Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 6. Практичне заняття «Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства/Цивілізації доколумбової Америки» (на вибір учителя).

Мета (визначається за обраною темою): з'ясувати й розмістити за значенням основні наслідки Великих географічних відкриттів; визначити особливості цивілізацій доколумбової Америки — ацтеків, інків, майя, чибча; розвивати вміння самостійної і групової роботи; виховувати толерантне ставлення до думок інших і вміння шукати з ними порозуміння.

Тип уроку: застосування набутих знань.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Що таке Великі географічні відкриття?

2. Ким, з якою метою і коли вони здійснювалися?

3. Якими були результати Великих географічних відкриттів для європейців і корінних народів Нового світу?

III. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Завдання (виконуються відповідно до обраної теми заняття)

1. Складіть перелік основних наслідків Великих географічних відкриттів від найважливіших до менш важливих за своїм значенням.

2. Складіть таблицю «Здобутки цивілізацій доколумбової Америки».

НАЗВА НАРОДУ

ОСОБЛИВОСТІ

ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

Ацтеки

       

Майя

       

Інки

       

Чибча

       

Тестові завдання (виконуються відповідно до обраної теми заняття)

Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства

1. На що перетворювали європейці відкриті ними землі Нового світу?

А держави

Б протекторати

В колонії

Г метрополії

2. Як називають державу — власника колоній?

А республіка

Б метрополія

В монополія

Г монархія

3. Які зміни відбулися в кількості населення в Центральній Америці на 1630 р. порівняно з доколумбовою ерою?

А збільшилася на 15 %

Б залишилася незмінною

В залишилося 3 %

Г зменшилася вдвічі

4. Що робили європейські колонізатори для того, щоб замінити померлих на важких роботах індіанців?

А будували лікарні

Б зменшували інтенсивність праці

В заводили чорношкірих рабів з Африки

Г перетворювали на рабів військовополонених із Європи

5. Унаслідок Великих географічних шляхів головні торговельні шляхи перемістилися

А в Балтійське море

Б у Чорне море

В в океани

Г у Середземне море

6. У якій країні найбільше й найшвидше зросли ціни внаслідок «революції цін»?

А Німеччина

Б Англія

В Іспанія

Г Франція

7. Які держави внаслідок Великих географічних відкриттів першими посіли місце найбільш розвинутих торговельних країн Європи?

А Англія та Нідерланди

Б Іспанія та Португалія

В Франція та Німеччина

Г Італія та Польща

8. Яка з наведених сільськогосподарських зернових культур з'явилася у Європі внаслідок Великих географічних відкриттів?

А пшениця

Б жито

В кукурудза

Г ячмінь

9. Які держави першими створили свої колоніальні імперії?

А Голландія та Франція

Б Франція та Англія

В Іспанія та Португалія

Г Голландія та Португалія

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Хто більше»

Правила гри. Учитель пропонує гравцям (бажано об'єднати учнів у декілька команд) скласти якомога довший перелік понять, термінів, фактів, персоналій, дат тощо за вивченою темою за певний час. Перемагає та команда, перелік якої буде більшим.

Для гри за темою практичного поняття доцільно запропонувати гравцям назвати якомога більше фактів за її змістом.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1 варіант

Учитель пропонує учням самостійно зробити висновки відповідно до мети заняття.

II варіант

Учитель доручає учням по черзі висловити свою думку стосовно того, чим був корисним для них цей урок.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підготуйтеся до уроку узагальнення і тематичного оцінювання за розділом І «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин».

2. Складіть кросворд (на 12 слів) з основних термінів і понять розділу.