Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 34. Індія і Персія в XVI—XVIII ст.

Мета: сформувати уявлення учнів про Індію та Персію в Новий час; створити умови для розуміння особливостей розвитку індійського та перського суспільства; розглянути основні здобутки культури, релігії Індії та Персії в цей період; установити зв'язок між появою європейців та змінами в житті Індії; охарактеризувати вплив культури країн Сходу на європейську культуру; розвивати вміння порівнювати європейську та східні цивілізації.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Сефевиди, Ісфахан, медресе, імперія Великих Моголів, джизія, падишах, Тадж-Махал.

Основні дати та події: 1502—1736 рр. — правління династії Сефевидів, 1526— 1707 рр. — існування Імперії Великих Моголів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Держава Великих Моголів с.238

Постать в історії

Акбар був одним із найвидатніших імператорів Індії. За його правління імперія Великих Моголів досягла найвищої могутності. У 1561 р., коли Акбару виповнилося 18 років, він розпочав підкорення Індостану. Землі тих племен, які чинили опір, безжалісно спустошував, а тим, хто підкорювався, дозволяв зберігати місцеве самоуправління за умови сплати щорічної данини. Унаслідок таких дій створив величезну імперію. Одним із найвизначніших досягнень Акбара була адміністративна реформа, у результаті якої він створив міцну централізовану систему управління. Будучи неписьменним, Акбар сприяв розвитку науки та культури, хоча сам до кінця життя був неписьменним.

Правління Акбара було встановлене жорстокими методами, але, як вважають історики, він став взірцем для майбутніх правителів імперії.

2. Устрій держави Великих Моголів та її розвиток с 239

3. Європейці в Індії с.240

4. Розвиток культури с.241

5. Перське царство с.247

6. Культура Персії с.243

Цікаво знати

Художники Заходу і Сходу мали різні смаки. У той час як європейських майстрів цікавило точне відновлення образу, пейзажу, то майстри Сходу шукали вищу гармонію у поєднанні кольорів, ліній, самій композиції. Мусульманин чекав від картини не правду життя, а неземну красу. Разом із тим в іранській мініатюрі все зображене має символічне значення. Символізм перетворював картину на образний вірш.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Коли Бабур завоював Індію?

2. Назвіть причини релігійної реформи Акбара.

3. Коли європейці віднайшли морський шлях до Індії?

4. Які здобутки індійської культури за часів імперії Великих Моголів ви знаєте?

5. Яку внутрішню політику провадив шах Акбар?

6. Що зумовило занепад імперії Великих Моголів?

7. Як була утворена держава Сефевидів?

8. Які реформи були проведені Аббасом І? Який їх результат?

9. Чим уславився Надір-хан?

10. Які нові архітектурні риси мала збудована столиця Сефевидів Ісфахан?

11. Як ви гадаєте, чому шах Ісмаїл у разі небезпеки ховав у печері майстра Бехзада? Визначте основні риси перської мініатюри.

Письмове завдання

1. Заповніть таблицю «Досягнення індійської та іранської культур у XVI— XVII ст.» за самостійно вибраними критеріями.

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

ІНДІЯ

ПЕРСІЯ

2. Складіть історичний портрет Бабура або Аббаса І (на вибір).

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Індія була однією з найбагатших країн Азії. У XVI ст. вона зазнала чергової навали завойовників — моголів, які створили імперію Великих Моголів. Імперія проіснувала до початку XVIII ст. Її розпад збігся з процесом активного проникнення англійців, які поступово перетворювали Індію на свою найбільшу і найбагатшу колонію.

• Культура Індії доби Великих Моголів поєднала в собі елементи й традиції індійської, перської, середньоазійської, арабської культур і залишила нащадкам пам'ятки неповторної краси.

• Головним суперником османів на Сході стала Персія, у якій правила династія Сефевидів. Вершини своєї могутності Сефевидський Іран досяг за часів Аббаса І. Наприкінці XVII ст. Персія припинила свій розвиток і стала швидко занепадати.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 28 підручника.

2. Підготуйтеся до узагальнення й тематичного оцінювання за розділом «Східний світ у XVI—XVIII ст.».