто не є громадянином держави, може жити в Німеччині тільки на правах гостя і підлягає законам про чужоземців.

6. Необхідно перешкодити всякій подальшій імміграції осіб не німецького походження. Ми вимагаємо, щоб усіх осіб не німецького походження, що оселилися в Німеччині з 2 серпня 1914 року, зобов’язати негайно залишити країну...

24. Ми вимагаємо свободи всіх релігійних віросповідань у межах держави, поки вони не загрожують її існуванню та не виступають проти моральності та моральних почуттів германської раси.

Мюнхен. 24 лютого 1920 р.

Запитання

1. Коли виникає НСДАП? Як ви вважаєте чому?

2. Які принципи покладено в основу діяльності НСДАП?

3. У чому НСДАП вбачала своє головне завдання?

4. Який режим прагнула встановити НСДАП?

2-га група

1. Закон про заборону утворення нових партій.14 липня 1933 р.

• У Німеччині як єдина політична партія існує Націонал-соціалістична німецька робітнича партія.

Запитання

• Чому в Німеччині оголошувалось законним існування лише однієї політичної партії?

2. Закон про ліквідацію рейхсрату. 14 лютого 1934 р.

1) Рейхсрат ліквідовано.

2) Представництва областей скасовано.

3) Участь рейхсрату у встановленні законів і в керівництві припинено.

4) Участь уповноважених рейхсрату в корпораціях, судах та органах всякого роду припинено.

Запитання та завдання

• Чому було прийнято закон про ліквідацію рейхсрату? Які функції виконував цей орган влади?

3. Закон про верховного лідера Німецької імперії. 1 серпня 1934 р.

• Посада президента імперії об’єднується з посадою рейхсканцлера. Встановлені досі правомочності президента імперії переходять до вождя (фюрера) і рейхсканцлера Адольфа Гітлера. Він призначає свого заступника.

Запитання

• Чому вся влада зосереджувалась в одних руках?

3-тя група

4. Французька нота протесту проти порушення Німеччиною військових умов Версальського договору. 21 березня 1935 р.

...Німецький уряд відновив у Німеччині обов’язкову військову службу і довів чисельність німецької армії до 36 дивізій. За тиждень до цього німецька влада офіційно оголосила про створення німецької військової авіації.

Ці рішення прямо суперечать договірним зобов’язанням, що містяться в договорах, підписаних Німеччиною...

Запитання та завдання

1. Чому Німеччина 1935 року самочинно порушила положення Версальської системи договорів?

2. Чи дослухалась німецька влада до ноти протесту Франції? Чому?

Робота з картою

• Опрацювати карту «Європа після Першої світової війни», «Європа в 1933- 1939 роках» і виконати завдання.

1. Назвіть місто, де відбувся нацистський путч 1923 року.

2. Назвіть територію, приєднану до Німеччини за результатами плебісциту 1935 року.

3. Назвіть дату, коли була ліквідована Рейнська демілітаризована зона.

4. Назвіть дату та державу, яка була приєднана до Німеччини унаслідок аншлюсу.

5. Назвіть дату та територію, яка була приєднана до Німеччини унаслідок Мюнхенської угоди.

6. Назвіть території, які були окуповані Німеччиною 1939 року.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

1. Чому конституція Веймарської республіки була найдемократичнішою на той час?

2. Якими були причини падіння Веймарської республіки?

3. Охарактеризуйте основні ідеологічні засади нацизму.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.