Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 29. Міжнародні відносини XVIII ст.

Мета: скласти уявлення про зміст міжнародних відносин XVIII ст.; показати перебіг основних подій; продовжити формування вмінь працювати з картою, текстом підручника, історичним джерелом; сприяти розвитку в учнів образного мислення, творчого підходу до виконання завдання.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: міжнародні відносини, коаліція, колоніальні війни, баланс сил. Основні дати та події: 1701—1714 рр. — війна за іспанську спадщину; 1700—1721 рр. — Північна війна; 1715—1717 рр. — іспано-австрійська війна; 1733—1735 рр. — війна за польську спадщину; 1740—1748 рр. — війна за австрійську спадщину; 1735—1739 рр. — війни з Туреччною; 1756—1763 рр. — Семилітня війна; 1772, 1793, 1795 рр. — поділи Речі Посполитої; 1768—1774, 1787—1791 рр. — російсько-турецькі війни.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Фронтальне опитування

1. Що таке освічений абсолютизм?

2. Назвіть наймогутніші держави, що входили до складу Священної Римської імперії німецької нації.

3. Що таке Прагматична санкція?

4. Які народи були об'єднані під владою австрійських Габсбургів?

5. Які реформи здійснила Марія Терезія?

6. Чим відзначилося правління Йосипа II?

7. Діяльність яких монархів забезпечила могутність Пруссії за часів Фрідріха II?

8. В інтересах якого стану суспільства Російської імперії здійснювали реформи Єлизавета Петрівна і Катерина II?

9. У результаті яких подій Катерина II стала імператрицею Росії?

10. Які територіальні придбання здійснила Росія у другій половині XVIII ст.?

11. Назвіть причини виникнення багатонаціональної Австрійської імперії.

12. Що спонукало Марію Терезію до реформаторської діяльності? Назвіть основні результати реформ.

13. Що мала на меті Катерина II, здійснюючи внутрішні реформи?

14. Які заходи Марії Терезії, Йосипа II, Фрідріха II та Катерини II можна охарактеризувати як прояв політики освіченого абсолютизму?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Війни першої третини XVIII ст. с.202

2. Формування системи рівноваги в міжнародних відносинах с.204

3. Семилітня війна с. 205

Робота з документом

Фрідріх II про одну з битв Семилітньої війни

Я нещасний від того, що досі живий. Із армії в 48 тис. воїнів у мене не залишається і 3 тисяч. Коли я говорю це, все втікає, її у мене немає, вже немає більше влади над цими людьми... У мене немає більше ніяких засобів і, щиро кажучи, я вважаю все втраченим.

Запитання до документа

1) Коли ці слова були сказані Фрідріхом II?

2) Чим був викликаний такий відчай?

4. Поділи Речі Посполитої с. 206

5. Війни з Османською імперією с. 207

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Які колись могутні держави Європи на початок XVIII ст. втратили свій вплив на європейську політику?

2. Коли було підписано Утрехтський договір?

3. Протистояння між якими державами Європи зберігало баланс сил упродовж XVIII ст.?

4. Яка війна перетворила Росію на вагомий чинник європейської політики?

5. Скільки поділів Речі Посполитої відбулося у XVIII ст.?

6. Які держави у війнах з Османською імперією збільшили свої територіальні володіння?

7. Чому міжнародні відносини XVIII ст. називають балансом сил?

8. Яких головних цілей прагнула досягти Англія у війнах XVIII ст.?

9. Що врятувало короля Пруссії Фрідріха II від повної поразки в Семилітній війні?

Письмове завдання

1. Складіть перелік війн, які відбулися у Європі у XVIII ст.

2. Заповніть у зошиті таблицю «Цілі провідних держав Європи у міжнародних відносинах XVIII ст.».

ФРАНЦІЯ

АВСТРІЯ

ПРУССІЯ

РОСІЯ

АНГЛІЯ

         

Запитання для дискусії

Чому у XVIII ст. війни велися не між країнами, а між коаліціями?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Більша частина XVIII ст. пройшла у війнах між провідними європейськими державами, які об'єднувалися в ситуативні коаліції.

• Метою війн було недопущення посилення однієї з держав. У результаті склався баланс сил між Англією, Францією, Австрією, Пруссією та Росією.

• Наймасштабнішим конфліктом XVIII ст. у Європі стала Семилітня війна, яка закріпила роздробленість Німеччини, показала зростаючу роль Росії в міжнародних відносинах і затвердила домінування Англії на морях.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте § 24 підручника.