Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 3. Завоювання Нового Світу.

Мета: ознайомити учнів із процесом перших колоніальних завоювань європейців у Новому Світі; з'ясувати, як загинули цивілізації індіанських народів; формувати вміння характеризувати діяльність історичної особи; виховний аспект уроку реалізувати на підставі аналізу ролі окремої людини в історії; виховувати толерантне ставлення до представників інших народів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Конкіста, конкістадори, метрополія, колоніальна система, колоніальні війни, «революція цін».

Основні дати та події: 1495 р. — король і королева Іспанії видали указ, яким дозволяли всім бажаючим споряджати експедиції до нових земель на заході для пошуків золота; 1519 р. — захоплення Е. Кортесом держави ацтеків; 1532 р. — завоювання Ф. Пісарро імперії інків.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Запитання і завдання

1. Якими були причини й передумови Великих географічних відкриттів?

2. Розкажіть про географічні відкриття португальців.

3. Як було відкрито Америку?

4. Розкрийте історичне значення експедиції Ф. Магеллана.

5. Схарактеризуйте цивілізації народів доколумбової Америки.

6. Простежте за картою напрямки морських експедицій європейців кінця XV — першої половини XVI ст. і визначте їх результати.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Де пролягали основні торговельні шляхи з країнами Сходу до XVI ст.?

2. Що вам відомо про рівень суспільного розвитку народів доколумбової Америки?

3. Якими були уявлення про Землю в Середні віки?

1. Конкістадори в Новому Світі с. 16

2. Перші колонії. Індіанці після Великих географічних відкриттів с. 19

3. Наслідки і значення Великих географічних відкриттів с.20

Робота з термінами та поняттями

Колоніальні війни — збройні зіткнення між великими державами за перерозподіл колоній.

«Революція цін» — знецінення грошей унаслідок падіння вартості золота і зростання цін на товари першої необхідності.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Асоціації»

Правила гри. Гра може проводитися в усній або письмовій формі, з усім класом або окремими учнями. Учитель називає ім'я історичного діяча або поняття, наприклад «Колумб», «Конкіста». Учні мають сказати, із чим або з ким асоціюється цей історичний діяч або поняття. За потреби вчитель може запропонувати пояснити, чому виникла саме така асоціація.

Якщо під час гри вчитель помічає недоліки в рівні засвоєння нового матеріалу, їх необхідно виправити.

Бесіда

1. Який конкістадор завоював державу ацтеків?

2. Коли було завойовано державу інків?

3. На яких роботах іспанські колонізатори використовували індіанців?

4. Які європейські міста внаслідок Великих географічних відкриттів стали новими центрами ділової активності?

5. Що таке «революція цін»?

6. Із якою метою велися колоніальні війни?

Творче завдання

Один іспанський конкістадор писав про індіанців: «Переважна частина цієї землі заселена і безправно захоплена дикими тваринами і нерозумними істотами або грубими дикунами, які внаслідок свого безбожного невігластва і богохульного ідолопоклонства гірші за хижаків».

— Як іспанці виправдовували своє право підкорювати індіанців? Ким були конкістадори: поширювачами християнської цивілізації або жорстокими завойовниками?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Унаслідок завоювань іспанців у Новому Світі сформувалася найбільша на той час іспанська колоніальна імперія, що простягалася від Вогняної землі в Південній Америці до верхів'їв річки Ріо-Гранде в Північній Америці.

• Великі географічні відкриття спричинили важливий і неоднозначний вплив на розвиток як європейських країн, так і відкритих європейцями континентів.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 2 підручника.

2. Випереджальне завдання. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення або презентацію за темою «Основні винаходи і вдосконалення європейців у XVI — першій половині XVII ст.».