Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 7. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом І «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин».

Мета: здійснити узагальнення і тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати наявні вміння і навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, матеріали, підготовлені вчителем для узагальнення й оцінювання навчальних досягнень учнів.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

Необхідність періодичної систематизації й контролю за рівнем знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення матеріалу, не підлягає сумніву.

У шкільній практиці цьому служать уроки узагальнення й тематичного оцінювання за розділами та підсумкове узагальнення за курсом.

На нашу думку, цей урок не повинен перетворюватися на звичне механічне відтворення всього вивченого матеріалу. Зробити це всім учням класу за 45 хвилин просто неможливо. Потрібно також пам'ятати, що одноманітні форми роботи спричиняють швидку втому, унаслідок чого значно погіршуються якісні показники праці учнів.

Урок узагальнення є підсумком участі учня в різних формах роботи, спрямованих на виявлення рівня опанування інтелектуальними і практичними вміннями та навичками, передбаченими шкільною програмою. Здійснюючи повторення і перевірку вивченого матеріалу, учитель за наявності часу може також викласти нові факти, які учні опанують досить легко, оскільки вони увійдуть до вже сформованої системи знань. Такі паузи дозволяють учням відпочити між різними формами роботи.

Одночасно з вищесказаним тематичне оцінювання автори розглядають як індивідуальний підсумок роботи кожного учня. Найбільш оптимальними для реалізації цього вони вважають тестові завдання, спрямовані на максимально об'єктивне виявлення рівня опанування теоретичним матеріалом й практичними вміннями та навичками, передбаченими програмою.

Наведений матеріал для проведення уроку узагальнення й тематичного оцінювання має рекомендаційний характер. Учитель використовує його відповідно до своїх педагогічних уподобань і конкретної ситуації.

Для проведення уроку також можна використати залікові та робочі зошити, спеціальні збірники завдань для тематичного оцінювання.

Тестові завдання

І варіант

1. Який мореплавець у 1486 р., пливучи вздовж західного узбережжя Африки, зумів досягти її південного краю?

А Бартоломеу Діаш

Б Христофор Колумб

В Васко да Гама

Г Фернан Магеллан

2. Коли було відкрито Америку?

А 1490 р.

Б 1492 р.

В 1498 р.

Г 1510 р.

3. Хто здійснив першу в історії навколосвітню подорож?

А Бартоломеу Діаш

Б Христофор Колумб

В Баско да Гама

Г Фернан Магеллан

4. Завоювання держави якого з індіанських народів розпочав у 1519 р. Е. Кортес?

А ацтеків

Б майя

В інків

Г чибча

5. Завоювання держави якого з індіанських народів розпочав у 1531 р. Ф. Пісарро?

А ацтеків

Б майя

В інків

Г чибча

6. Яка європейська держава наприкінці XVI ст. найбільше постраждала від «революції цін»?

А Англія

Б Франція

В Іспанія

Г Нідерланди

7. Яка європейська держава у XVI ст. стала головним європейським виробником і постачальником коксу?

А Англія

Б Франція

В Іспанія

Г Нідерланди

8. Що навчилися використовувати як джерело енергії у промисловості Нідерландів у першій половині XVI ст.?

А сонце

Б воду

В вітер

Г пару

9. Що з наведеного є ознакою праці на мануфактурі?

А постійне використання машин і механізмів

Б поділ праці між робітниками

В використання праці учнів і підмайстрів

Г участь власника підприємства у виробництві

10. Яке місто Європи в XVI — першій половині XVII ст. було найбільшим за кількістю населення?

А Лондон

Б Амстердам

В Париж

Г Рим

11. У якій із тогочасних європейських країн було близько 300 міст?

А Німеччина

Б Іспанія

В Італія

Г Нідерланди

12. Якою була середня тривалість життя людини у ранній Новий час?

А 30—35 років

Б 40—45 років

В 50—55 років

Г 60—65 років

II варіант

1. Мореплавець якої держави вперше відкрив морський шлях до Індії вздовж західного узбережжя Африки?

А Іспанія

Б Португалія

В Англія

Г Голландія

2. Хто очолював ескадру, яка в 1500 р. відкрила Бразилію?

А Бартоломеу Діаш

Б Христофор Колумб

В Педру Кабрал

Г Фернан Магеллан

3. Коли було укладено Тордесільяську угоду?

А 1492 р.

Б 1494 р.

В 1513 р.

Г 1529 р.

4. Правителем якої з індіанських держав у період Конкісти був Монтесума?

А майя

Б чибча

В ацтеків

Г інків

5. Правителем якої з індіанських держав у період Конкісти був Атахуальпа?

А майя

Б чибча

В ацтеки

Г інки

6. Розвиток виробництва якої культури у Бразилії та її експорт у Європу сприяв появі нових галузей харчової промисловості?

А тютюн

Б цукор

В кава

Г чай

7. Як називали велике підприємство, у якому використовувалися ручні знаряддя праці та існував поділ праці між робітниками?

А майстерня

Б мануфактура

В завод

Г фабрика

8. Що стали вперше використовувати у Нюрнберзі близько 1550 р.?

А вітряк як джерело енергії

Б помпу для відкачування води

В друкарський гвинтовий прес

Г доменна піч

9. У якій галузі найчастіше виникали перші мануфактури?

А металургія

Б сукнарство

В друкарство

Г гірничодобувна справа

10. Хто в XVI — першій половині XVII ст. становив більшість населення Європи?

А ремісники

Б міщани

В духовенство

Г селяни

11. З якого матеріалу в XVI — першій половині XVII ст. будувала свої оселі більшість селян на півдні Європи?

А цегла

Б деревина

В камінь

Г глина

12. Який новий вид меблів винайшли у XVI ст. італійські майстри?

А секретер

Б шафа

В ліжко

Г крісло

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує та обґрунтовує оцінки (за письмові роботи — на наступному уроці).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне завдання. Підготуйте повідомлення або презентацію за однією з тем (доцільно розподілити теми між учнями).

1. Творчість Леонардо да Вінчі.

2. Творчість Мікеланджело Буонарроті.

3. Творчість Рафаеля Санті і Тиціана Вечелліо.

4. Майстри живопису Північного Відродження.