Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 21. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом III «Держави Західної Європи у XVI—XVII ст.».

Мета: здійснити узагальнення і тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалити наявні вміння і навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, стінні карти, аркуші із завданнями.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведені в розробці уроку № 7.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Вступна бесіда

1. Як називається розділ, вивчення якого ми завершили?

2. Визначте спільні риси в розвитку країн Західної Європи в XVI—XVII ст. Що таке абсолютизм?

3. Перегляньте назви параграфів цього розділу та запропонуйте інші назви до них.

Запитання і завдання

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для розвитку західноєвропейського суспільства цієї доби. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Покажіть володіння Англії, Франції та Габсбургів у Європі.

2) Покажіть колоніальні володіння європейських держав у Новому Світі.

3) Які протестантські віросповідання і де встановилися внаслідок поширення Реформації у Європі?

4) Прослідкуйте перебіг Національно-визвольної війни в Нідерландах.

5) Визначте ключові події Англійської революції.

6) Покажіть країни, які були учасниками Тридцятилітньої війни у складі Католицької і Протестантської ліг.

7) Покажіть на карті місця укладення Вестфальського миру й основні територіальні зміни, які він викликав.

3. Хто з історичних діячів, на вашу думку, мав найбільший вплив на розвиток тогочасного європейського суспільства? Поясніть свою точку зору.

4. Висловіть власну думку про передумови, причини та вплив революції в Нідерландах. Який характер вона мала?

5. Чому занепала Іспанія і зміцнилася Англія?

6. Чому Франція тривалий час перебувала у вирі релігійних (громадянських) війн? Який вихід було знайдено з цього конфлікту?

7. Висловіть власну думку про передумови, причини й вплив на розвиток європейського суспільства наведених подій та явищ:

1) релігійні війни у Франції;

2) Національно-визвольна війна в Нідерландах;

3) Англійська революція;

4) Тридцятилітня війна.

8. Охарактеризуйте найважливіші зміни в політичному та соціально-економічному житті західноєвропейських держав XVI—XVII ст.

Тестові завдання

І Варіант

1. Який французький король є автором вислову: «Париж вартий меси»?

А Генріх IV

В Карл IX

Б Франциск II

Г Людовік XIII

2. Яку область Іспанії у 1520—1521 рр. охопило повстання комунерос?

А Арагон

Б Андалузія

В Кастилія

Г Каталонія

3. У якому нідерландському місті у 1581 р. було підписано унію, що ознаменувала

створення нової незалежної держави — Об'єднаних провінцій Нідерландів?

А Аррас

Б Утрехт

В Лейден

Г Амстердам

4. За правління якого англійського монарха було прийнято «Символ віри» («39 розділів»)?

А Генріх VIII

Б Едуард VI

В Марія Тюдор

Г Єлизавета І

5. Події у якому місті стали поштовхом до початку Тридцятилітньої війни?

А Прага

Б Лютцен

В Віттенберг

Г Рокруа

6. Коли відбулося повстання комунерос в Іспанії?

А 1517—1519 рр.

Б 1520—1522 рр.

В 1517 р.

Г 1581 р.

7. Як називали прихильників кальвіністського віросповідання у Франції?

А гугеноти

Б єзуїти

В пуритани

Г протестанти

8. У який період Тридцятилітньої війни відбулася битва під Лютценом?

А чеський

Б данський

В шведський

Г французький

9. У якій країні учасників національно-визвольної боротьби називали «тезами»?

А Франція

Б Іспанія

В Нідерланди

Г Німеччина

10. Коли відбулися події Варфоломіївської ночі у Парижі?

А 1 березня 1562 р.

Б 24 серпня 1572 р.

В 15 травня 1589 р.

Г 13 квітня 1598 р.

11. Укажіть назву угоди, у результаті укладання якої завершилася Тридцятилітня війна у Європі.

А Вестфальський мир

Б Нантський едикт

В Арраська унія

Г Тордесільяська угода

12. У якій країні влітку 1566 р. відбулося повстання «іконоборців»?

А Франція

Б Англія

В Нідерланди

Г Іспанія

II Варіант

1. Яким документом англійський парламент вивів із підпорядкування Риму англійську церкву?

А «Символ віри»

Б Акт про супрематію

В «Знаряддя управління»

Г Навігаційний акт

2. На період правління якого французького короля припадає перебування при владі кардинала Рішельє?

А Людовіка XIII

Б Людовіка XIV

В Людовіка XV

Г Людовіка XVI

3. У якому році іспанська «Непереможна армада» рушила на завоювання Англії?

А 1571 р.

Б 1588 р.

В 1594 р.

Г 1603 р.

4. Який період Тридцятилітньої війни був останнім?

А чеський

Б французький

В данський

Г шведський

5. Запровадження алькабали стало приводом

А до повстання комунерос

Б до революції в Нідерландах

В до релігійної війни у Франції

Г до королівської Реформації в Англії

6. Який монарх започаткував королівську Реформацію в Англії?

А Генріх VIII Тюдор

Б Карл І Стюарт

В Єлизавета І Тюдор

Г Яків VI Стюарт

7. Англійські «пуритани», французькі «гугеноти» були послідовниками

А лютеранства

Б англіканства

В кальвінізму

Г католицизму

8. У якій країні відбулася «Славна революція»?

А Англія

Б Франція

В Австрія

Г Московія

9. Який французький король є автором вислову: «Париж вартий меси»?

А Генріх IV

Б Франциск II

В Карл IX

Г Людовік XIII

10. Яку область Іспанії в 1520—1521 рр. охопило повстання комунерос?

А Арагон

Б Андалузія

В Кастилія

Г Каталонія

11. У якому нідерландському місті в 1581 р. було підписано унію, що ознаменувала створення нової незалежної держави — Об'єднаних провінцій Нідерландів?

А Аррас

Б Утрехт

В Лейден

Г Амстердам

12. За правління якого англійського монарха було прийнято «Символ віри» («39 розділів»)?

А Генріх VIII

Б Едуард VI

В Марія Тюдор

Г Єлизавета І

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує та обґрунтовує оцінки (за письмові роботи — на наступному уроці).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйте есе за темою «Релігійні конфлікти (війни) в Європі в XVI—XVII ст.».