Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Урок 12. БРИТАНСЬКА ІМПЕРІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• описувати ключові події історії країни;

• оцінювати діяльність керівників країни 30-х рр. XX ст., їхні ролі в політичному, економічному розвитку власної держави;

• характеризувати суть династичної кризи та «ірландського питання» в Англії;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: Британська співдружність.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота зі схемою

Запитання

1. Назвіть політичні партії Великої Британії та визначте їхню спрямованість.

2. Визначте електорат цих політичних партій.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метод «Мозкового штурму»

• У чому полягали особливості становища Великої Британії після Першої світової війни?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з поняттями

Британська співдружність націй — назва трансформованої за Вестмінстерським статутом 1931 р. Британської імперії, у якій домініони здобули суверенні права на ведення внутрішньої політики.

Домініон — форма політичної системи, що існувала всередині Британської імперії і була проміжною формою між самоврядною колонією і суверенною державою, але з плином часу розвивалася до останньої. Першим британським домініоном була Канада, яка здобула такий статус 1867 р. Потім з’явилися Австралія (1901), Нова Зеландія (1907), Ньюфаундленд (1907), Південно-Африканський Союз (1910) та Ірландська Вільна держава (1922).

Робота з картою «Світ у 1920-1939роках»

1. Назвіть держави Британської співдружності нації.

2. Який статус мали ці держави?

3. Що свідчить про спільність їхньої зовнішньої політики?

Робота з історичними джерелами

• Опрацювати документи й визначити основні напрями внутрішньої політики Великобританії.

1. Витяг з Угоди між Великобританією та Ірландією. 6 грудня 1921 р.

1. Ірландія матиме той самий конституційний статус у співдружності націй, який називається Британською імперією, із парламентом, що має право видавати закони з метою збереження миру, порядку і доброго врядування в Ірландії, та з виконавчою владою, відповідальною перед цим парламентом; і вона називатиметься й буде Ірландською вільною державою...

Запитання

1. Назвіть причини появи цієї угоди між Великобританією та Ірландією.

2. Чому Великобританія уклала цю угоду?

2. Акт про народне представництвої 918 р.

Частина І. Право голосу

Стаття 1. Чоловік матиме право зареєструватися як виборець під час виборів до парламенту (за винятком університетського округу), якщо він досяг повноліття, не обмежений у правах і (а) має необхідну осілість або (б) має необхідне приміщення для ділових занять.

Стаття 4. Жінка матиме право зареєструватися як виборець під час виборів до Парламенту... якщо вона (а) досягла 30 років; і (б) не обмежена в правах, і (в) ...має в окрузі землю або приміщення для ділових занять, що приносить не менше 5 фунтів стерлінгів доходу, або житловий будинок, або перебуває у шлюбі з особою, яка може бути зареєстрована на цій підставі (має будинок або приміщення для ділових занять)... [...]

Запитання та завдання

1. Порівняйте виборчі права жінок та чоловіків у Великій Британії.

2. Дайте власну оцінку виборчому закону.

3. Закон про надзвичайні повноваження (листопад 1920 р.)

1. ...У разі, якщо будь-яка особа або група осіб вчинили дії або безпосередньо загрожують діями, які за своїм характером та масштабом будуть заважати постачанню й розподілу продовольства, води, палива та освітлення або порушувати роботу транспорту, щоб позбавити суспільство або його значну частину предметів першої необхідності, Його Величність може видати указ (що називається надалі указом про надзвичайний стан) про наявність надзвичайного стану.

2. У разі видання королівського указу про запровадження надзвичайного стану і під час його дії буде вважатися законним для Його Величності робити розпорядження шляхом видання указу для забезпечення суспільства предметами першої необхідності, і цими розпорядженнями одному з міністрів, або іншому державному відомству, або будь-яким іншим особам, які перебувають на службі Його Величності, або тим, хто діє від імені Його Величності, можуть бути передані такі повноваження і обов’язки, котрі Його Величність вважатиме за необхідне для збереження миру, забезпечення й регулювання постачання і розподілу продовольства, води, палива, освітлення та інших предметів першої необхідності, для підтримування роботи транспорту та для будь-яких інших цілей, необхідних для громадської безпеки і нормального життя суспільства. А щоб дії, вчинені на основі таких повноважень, були ефективними, Його Величність на свій розсуд може розпорядитися, щоб такого роду повноваження та обов’язки були надані зазначеній вище владі.

Запитання та завдання

• Чому 1920 року у Великій Британії виникла необхідність видати подібний указ?

Розповідь учителя про діяльність уряду Рамсея Макдональда учні записують у вигляді тез.

Запитання

1. На що були спрямовані основні заходи уряду Макдональда?

2. Що в діяльності лейбористського уряду зумовило розчарування його прихильників? Свою думку поясніть.

Робота в групах

• 1-ша група. Опрацювати інформацію про економічну кризу в Британії і відповісти на запитання.

У Великій Британії світова економічна криза далася взнаки в першому кварталі 1930 р., а найбільш критичний момент в економіці настав навесні 1932 р., коли виробництво знизилось на 23% від рівня 1929 р. Збитки від кризи були трохи меншими, ніж у США та Німеччині. Це пояснюється тим, що англійська промисловість розвивалась повільними темпами у першій половині 20-х років і лише на початку 1925 р. було досягнуто довоєнного рівня. Усі галузі економіки були охоплені глибокою кризою, особливо постраждали давні, базові галузі: металургія, вугільна промисловість, суднобудування. Виплавляння чавуну і сталі скоротилося майже вдвічі, продукція суднобудування зменшилася майже в 12 разів. Дрібні фермери та орендарі розорялися, бо сільськогосподарська продукція втратила в ціні в середньому до 1/3. У роки кризи посилилася залежність країни від постачання сировини та продуктів харчування, було істотно обмежено експорт (удвічі) англійських товарів. На 2,5 млн тонн скоротився тоннаж британського торговельного флоту. 1931 р. витрати Великої Британії вперше перевищили прибутки на 110 млн фунтів стерлінгів... Криза призвела до небаченого злету безробіття. 1932 р. кожний четвертий робітник залишився без роботи, з них майже половина — металургів, понад 1/3 — шахтарів. Економічне життя в індустріальних центрах практично завмерло. ...Відбувалися нові страйки, «голодні походи»...

Запитання

1. Чому криза у Великій Британії мала менші масштаби порівняно зі Сполученими Штатами?

2. Які галузі англійської економіки постраждали найбільше?

3. До яких наслідків у фінансовій та соціальній сферах призвела економічна криза?

• 2-га група. Опрацювати інформацію про становище англійських робітників і відповісти на запитання.

Наприкінці квітня 1926 р. державні субсидії припинилися і власники почали звільняти шахтарів з роботи. Реакція шахтарів була блискавичною — 3 травня вони розпочали грандіозний страйк, який переріс у загальнобританський і тривав до 12 травня. Кількість учасників загального страйку (разом із родинами) становила близько 18 млн осіб, тобто понад 40% усього населення країни. Проте шахти стали яблуком розбрату не лише між шахтарями і власниками шахт, страйк розколов Британію навпіл: з одного боку конфлікту були шахтарі, з іншого — середні та заможні верстви. Шахтарів підтримав Британський конгрес тред-юніонів (БКТ), а власників — уряд С. Болдуїна, через що прем’єр опинився віч-на-віч із загрозою загального страйку.

Профспілки інших галузей закликали своїх членів припинити роботу на підтримку шахтарів, які вимагали підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці. 11 травня 1926 р. Верховний суд країни визнав страйк незаконним, і уже наступного дня керівництво БКТ оголосило про його припинення. Заробітну платню гірників було зменшено, а робочий день подовжено.

Запитання

1. Чому видобуток вугілля мав для англійської економіки таке велике значення?

2. Що стало причиною загального страйку шахтарів?

3. Чим закінчився шахтарський страйк 1925-1926 рр.?

4. Поміркуйте, як події 1925-1926 рр. вплинуть на чергові вибори.

3-тя група. Опрацювати «Закон про трудові конфлікти і тред-юніони» і відповісти на запитання.

Будь-який страйк є незаконним у разі, якщо він не сприяє врегулюванню трудових конфліктів ...та якщо його замислено, щоби безпосередньо або шляхом створення проблем у суспільстві застосувати примус щодо уряду.

Завдання

1. Доведіть, що прийняття «Закону про трудові конфлікти і тред-юніони» призвело до послаблення позиції британських тред-юніонів.

2. Чому консервативний уряд С. Болдуїна прийняв цей закон саме 1927 року?

Робота зі схемою

• Опрацювати зміст таблиці й відповісти на запитання.

Запитання

1. У яких сферах життя було запроваджено антикризові заходи?

2. Пригадайте основні заходи «нового курсу» Рузвельта у США і порівняйте їх із діями «національного» уряду Р. Макдональда.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть уряди Великобританії, що перебували при владі у 20-х рр.

2. Чим відрізнялась політика цих урядів?

3. Покажіть на карті територіальні зміни Великобританії в цей період.

4. Назвіть основні заходи, які вжив уряд Великої Британії для виходу з кризи.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.