Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 23. Польща.

Мета: охарактеризувати розвиток Польщі в XVI—XVII ст.; скласти уявлення учнів про шляхетську демократію і польську культуру; розвивати навички самостійно оперувати новим матеріалом, відповідаючи на запитання вчителя; сприяти розвитку естетичного виховання учнів на прикладах візантійського мистецтва (архітектура, мозаїки, іконопис).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: фільварок, шляхетська демократія, Річ Посполита, сарматизм.

Основні дати та події: 1569 р. — Люблінська унія; 1600—1622, 1625—1629, 1655— 1660 рр. — польсько-шведські війни; 1614—1621, 1671—1676, 1683—1699 рр. — польсько-турецькі війни; 1648 р. — початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького; 1686 р. — «Вічний мир» із Московією.

Хід уроку

Варіант 1

Учитель організовує вивчення нового матеріалу у формі дидактичної гри «Нові вчителі». На попередньому уроці учні об'єдналися в групи, кожна з яких опрацьовувала відповідний пункт § 19. Окремі важливі проблеми матеріалу доцільно систематизувати за допомогою схем і таблиць та доповнити необхідним коментарем учителя.

Така форма проведення уроку сприятиме формуванню самостійного мислення учнів, вчитиме їх вільно користуватися вивченим матеріалом, спираючись на запитання вчителя. Учні будуть працювати не як пасивні слухачі, а як активні учасники уроку, у результаті чого інформація сприйматиметься набагато краще.

(Роботу доцільно розпочати невеликим вступним словом учителя, у якому потрібно привернути увагу учнів до особливостей розвитку Польщі.)

Варіант 2

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Назвіть причини укладення Кревської унії.

2. Що ви знаєте про участь українського козацтва в Хотинській війні 1620—1621 рр.?

1. Поява фільваркового господарства с. 145

Робота з термінами та поняттями

Фільварок — багатопрофільне господарство, у якому вся земля належала панові та яке базувалося на праці селян, котрі відробляли панщину.

Товарна продукція — це продукція, що виробляється не для власного споживання, а для продажу на ринку.

2. Польські міста в XVI—XVII ст. с 145

3. Соціальний розвиток с. 146

Самостійна робота з підручником

Опрацюйте відповідний матеріал підручника і заповніть таблицю.

Основні стани польського суспільства

НАЗВА СТАНУ

СТАНОВИЩЕ В СУСПІЛЬСТВІ

   

4. Реформація і Контрреформація с. 147

5. Зміна династії на королівському троні. Шляхетська демократія с. 148

6. Люблінська унія с. 149

7. Зовнішня політика с.150

8. «Великий потоп». Занепад Речі Посполитої с. 151

9. Культура с. 153

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Що таке фільваркове господарство?

2. Чим був зумовлений занепад польських міст у XVII ст.?

3. Який соціальний стан був панівним у польському суспільстві?

4. Які зміни в політичному устрої Польщі відбувалися в XVI ст.?

5. Визначте особливості поширення ідей Реформації в Польщі.

6. Коли була укладена Люблінська унія? Назвіть причини та наслідки її підписання.

7. Що таке «вільне вето»?

8. Чому події другої половини XVII ст. у Польщі отримали назву «Великий потоп»?

9. Визначте й охарактеризуйте основні напрями зовнішньої політики Польщі.

10. Назвіть основні здобутки польської культури.

11. Поміркуйте, що допомогло Речі Посполитій відстояти свою незалежність у бурхливих подіях другої половини XVII ст.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Період XVI—XVII ст. став часом піднесення і занепаду Польської держави. Завдяки Люблінській унії і війнам було досягнуто найбільшого територіального зростання.

• Зовнішня могутність не була підкріплена внутрішньою стабільністю. Багатонаціональний характер держави та «шляхетська демократія» послаблювали внутрішні сили держави і зрештою призвели до її занепаду.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 19 підручника.

2. Випереджальне завдання. Підготуйте історичні портрети Івана IV Грозного, Бориса Годунова, Лжедмитрія І, Михайла Федоровича, Олексія Михайловича (окремим учням).