Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 35. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом VI «Східний світ». Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства».

Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках теми; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, стінні карти, атлас, аркуші із завданнями.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведені в розробці уроку № 7.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й завдання уроку, інформує про основні форми роботи.

II. ОЦІНЮВАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

Вступна бесіда

1. Вивчення якого розділу ми завершили?

2. Які головні події відбулися за період, що ми вивчали?

3. Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Тестові завдання

1. Хто в 1526 р. заснував державу Великих Моголів?

А Бабур

Б Хумаюн

В Акбар

Г Джахангір

2. Унаслідок якої події в Китаї розпочалося правління династії Цин?

А вторгнення західноєвропейських колонізаторів

Б захоплення Пекіна маньчжурською армією

В боротьба за владу при імператорському дворі між угрупованнями прихильників династій Мін і Цин

Г припинення існування династії Мін через відсутність нащадків по чоловічій лінії

3. У якому році в Японії був установлений сьогунат Токугави?

А 1543 р.

Б 1582 р.

В 1603 р.

Г 1639 р.

4. Який із названих станів був основою східних цивілізацій?

А селяни-общинники

Б чиновники

В землевласники

Г духовенство

5. У період правління якого делійського султана було вбудовано Тадж-Махал?

А Бабур

Б Акбар

В Джахан

Г Аурангзеб

6. Яка європейська країна на кінець XVIII ст. здобула панівне становище в торгівлі з Індією?

А Португалія

Б Нідерланди

В Франція

Г Англія

7. Яка країна Сходу першою намагалася «закритися» від проникнення європейців?

А Китай

Б Японія

В Персія

Г Індія

8. Яка династія правила в Ірані (Персії) у XVI — на початку XVII ст.?

А Сасанидів

Б Пехлевидів

В Сефевидів

Г Каджарська

9. У якому році почалося правління в Китаї династії Цин?

А 1549 р.

Б 1622 р.

В 1628 р.

Г 1644 р.

10. Купці якої європейської країни першими прибули до Китаю і розгорнули там активну торгівлю?

А Португалії

Б Іспанії

В Нідерландів

Г Англії

11. Укажіть форму правління імперії Цин.

А республіка

Б обмежена монархія

В абсолютна монархія, деспотія

Г тиранія

12. За якого правителя імперія Великих Моголів досягла вершини своєї могутності й розквіту?

А Надір-шах

Б Акбар

В Бабур

Г Аурангзеб

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Упродовж року ми вивчали три століття світової історії. Це була доба великих змін ужитті людей та їхньому світогляді. Завдяки великим географічним відкриттям кордони світу, відомого європейцям, значно розширилися. Нові торговельні, політичні, культурні зв'язки пролягли через океани, з'єднуючи континенти.

• Виникли нові релігійні напрямки, які тепер по-іншому визначали місце церкви в суспільстві, відносини людини з Богом та відповідальність людини за свою долю. Такі віровчення були необхідними для формування новоєвропейської цивілізації.

• Економічною основою нової цивілізації стали капіталістичні суспільні відносини. Вона спричинила і зміни в структурі суспільства. Людину почали шанувати не стільки за її походження, скільки за підприємливість, працьовитість, знання. Формувався новий тип — людина, яка прагнула дізнатися про все сама, своїм розумом, яка брала під сумнів незаперечні істини та авторитети. Ця жага до пізнання всесвіту стала поштовхом до великих наукових відкриттів, здійснених у ранній Новий час. Унаслідок цих відкриттів людство переконалося в можливості пізнання світу та його законів. Людина почала вірити в силу науки. Так формувалася найважливіша передумова майбутнього поступу людства — віра в науку як силу, що пізнає закони світу і сприяє технічному прогресу. Потреби виробництва і розвиток науки стимулювали прогрес у розвитку знарядь праці. Ручні знаряддя праці замінювалися машинними. Ремісничу майстерню заступила спершу мануфактура, а потім фабрика. Нові суспільні відносини поступово затвердились і в сільському господарстві.

• Змінилась і політична карта світу. Виникли нові держави. Карта Європи стала більше нагадувати сучасну.

• Більшість населення, як і раніше, жила в селах, працювала на землі. Однак промислова революція дуже швидко все змінила. Формування індустріальної цивілізації стало основним змістом наступного періоду світової історії.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст