Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

РОЗДІЛ V. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА (6 годин)

Урок № 27. Просвітництво і промислова революція.

Мета: скласти уявлення учнів про епоху Просвітництва; з'ясувати причини, перебіг і наслідки промислової революції; розвивати вміння учнів здобувати нові знання, використовуючи декілька джерел інформації, виховувати повагу до думок і позицій однокласників.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Просвітництво, класицизм, рококо, раціоналізм, бароко, неокласицизм, сентименталізм, наука, енциклопедисти, аграрна революція, промислова революція (переворот), фабрика, парова машина.

Основні дати та події: 70—80-ті рр. XVIII ст. — початок промислової революції в Англії; 1784 р. — створення Джеймсом Уаттом парової машини; 1814 р. — створення першого вдалого паровоза інженером-самоуком Джорджем Стефенсоном.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Якими були основні ідеї гуманістів?

2. Які процеси вжитті церкви відбувалися напередодні епохи Просвітництва?

3. Що таке мануфактура?

4. Які технічні винаходи були здійснені в попередні століття?

1. Початок епохи Просвітництва с. 178

Робота з термінами та поняттями

Просвітництво — широка ідейна течія, яка відображала антифеодальні, антиабсолютистські настрої освіченої частини населення у другій половині XVII — XVIII ст. Представники цієї течії (учені, філософи, письменники) вважали метою суспільства людське щастя, шлях до якого — перебудова суспільства відповідно до розуму; були прихильниками теорії природного права.

2. Природа людини і природне право с. 779

3. Просвітництво і церква с.179

4. Освіта. Енциклопедисти с. 779

5. Громадська думка. Масони с. 180

6. Театри, концерти, виставки с 181

7. Бароко, класицизм, рококо, неокласицизм с. 182

8. Ідеї Просвітництва в літературі с. 184

9. Іммануїл Кант с 184

10. Почуття проти розуму с 185

11. Зміни у повсякденному житті с. 186

12. Передумови й початок промислової революції с. 187

13. Наслідки промислової революції с. 189

14. Адам Сміт с. 190

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Фронтальне опитування

1. Назвіть хронологічні межі епохи Просвітництва.

2. Назвіть провідну ідею епохи Просвітництва.

3. Що нового з'явилося у сфері передання інформації в епоху Просвітництва?

4. Що таке природні права людини?

5. Чи можна стверджувати, що в епоху Просвітництва людина будувала своє життя винятково за законами розуму?

6. Які нові мистецькі стилі з'явилися в епоху Просвітництва?

7. Кого називали енциклопедистами?

8. Назвіть видатних письменників епохи Просвітництва.

9. Що таке промислова революція?

10. Назвіть основні відмінності між фабрикою та мануфактурою.

11. Які зміни відбулися в аграрному виробництві?

12. Які технічні винаходи дали змогу здійснити промислову революцію?

13. Що зумовило появу політекономії?

14. Назвіть основні положення економічного вчення А. Сміта.

Запитання для дискусії

1. Чому наприкінці XVIII ст. ідеї просвітителів переживали кризу? Спробуйте з'ясувати їхні основні недоліки.

2. Яке значення мала епоха Просвітництва в історії Європи?

3. Чи можна стверджувати, що промислова революція — це лише результат технічних змін?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• XVIII ст. називають епохою Просвітництва. Просвітництво — це явище, що торкнулося всіх сфер життя суспільства — політики, релігії, виховання, освіти, науки, техніки, мистецтва і літератури. Просвітителі виступали за зміни й оновлення. Культура епохи інтернаціональна, але має свої особливості в кожній країні. Ідеї Просвітництва дали могутній поштовх розвитку науки.

• Наприкінці XVIII ст. в Англії розпочалася промислова революція. ЇЇ передумовами були аграрна революція і технічні досягнення, найважливішим з яких стала поява парової машини.

• Англія перетворилася на одну з найрозвиненіших країн світу. Її стали називати «майстернею світу». Промислова перевага над іншими країнами дозволила Англії перебрати першість і в торгівлі. Англійці опанували морські торговельні шляхи, створили могутню імперію з величезними колоніальними володіннями.

• Промислова революція призвела до суттєвих соціальних змін. Провідними верствами суспільства стали підприємці та наймані робітники.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте § 22 підручника.