Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

РОЗДІЛ VI. СХІДНИЙ СВІТ У XVI—XVIII ст. (3 години)

Урок № 33. Китай та Японія в XVI—XVIII ст.

Мета: розкрити особливості розвитку Китаю та Японії, познайомити учнів із досягненнями китайської та японської культур, показати їхнє значення для світової історії, культури; продовжити формування вмінь працювати з картою, текстом підручника, історичним джерелом; сприяти розвитку в учнів образного мислення, творчого підходу до виконання завдання.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: династія, селянська війна, чиновники, імператор, богдихан, сьогун, чайна церемонія, синтоїзм.

Основні дати та події: 1543 р. — прибуття португальців на Японські острови; 1592— 1598 рр. — спроба Японії завоювати Корею; 1603 р. — установлення сьогунату Токугави в Японії; 1628—1645 рр. — селянська війна в Китаї; 1639 р. — «закриття» Японії; 1644 р. — початок правління маньчжурської династії Цин у Китаї; 1724 р. — із Китаю було вислано всіх католицьких місіонерів та зруйновано всі християнські храми; 1757 р. — китайці закрили всі свої порти для торгівлі з європейцями, крім Гуанчжоу (Кантона).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Кого в Китаї називали Сином Неба?

2. Яких успіхів у розвитку науки і техніки було досягнуто в середньовічному Китаї?

1. Особливості розвитку країн Сходу. Цивілізації Сходу с.225

2. Економічне й політичне становище Китаю с.228

3. Проникнення європейців до Китаю с.229

4. Селянська війна 1628—1645 рр. Повалення династії Мін і початок правління династії Цин с 230

Робота з документом

Китайський чиновник про становище в Китаї напередодні селянської війни

В окрузі Яньань протягом року не було дощів. У серпні-вересні народ у містах їв полин, у жовтні стали їсти кору з дерев, на кінець року всю кору було обдерто — почали їсти крейду. Через кілька днів розпухав живіт, люди падали та були приречені на смерть... В усіх повітах за містом викопано великі ями, у кожній із яких ховають по декілька сотень осіб.

Запитання до документа

Визначте за цим свідченням одну з причин селянської війни.

5. «Закриття» Китаю с.232

6. Розвиток ремесел і науки. Винаходи с.232

7. Образотворче мистецтво с.233

8. Японія в XVI ст. с.233

Робота з термінами та поняттями

Синтоїзм, або Синто (шлях богів) — дуже давня язичницька релігія, яка передбачала вірування у добрих і злих духів, а також обряди, за допомогою яких японці намагалися умилостивити духів.

9. Сьогунат Токугави. «Закриття» країни с.236

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Експрес-опитування

1. Назвіть основні цивілізації Сходу.

2. Які події засвідчували занепад династії Мін?

3. Яка подія сприяла зміні династії Мін на династію Цин у Китаї?

4. Коли європейці знайшли морський шлях до Китаю?

5. Яким був внесок Китаю до світової культури?

6. Яку роль у розвитку Китаю відіграла селянська війна 1628—1645 рр.?

7. Як була влаштована система управління Китаю за часів імперії Мін?

8. Коли відбулося «закриття» Китаю для європейців?

9. Із яким станом європейського суспільства схожі самураї?

10. Хто такий сьогун? Коли в Японії був установлений сьогунат Токугави?

11. Чому Японія зазнала поразки у війні з Кореєю?

12. У чому сутність феномену влади як власності? Яку роль відігравала приватна власність у цивілізаціях?

13. Чому громада стала основою цивілізацій Сходу?

14. Якими засобами зміцнювалася влада сьогуна в Японії?

15. Чому правителі Китаю та Японії пішли на «закриття» своїх країн для європейців?

Запитання для дискусії

1. У чому проявлявся вплив країн Сходу на Європу в XVII—XVIII ст.? Яким чином відбулося проникнення європейців у країни Сходу?

2. Порівняйте владу імператора династії Цин, сьогуна Японії з владою європейських правителів. Відповідь подайте у вигляді таблиці.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• У ранній Новий час цивілізації Сходу, на відміну від європейської, продовжували розвиватися у своєму традиційному руслі. У середині XVII ст. у Китаї відбулася зміна династії в результаті селянської війни і навали маньчжурських племен. Культура Китаю розвивалась у межах тих традицій, що сформувалися за часів існування китайської цивілізації. Натомість у XVI—XVII ст. китайські митці виходили за межі традиційних канонів: їх почала цікавити людська особистість. На початку Нового часу Японія була роздроблена на кілька сотень князівств. Влада імператора була формальною. У XVI ст. в країні стали помітними процеси централізації, які завершилися об'єднанням країни під деспотичною владою сьогуна з роду Токугава.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте § 27 підручника.