Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 24. Московська держава.

Мета: скласти уявлення учнів про розвиток Московської держави; з'ясувати, як у ній відбулося становлення самодержавства; визначити роль Смутних часів в історії країни; розвивати вміння здобувати нові знання, поєднуючи інформацію з розповіді вчителя, підручника та історичної карти; виховувати в учнів повагу до загальнолюдських ідеалів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: опричнина, Смута, самозванці, самодержавство.

Основні дати та події: 1552 р. — приєднання Казанського ханства; 1556 р. — приєднання Астраханського ханства; 1558—1583 рр. — Лівонська війна; 1582 р. — приєднання Західного Сибіру; 1598—1613 рр. — Смутні часи; 1613 р. — обрання царем Михайла Романова; початок династії Романових у Московській державі; 1667—1671 рр. — повстання під проводом С. Разіна.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання

Складіть хронологічну таблицю ключових подій з історії Польщі XVI—XVII ст.

ДАТА

ПОДІЯ

   

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Як утворилася Московська держава?

2. Що вам відомо про державницьку діяльність Івана III?

1. Московія на початку XVI ст.

2. Початок правління Івана IV с. 155

3. Реформи Івана IV с. 156

Робота з термінами та поняттями

Земський собор — дорадчий орган при царі, до якого входили представники всіх станів, окрім селянства.

4. Держава і церква

5. Опричнина с 156

Робота з термінами та поняттями

Опричнина — система заходів (репресії, страти, конфіскація земель), які здійснював у Московській державі в XVI ст. цар Іван IV із метою зміцнення царської влади, боротьби з опозицією, залишками удільного сепаратизму.

6. Зовнішня політика Івана IV с.157

7. Смутні часи с. 159

8. Початок правління династії Романових. Формування абсолютизму царя Олексія с. 161

9. Московська держава та Україна с 165

10. Реформа патріарха Никона. Церковний розкол с.163

11. Культура Московської держави с.165

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Чому Іван IV мав прізвисько Грозний?

2. Які території були приєднані до Московії за Івана IV Грозного?

3. Що таке опричнина? Якою була її мета і як вона здійснювалась?

4. Який період в історії Московської держави називають Смутними часами?

5. Назвіть наслідки Смутних часів для Московської держави.

6. Коли у Московській державі почала правити династія Романових?

7. Що сприяло встановленню самодержавства у Московській державі?

8. У чому полягає сутність церковної реформи Нікона та розколу в середині XVII ст.?

Запитання для дискусії

Порівняйте обставини приєднання Західного Сибіру Московським царством і завоювання Південної Америки іспанськими конкістадорами. Якими були наслідки завоювання Сибіру для місцевих народів?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Період XVI—XVII ст. мав важливе значення в історії Московської держави. Правління царя Івана IV Грозного заклало підвалини самодержавства.

• Зміна династії, що супроводжувалася Смутними часами, дещо загальмувала розвиток Московської держави.

• Затвердження династії Романових спричинило й затвердження самодержавної форми правління.

• У XVI—XVII ст. відбулося значне територіальне зростання Московської держави.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте § 20 підручника.