Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 32. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом V «Епоха Просвітництва».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; виховувати інтерес до історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення розділу, дидактичні матеріали.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведені в розробці уроку № 7. Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й завдання уроку, інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання розділу.

Вступна бесіда

1. Вивчення якого розділу ми завершили?

2. Які головні події відбулися за період, що ми вивчали?

3. Перегляньте назви параграфів вивченого розділу та запропонуйте інші назви до них.

Завдання для узагальнення

1. Складіть синхроністичну таблицю подій, які ви вважаєте найважливішими у розвитку німецьких держав, Росії та США. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів та понять: Просвітництво, енциклопедисти, промислова революція (переворот), технічний прогрес, освічений абсолютизм, імперія, палацовий переворот, колонія, метрополія, декларація, конституція, республіка, федерація.

3. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Покажіть найважливіші культурні центри Європи епохи Просвітництва.

2) Укажіть території, що увійшли до складу Росії у XVIII ст.

3) Визначте територіальні зміни, яких зазнали Австрія і Пруссія у XVIII ст.

4) З'ясуйте перебіг бойових дій під час Війни за незалежність США.

4. Чому правління Катерини II в Росії, Марії Терезії та Йосипа II в Австрії та Фрідріха II в Пруссії називають освіченим абсолютизмом? Як Просвітництво вплинуло на політику європейських монархів?

5. Визначте характерні риси доби Просвітництва. Чим вони були зумовлені?

6. Висловіть власну думку про революцію в Англії та боротьбу США за незалежність. Дайте історичну оцінку цих подій.

7. Охарактеризуйте найважливіші зміни в політичному та соціально-економічному житті Росії та німецьких держав у XVIII ст. Складіть порівняльну таблицю.

8. Якими були досягнення культури доби Просвітництва?

Дидактична гра «Впізнай особу»

Визначте, ким були названі історичні діячі.

Єлизавета Петрівна, Катерина II, Марія Терезія, Йосип II, Фрідріх II, Дж. Вашингтон, Т. Джефферсон.

Тестові завдання

1. У якому році Північноамериканські колонії Англії проголосили Декларацію незалежності?

А 1774 р.

Б 1776 р.

В 1781 р.

Г 1783 р.

2. Хто був першим президентом США?

А Джордж Вашингтон

Б Джон Адамс

В Томас Джефферсон

Г Бенджамін Франклін

3. Яким був головний результат Семилітньої війни європейських держав?

А Пруссія приєднала до своїх володінь Силезію

Б уперше утворився воєнно-політичний союз європейських держав

В була придушена спроба Пруссії об'єднати під своєю владою німецькі землі, ще на 100 років закріплена роздробленість Німеччини

Г зміна династії в Російській імперії

4. Який винахідник створив перший паровий двигун?

А Дж. Кей

Б Дж. Харгрівс

В Дж. Уатт

Г Е. Картрайт

5. Хто з названих осіб став першим королем Пруссії?

А Фрідріх Вільгельм І

Б Фрідріх І

В Фрідріх Вільгельм II

Г Фрідріх II

6. Укажіть хронологічні межі Семилітньої війни.

А 1699—1714 рр.

Б 1700—1709 рр.

В 1700—1721 рр.

Г 1756—1763 рр.

7. Коли виникли перші англійські колонії у Північній Америці?

А у другій половині XVI ст.

Б на початку XVII ст.

В у середині XVII ст.

Г наприкінці XVII ст.

8. Яка подія остаточно закріпила політичну роздробленість Німеччини?

А Північна війна

Б Семилітня війна

В Лівонська війна

Г війна за австрійську спадщину

9. У якому році відбулося «Бостонське чаювання»?

А 1770 р.

Б 1773 р.

В 1774 р.

Г 1778 р.

10. Хто з прусських королів дістав прізвисько «Великий»?

А Фрідріх II

Б Йосип II

В Фрідріх І

Г Фрідріх-Вільгельм І

11. Які українські землі потрапили до складу Австрії після першого поділу Речі Посполитої?

А Поділля

Б Закарпаття

В Північна Буковина

Г Східна Галичина

12. За вихід до якого моря боролася Росія у війнах з Османською імперією?

А Білого

Б Азовського

В Чорного

Г Балтійського

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал вивченого розділу.