Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 20. Міжнародні відносини у XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр.

Мета: визначити особливості міжнародних відносин XVI ст.; з'ясувати причини, привід, характер, перебіг подій, наслідки Тридцятилітньої війни; формувати вміння визначати причиново-наслідкові зв'язки між окремими подіями; виховувати почуття толерантності.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: міжнародні відносини, загарбницька війна, Тридцятилітня війна, найманці.

Основні дати та події: 1618—1648 рр. — Тридцятилітня війна; 1648 р. — Вестфальський мир.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Запитання і завдання

1. Охарактеризуйте становище Нідерландів під владою Іспанії у XVI ст.

2. Якими були причини національно-визвольної боротьби Нідерландів проти іспанського панування?

3. Чому діяльність герцога Альби викликала активізацію дій повстанців?

4. Як перемогло повстання на півночі Нідерландів?

5. Як відбувалася національно-визвольна боротьба в Нідерландах у 1572—1579 рр.?

6. Як утворилася Голландська республіка?

7. Якими були результати та значення Національно-визвольної війни Нідерландів проти іспанського панування?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Назвіть провідні європейські держави XVI ст.

2. Покажіть на карті території поширення протестантських віросповідань та панування католицької церкви.

1. Характер міжнародних відносин у XVI ст. с.128

2. Міжнародне становище в Європі у XVI ст. Загострення суперечностей між європейськими державами с. 128

3. Політика Габсбургів у Європі. Причини війни с. 129

4. Хід війни с. 130

Самостійна робота з підручником

Заповніть таблицю «Тридцятилітня війна».

ПЕРІОД ВІЙНИ ТА ЙОГО НАЗВА

ОСНОВНІ ПОДІЇ

ПІДСУМКИ

     

1) Чеський період війни (1618—1623 рр.) с. 130

2) Данський період війни (1624—1629 рр.) с. 132

3) Шведський період війни (1630—1634 рр.) с. 133

4) Французький період війни (1635—1648 рр.) с. 734

5. Вестфальський мир. Наслідки Тридцятилітньої війни для Європи с. 134

Робота з документом

Історик Р. Віппер про особливості Тридцятилітньої війни

Така тривала війна була можлива лише за особливих умов рекрутування солдат та їх утримання. Валленштейн висловив це словами «війна годує війну». Солдатів наймали як робітників для будівлі; капіталом для їхньої винагороди ставали завоювання і здобич...

Цих солдатів неможливо було стримати — після перемоги або взяття міста вони перетворювалися на звірів. Часто вони вбивали всіх чоловіків і, забравши здобич, підпалювали поселення. Валленштейн приваблював понад усе тим, що надавав своїм солдатам повну свободу.

Запитання до документа

1) Що давало можливість країнам-учасницям вести таку тривалу війну?

2) Оцініть дії солдатів армії Валленштейна.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Які європейські держави брали участь у Тридцятилітній війні? Якою була їхня мета?

2. Охарактеризуйте міжнародне становище в Європі перед початком війни.

3. Якою була політика Габсбургів у Європі напередодні Тридцятилітньої війни?

4. Чому конфлікт у Чехії став початком першої загальноєвропейської війни?

5. Назвіть основні періоди війни. Охарактеризуйте воєнні дії кожного з періодів.

6. Як можна оцінити діяльність А. Валленштейна?

7. Якими були наслідки Тридцятилітньої війни для країн Європи?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• У міжнародних відносинах Європи XVI ст. сформувалася система європейського балансу й водночас утворились угруповання держав, що ворогували за віросповідними ознаками.

• Тридцятилітня війна 1618—1648 рр. стала продовженням релігійних зіткнень попереднього століття європейської історії. Унаслідок війни вплив династії Габсбургів у Європі суттєво послабився.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 17 підручника.

2. Підготуйтеся до уроку узагальнення і тематичного оцінювання за розділом III «Держави Західної Європи у XVI—XVII ст.».