Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 28. Освічений абсолютизм.

Мета: скласти уявлення учнів про розвиток німецьких держав; з'ясувати, чому у XVIII ст. не вдалося об'єднати німецькі держави; формувати вміння на підставі знайомства з окремими фактами визначати, які риси історичного явища вони характеризують; використати навчальний матеріал для усвідомлення учнями тривалості шляху до утвердження Німеччини як єдиної держави.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: політична роздробленість, Прагматична санкція, освічений абсолютизм.

Основні дати та події: 1657 р. — скасування васальної залежності Пруссії від Речі Посполитої; 1701 р. — королівство Пруссія; друга половина XVIII ст. — епоха освіченого абсолютизму; 1740—1786 рр. — правління Фрідріха II; 1740—1780 рр. — правління Марії Терезії; 1780—1790 рр. — правління Йосипа II; 1741—1762 рр. — правління Єлизавети І; 1762—1796 рр. — правління Катерини II.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Що таке Просвітництво?

2. Якими були погляди просвітителів на державу, церкву і людину?

3. Назвіть риси абсолютної монархії.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття освіченого абсолютизму с. 192

2. Володіння австрійських Габсбургів. Реформи Марії Терезії та Йосипа II с. 192

Робота з термінами та поняттями

Прагматична санкція — закон про престолонаслідування, який проголошував неподільність володінь Габсбургів і перехід престолу за жіночою лінією в разі відсутності спадкоємців-чоловіків.

3. Піднесення Бранденбург-Прусської держави. Освічений абсолютизм Фрідріха II Великого с. 195

4. Російська імперія у XVIII ст. с. 198

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Яка система управління існувала в Священній Римській імперії німецької нації?

2. Назвіть наймогутніші держави, що входили до складу імперії.

3. Які тенденції домінували в економічному розвитку німецьких земель у XVIII ст.?

4. Що впливало на розвиток сільського господарства німецьких земель?

5. Якими були особливості розвитку мануфактурного виробництва в німецьких землях?

6. Діяльність яких монархів забезпечила могутність Пруссії за часів Фрідріха II?

7. Назвіть причини виникнення багатонаціональної Австрійської імперії.

8. Із ким вела війни Австрія протягом XVII—XVIII ст.?

9. Які реформи було здійснено Йосипом II?

10. Що зумовило піднесення Бранденбург-Прусської держави у XVIII ст.?

11. Яку роль відіграли війни за іспанську та австрійську спадщини в розвитку Пруссії?

12. Що спонукало до реформаторської діяльності Марію Терезію? Визначте основні результати реформ.

13. Назвіть причини конфлікту між Австрією та Пруссією.

14. У результаті яких подій Катерина II стала імператрицею Росії?

15. Яку мету ставила Катерина II, здійснюючи внутрішні реформи?

16. В інтересах якого стану суспільства здійснювалися реформи?

17. У яких війнах брала участь Росія за часів царювання Катерини II?

18. Які територіальні придбання здійснила Росія у другій половині XVIII ст.?

19. Коли у Росії вирувала селянська війна під проводом О. Пугачова?

20. Назвіть визначних представників російської культури XVIII ст.

Запитання для дискусії

1. Чому сучасники не сприйняли частину реформ Йосипа II?

2. Чи зуміла Росія у XVIII ст. подолати свою відсталість від провідних європейських держав?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Священна Римська імперія німецької нації після Тридцятилітньої війни залишалася роздробленою державою; наймогутнішими з німецьких держав були Австрія та Пруссія.

• У XVIII ст. провідною галуззю економіки німецьких земель залишалося сільське господарство, яке переживало період піднесення.

• Після смерті Петра І Росія вступила в епоху палацових переворотів 1725— 1762 рр., які були закономірним етапом у зміцненні абсолютизму Росії.

• У результаті палацових переворотів змінилося становище дворянства, розширилися його права і привілеї.

• У другій половині XVIII ст. завершився процес формування Російської імперії.

• У внутрішній політиці відбулося остаточне оформлення абсолютизму, який за часів Катерини II мав риси освіченого; зміцніли кріпосницькі відносини, соціальні виступи населення жорстоко придушувалися.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 23 підручника.

2. Складіть історичний портрет Марії Терезії, Йосипа II, Фрідріха II, Катерини II (на вибір).