Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 10 клас

Тема 3. ПРОВІДНІ ДЕРЖАВИ СВІТУ В 1920-1930-х рр.

Урок 10. ЗМІНИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті провідні країни світу;

• вказувати зміну статусу провідних країн світу після Першої світової війни.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Які економічні проблеми постали перед країнами після закінчення Першої світової війни?

2. Чому з’являються нові політичні течії?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Після завершення Першої світової війни Європу охопив період політичної нестабільності. Революції, війни, соціальні виступи населення, радикальні реформи, перевороти поставили існування демократії під загрозу. Вихід з цієї складної політичної кризи одні країни вбачали в реформуванні тогочасних партійно-політичних структур (Франція, Англія, Німеччина), інші — у зміні політичних режимів (Італія, країни Східної Європи). У США почалося домінування консервативних поглядів і заперечення будь-яких реформ.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з поняттями

Авторитаризм — режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групи осіб. Характерною ознакою є зведення нанівець місцевого самоврядування, застосування репресій і терору. Крайня форма авторитаризму — тоталітаризм.

Соціалізм — ідеологія, основним гаслом якої є соціальна справедливість.

Тоталітаризм — система державно-політичної влади, яка регламентує усі суспільні та приватні сфери життя.

Фашизм — різновид політичного режиму, а також ідеологія, характерними ознаками якої є культ особи та сили, мілітаризм, імперіалізм, ідея постійної війни й панування. Самоназва правого руху Беніто Муссоліні в Італії.

Нацизм — політична ідеологія, яка була політичною доктриною керівництва Німеччини у часи Третього рейху. Світогляд, що ставить на перше місце у світі певну націю (расу або народ) і передбачає використання репресивних заходів щодо іншої частини людства.

Робота з документом

Зі спогадів вчительки Вільгельміни Сефкес про 1923 рік

«У нас була інфляція: монети зникли, паперові гроші друкували із дедалі більшою кількістю нулів після цифр. Щойно ми їх отримували, то стрімголов кидалися за покупками, щоб до того, як гроші знеціняться, встигнути купити половину буханця хліба або інші предмети першої необхідності. Але ми раділи, що витратили наші гроші. Щодня опівдні повідомляли новий курс грошей, прив’язаний до американського долара, і ми бачили, що наші мільярди зникли!»

Запитання та завдання

1. Уважно прочитайте уривок та охарактеризуйте його.

2. Назвіть основні причини, що спричинили інфляцію в Німеччині.

3. Як ви вважаєте, яким чином економіка впливала на політику й навпаки?

Робота з візуальним джерелом

Джерело: http://firtka.if.ua/?action=show&id=83200

Дітлахи граються паперовимі грішми в Німеччині

Угорець вимітає паперові гроші зі стічної канави

Запитання

1. Про які процеси свідчать ці світлини?

2. Як ви вважаєте, ці процеси мали локальний чи загальний характер?

Економічні зміни

Учитель. (Слухаючи вчителя, учні заповнюють таблицю «Особливості економічного розвитку європейських держав».) Перша світова війна справила значний вплив на економіку провідних капіталістичних країн. Німеччина, яка посідала лідируючі позиції в європейської економіці до війни, втратила половину національного багатства, практично всі колонії, найважливіші промислові райони, на які припадала значна частина видобутку вугілля і виплавлення металів. Положення ускладнювала необхідність виплати репарацій та інфляція.

Англія і Франція, будучи країнами-переможницями, опинилися в серйозній фінансовій залежності від США. На території Франції велися бойові дії. Країна зазнала руйнувань, матеріальних та людських втрат. Але у зв’язку із втратою Німеччиною передових позицій Франція висунулася на перший план у системі міжнародних відносин на європейському континенті й зберегла за собою статус колоніальної держави.

Англія позбулася значної частини військового і торгового флоту, не зуміла зберегти свої позиції на Сході та в Латинській Америці. Проте завдяки отриманню мандатів від Ліги Націй на управління близькосхідними країнами розширилась Британська колоніальна імперія.

Росія випала з капіталістичної системи та поринула в безодню громадянської війни.

Японія за роки війни зміцнила економіку. Головні галузі промисловості були в цей час на підйомі. Однак вона втратила ринки Південно-Східної Азії.

США зміцнили свої позиції у світі, вийшли з війни світовим економічним лідером. На території держави не велося бойових дій, США лише 1917 року залучені до війни. Вони були головним постачальником озброєння і боєприпасів, продовольства, сировини, промислових товарів воюючим країнам. Завдяки масованому експорту США зосередили у своїх руках половину світового золотого запасу і перетворилися на головного експортера капіталів. Під час війни і в післявоєнний період посилилися взаємозв’язок і взаємозалежність між центрами світового капіталістичного господарства.

У світі намітився поділ праці. Держави поділилися на індустріальні та аграрні країни, якими були зокрема, Іспанія, Португалія, держави Балканського півострова й нові держави Східної Європи. Поділ праці став важливим фактором стабілізації міжнародної економіки.

Таблиця «Особливості економічного розвитку європейських держав»

Держава

Особливості економічного розвитку

Місце у світовій економіці

     

Політичні процеси

Робота з картою «Європа після Першої світової війни»

1. Назвіть держави, де відбулися революції.

2. Назвіть держави, де було встановлено авторитарні або тоталітарні режими.

Робота з картою «Європа в 1924-1932 рр.»

1. Назвіть держави, у яких змінилася форма правління.

2. Назвіть держави, у яких було встановлено авторитарні або тоталітарні режими.

Робота з джерелом

Із виступу А. Гітлера 3 лютого 1933 р.

«Єдина мета політики — завоювання політичної влади. На це має бути спрямоване все державне керівництво (усі його галузі!).

1. Внутрішня політика

Цілковита зміна сьогоднішньої внутрішньополітичної ситуації. Не сприйматимуться жодні настрої, які суперечать цілі. Хто не підкоряється, буде зламаний. Привчити молодь та увесь народ до того, що нас зможе врятувати лише боротьба. ...Виховання молоді, посилення військової готовності усіма засобами. Смертна кара за зраду. Найсуворіше авторитарне державне управління. Ліквідація ракової хвороби демократії.

2. Зовнішня політика

Боротьба проти Версаля. Рівноправність у Женеві. Але це марно, доки народ не буде перейнятий військовою готовністю. Турбота про союзників.

3. Створення вермахту — найважливіша передумова для досягнення мети — завоювання політичної могутності...

Як поводитися з політичною владою після її завоювання? Можливо, загарбання нового експортного простору; можливо, — це значно краще — загарбання нового життєвого простору на Сході та його безжальна германізація.»

Запитання та завдання

1. Охарактеризуйте методи діяльності нової влади.

2. Яке завдання нацистська влада визначила як головне?

3. Із якою метою здійснювались такі суттєві перетворення в Німеччині?

Учитель. Після війни припинили існування чотири імперії: Німецька, Російська (хоча згодом Російська імперія відродилась у формі СРСР),

Австро-Угорська та Османська. Війна і революції призвели до краху монархій: із 41 керівної династії в Європі напередодні війни після її завершення залишилося тільки 17.

Значним впливом у більшості країн користувались ліберальні й соціал-демократичні партії, як домагалися розширення політичних і соціальних прав громадян: загального виборчого права, введення фіксованого робочого часу, розширення прав трудових колективів під час підписання колективних договорів.

Проте в деяких державах суспільство зазнало масштабної економічної та суспільно-політичної кризи. Вона спричинила серйозні потрясіння, під час яких активізувалися комуністичні партії. Значну роль у цьому процесі буде відігравати Радянській Союз, котрий намагатиметься підтримати встановлення «диктатури пролетаріату».

У Німеччині та Італії до влади прийшли ультрарадикальні та ультранаціоналістичні угруповання. У Німеччині вони прагнуть реваншу, повернення могутності держави, розгрому конкурентів, насамперед Франції, Британії та США. У 1920-х рр. ці угрупування здійснили спроби захопити владу. Йдеться про так званий Каппівський путч (Берлін, 1920 р.) та антиконституційний заколот А. Гітлера і членів НСДАП («Пивний путч», Мюнхен, 1923 р.). До влади Гітлер прийшов 1933 року.

В Італії, яка закінчила війну переможницею, проте через незадовільну «нагороду» вважала себе переможеною, до влади приходять фашисти на чолі з Б. Муссоліні. Основними гаслами фашистського руху на першому етапі стала пропагандистська теза верховенства національних інтересів та проголошення ідей соціальної справедливості й рівності.

Робота з таблицею

• Складіть таблицю «Встановлення авторитарних або тоталітарних режимів».

Назва держави

Назва режиму

Рік встановлення

     

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Запитання

1. Яким чином розвивалося міжнародне економічне співробітництво?

2. Яким чином СРСР впливав на внутрішню політику європейських держав? Чому?

3. Чому саме в Італії та Німеччині до влади прийшли радикальні партії?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення за темами:

1) «Причини Великої депресії».

2) «“Новий курс” Рузвельта».