Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 4. Становлення капіталістичних відносин.

Мета: розповісти, які винаходи і вдосконалення були здійснені у ранній Новий час та якими були їхні наслідки; визначити, які нові явища з'явилися в суспільному та економічному житті; удосконалювати набуті вміння і навички; виховувати повагу до історичного минулого.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: капітал, капіталізм, ринкові відносини, буржуазія, наймані робітники, мануфактура.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дидактична гра «Снігова куля»

Правила гри. Перший учасник гри називає ім'я, твір або архітектурну пам'ятку, які стосуються теми уроку. Наприклад, «Колумб». Наступний учасник гри повторює це слово і називає інше слово чи термін. Таким чином, утворюється тематичний ланцюжок. Якщо учасник помиляється або робить довгу паузу, він вибуває з гри. Переможцем стає учень, який «побудував» найдовший ланцюжок. Для більш організованого проведення гри краще залучати не весь клас, а обрати кількох учнів

1 викликати їх до дошки. Один учень контролює правильність «побудови» ланцюжків.

Гра дозволяє учням запам'ятати складні для засвоєння терміни, назви, імена тощо.

Бесіда

1. Оцініть дії іспанців під час підкорення Нового Світу.

2. Визначте спільне і відмінне в діях іспанців та португальців при формуванні своїх колоніальних імперій.

3. Які з наслідків Великих географічних відкриттів, на вашу думку, найважливіші? Чому?

4. Визначте за картою, якими були колоніальні володіння європейських держав на середину XVII ст.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. На прикладі передумов Великих географічних відкриттів установіть взаємозв'язок між новими винаходами й розвитком суспільства.

2. Якими були основні ознаки ремісничого виробництва?

3. Що таке стани? Які права та обов'язки мали три стани середньовічного суспільства?

1. Епоха винаходів і вдосконалень с.23

2. Ринкові відносини і селяни с.25

Робота з термінами та поняттями

Капітал — термін, яким у період становлення капіталізму стали називати гроші, що вкладалися підприємцями в розвиток свого виробництва з метою отримання прибутку.

3. Капіталізм у містах с.26

4. Поява мануфактур с.26

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Продовж розповідь»

У цій грі двоє учнів по черзі мають викласти по одному реченню матеріал вивченої теми. Виграє той учень, чиє речення буде останнім.

Бесіда

1. Що стали використовувати як джерело енергії в першій половині XVI ст. в Нідерландах?

2. Де вперше почали використовувати друкарський гвинтовий прес?

3. Що таке капітал?

4. Що таке мануфактура?

5. Назвіть два види мануфактур.

6. Як називали володарів мануфактур?

Завдання

Пригадайте особливості організації праці в середньовічній ремісничій майстерні і порівняйте їх із тими, що були притаманні мануфактурі. Заповніть таблицю.

ОЗНАКИ

РЕМІСНИЧА МАЙСТЕРНЯ

МАНУФАКТУРА

Розміри підприємства

   

Характер праці (ручна або машинна)

   

Поділ праці

   

Склад працівників

   

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• У ранній Новий час було здійснено чимало винаходів та вдосконалень, котрі сприяли розвитку економіки європейських країн і одночасно закладали підвалини для розгортання індустріалізації в другій половині XVII — XVIII ст.

• У сільському господарстві в XVI — першій половині XVII ст. поширювалася наймана праця. Особиста залежність поступалася місцем економічній залежності найманих робітників від своїх господарів.

• Набувала поширення нова форма підприємств — мануфактури. Упродовж раннього Нового часу мануфактурне виробництво було основною формою промислового виробництва в західноєвропейських країнах.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте § 3 підручника.