Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

РОЗДІЛ IV. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ У XVI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст. (5 годин)

Урок № 22. Османська імперія.

Мета: охарактеризувати розвиток Османської імперії в XVI—XVII ст.; визначити головні причини її занепаду; формувати в учнів навички аналітичного мислення; виховувати інтерес до історичного минулого людства.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: яничари, мініатюра, криза, занепад.

Основні дати та події: 1526 р. — битва під Могачем, захоплення турками Угорщини; 1529 р. — облога Відня; 1571 р. — битва при Лепанто; 1620—1621 рр. — Хотинська війна; 1683 р. — розгром турецької армії під Віднем.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Які загарбання здійснили турки-османи у XV ст.?

2. Хто такі яничари?

1. Війни Османської імперії с. 138

Робота з термінами та поняттями

Яничари (турецькою «єні чері» — «нове військо») — регулярна піхота турецького війська, що формувалася з полонених хлопчиків (здебільшого християн). Вони виховувалися в суворих умовах, вважалися рабами султана, жили у казармах, їм заборонялося одружуватися, займатися господарством. Яничари не отримували платні, а жили за рахунок грабунку поневолених народів. Військо яничарів вирізнялося надзвичайною жорстокістю. Яничари брали участь у загарбницьких походах, несли гарнізонну службу в підкорених Османською імперією арабських країнах та на Балканах. Кількість яничарів становила до 12 тис. осіб у XVI ст. і близько 50 тис. осіб у XVII ст. Військо яничарів ліквідоване 1826 р.

2. Боротьба народів проти турецьких завойовників с. 140

Розповідь учителя

Під час вторгнень турки чинили страшні спустошення. Для утримання загарбаних територій великі міста перетворювалися на сильно укріплені фортеці, а на кращі землі переселяли турків. Усіх чоловіків-немусульман обкладали подушним податком. Крім того, вони виконували повинності на будівництві доріг, фортець,

мостів. їм заборонялося їздити верхи, носити зброю, споруджувати будинки вищі, ніж у турків. Османська імперія лише силою зброї тримала в покорі завойовані народи, які вели проти неї постійну боротьбу.

У Болгари та Сербії поширився рух гайдуків. Вони нападали на турецьких чиновників, солдатів, спалювали й вирізали мусульманські поселення, (хні дії не мали б успіху без підтримки християнського населення, яке вважало їх народними героями. Утім, безстрашні у битвах гайдуки нерідко виявляли надмірну жорстокість, чинили грабежі й насилля.

Християнська церква підтримувала та освячувала народні повстання проти турецького поневолення, але без зовнішньої підтримки європейських держав вони зазнавали поразок.

Незважаючи на тяжке гноблення, слов'янські народи зберегли свої культуру, звичаї, мову. Боротьба поневолених народів підривала міць Османської імперії та послаблювала її натиск на Європу.

3. Економічне і соціально-політичне становище держави с. 140

4. Розвиток турецької культури с. 142

Завдання

Заповніть таблицю «Культура Османської імперії».

ГАЛУЗЬ

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Освіта і наука

 

Література

 

Архітектура і живопис

 

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Які завоювання здійснив Селім І Грозний?

2. Визначте роль війн у розвитку Османської імперії у XVI—XVII ст.? Назвіть два періоди у цих війнах. Як пов'язані між собою ці періоди?

3. Чому Сулеймана І прозвали «Кануні»?

4. Із якими подіями пов'язаний початок занепаду Османської імперії?

5. Хто такі гайдуки? Розкажіть про боротьбу поневолених народів проти турецьких завойовників. Яке значення мала ця боротьба для Османської імперії та країн Європи?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Завдяки завойовницьким війнам було створено могутню та агресивну Османську імперію, володіння якої розташовувалися у трьох частинах світу — Європі, Азії та Африці.

• Вершини своєї могутності імперія досягла в середині XVI ст. за часів правління Сулеймана І Пишного.

• Із припиненням завоювань неминучим став і занепад імперії, який почався від середини XVII ст. Вона опинилася під владою слабких султанів, поступово перетворюючись на об'єкт зазіхань інших держав.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 18 підручника.

2. Випереджальне завдання (у разі проведення наступного уроку за варіантом 1). Об'єднайтеся у п'ять груп і підготуйте повідомлення за відповідним пунктом § 19.