Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 9. Зародження культури бароко. Становлення нової європейської науки.

Мета: розповісти особливості мистецтва бароко; скласти в учнів уявлення про майстрів і їх творчість; прищеплювати навички порівняння історичних процесів, виділяючи на цій основі головні ознаки певного історичного періоду; виховувати в учнів інтерес і повагу до історичного минулого людства.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: бароко, астрономія.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Охарактеризуйте особливості культури Відродження.

2. Чим уславився Еразм Роттердамський?

3. У чому полягали нові погляди на державу і суспільство, сформульовані Н. Макіавеллі?

4. Визначте спільні та відмінні риси, притаманні творчості титанів італійського Високого Відродження.

5. Охарактеризуйте творчість митців Північного Відродження.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Шість запитань»

Правила гри. Учитель доручає учням упродовж розгляду нового матеріалу скласти і записати на окремих аркушах шість запитань. Після завершення етапу вивчення нового матеріалу учні обмінюються картками і відповідають на запитання. Аркуші із запитаннями та відповідями учні здають учителеві. Форму оцінювання результатів роботи учнів учитель визначає самостійно. Найкращі запитання і завдання можна прикріпити до стенду в кабінеті й використати на наступному уроці під час перевірки домашнього завдання.

1. Особливості мистецтва бароко с.49

2. Великі майстри мистецтва бароко с.50—53

3. Гуманізм Сервантеса с.53

4. Розвиток медицини й математики с. 53

5. Розвиток астрономії с. 55

Робота з документами

Із книги М. Коперника «Про обертання небесних тіл»

Порівняно з небом, Земля не більш ніж крапка, чи ніби визначена кількість порівняно з нескінченним. Неможливо, щоб Земля являла собою центр Всесвіту. Як невимірне обертатиметься 24 години навколо нікчемності?!

Беручи до уваги величезну віддаленість небесних тіл, важко собі уявити, щоб вони могли пройти таке неосяжне коло протягом 24 годин. І для чого: чому саме безмежний Всесвіт має обертатися навколо нікчемно малої Землі?

Запитання до документа У чому полягає зміст теорії М. Коперника?

Витяг із вироку кардиналів щодо Галілея

Оскільки ти, Галілей, був звинувачений на цьому суді в тому, що вважаєш за істину і поширюєш у народі брехливе вчення про те, що Сонце перебуває в центрі світу нерухомо, а Земля рухається на осі добовим обертанням; у тому, що ти мав численних учнів, яким викладав це вчення. Нарешті з'явився на світ твій твір, лист до одного твого попереднього учня, де ти, наслідуючи дурниці Коперника, розвинув деякі положення, що суперечать здоровому глузду і Святому Письму. Тому, бажаючи захистити людей від шкоди та спокуси, які виходили з твоєї поведінки і загрожували чистоті віри, учені-богослови постановили:

1. Положення, що Сонце — центр Всесвіту і є нерухомим, думка безглузда, філософськи хибна і вкрай єретична, тому що вона суперечить Святому Письму.

2. Положення, що Земля — не центр Всесвіту і не є нерухомою, думка безглузда, філософськи хибна і під богословським кутом зору суперечить духові віри...

Запитання до документа

За що і з посиланням на які докази церква засудила Галілея?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Що таке бароко?

2. Яку назву мав груповий портрет офіцерів амстердамської стрілецької роти, намальований Рембрандтом?

3. Який живописець створив серію картин «Життя Марії Медичі»?

4. Назвіть головний твір М. Сервантеса.

5. Чим уславився Андреас Везалій?

6. Хто створив геліоцентричну теорію будови Сонячної системи?

Дидактична гра «Шість запитань»

Учитель перевіряє результати виконання завдань до гри.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Доба бароко збагатила європейське мистецтво багатьма творами, що поєднували пишність, винахідливість та виразні художні ефекти.

• Унаслідок наукових відкриттів XVI—XVII ст. було закладено основи нового природознавства, створено наукову теорію будови Всесвіту й прокладено шлях до пізнання ще не відкритих законів природи.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 7 підручника.

2. Підготуйте повідомлення або презентацію до практичного заняття за темою, визначеною вчителем.