Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 15. Завершення формування абсолютної монархії у Франції.

Мета: скласти уявлення про розвиток Франції в другій половині XVII—XVIII ст.; охарактеризувати абсолютну монархію і визначити причини її кризи; прищеплювати навички порівняння історичних процесів, виділяючи на цій основі головні ознаки певного історичного періоду; виховувати в учнів інтерес і повагу до історичного минулого людства.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: абсолютизм, криза, протекціонізм, синекури, королівський двір.

Основні дати та події: 1629 р. — прийняття «Едикту милості»; 1643—1715 рр. — правління Людовіка XIV; 1685 р. — скасування Нантського едикту.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Які факти підтверджують формування у Франції абсолютизму?

2. Які зміни відбувалися у французькому суспільстві у XVI — першій половині XVII ст.? Чим вони були обумовлені?

3. Як відбувалося поширення реформаційних ідей у країні?

4. Якими були причини і привід громадянських війн?

5. Які події отримали назву «Варфоломіївська ніч»? Якими були наслідки цих подій?

6. Як завершилися громадянські війни в країні?

7. Дайте оцінку діяльності короля Генріха IV.

8. Деякі дослідники вважають французького короля Генріха IV одним із великих політиків світу всіх часів. Чи поділяєте ви таку думку? Поясніть свою відповідь.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Що таке абсолютизм?

2. Які недоліки, на вашу думку, має абсолютна монархія як форма правління?

1. Зміцнення абсолютизму за Рішельє с.86

Робота з документом

Із «Політичного заповіту» Рішельє

Я кажу, що дворянство слід розглядати як один із найголовніших нервів держави, який може сприяти його збереженню й посиленню.

Хоча дворяни заслуговують на те, щоб із ними поводилися добре, коли вони поводяться добре, але потрібно бути з ними суворими, якщо вони нехтують тим, до чого зобов'язує їх походження. Я стверджую, що ті, хто відстали від доблесті предків, ухиляються від того, щоб служити короні шпагою і життям постійно і твердо, як вимагають закони держави, заслуговують на позбавлення блиску свого походження і зобов'язання нести частину турбот народу.

Честь для них мусить бути дорожчою за життя, їх належить карати радше позбавленням першої, ніж останнього...

Запитання до документа

1) Яке місце в державі Рішельє відводив дворянству?

2) Чим, на вашу думку, зумовлена така позиція Рішельє?

2. Абсолютизм за Людовіка XIV с. 87

3. Двір «короля-сонця» с.89

4. Людовік XV с. 91

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Коли було прийнято «Едикт милості»?

2. Яке прізвисько отримав Людовік XIV?

3. Завдяки кому за часів Людовіка XIV здійснювалася успішна економічна політика?

4. Коли було скасовано Нантський едикт?

5. Де розташовувалася резиденція французьких королів?

6. Кому належать слова: «На наш вік вистачить», «Після нас хоч потоп»?

Дидактична гра «Асоціації»

Правила гри наведено в розробці уроку № 3.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• За правління Людовіка XIII його перший міністр Рішельє домігся значного зміцнення абсолютизму в країні.

• У період правління Людовіка XIV абсолютна монархія у Франції досягла свого розквіту. Людовік XIV навіть зміг заявити: «Держава — це я!».

• Найбільші успіхи політика Людовіка XIV мала в економічній сфері, але прорахунки в релігійній політиці, поразки в зовнішній політиці, непомірні витрати на королівський двір нівелювали ці здобутки.

• За часів правління Людовіка XV виразно виявилися недоліки абсолютної монархії у Франції.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 12 підручника.

2. Повторіть матеріал про розвиток Англії наприкінці XV ст.

3. Випереджальне завдання. За додатковою літературою складіть історичний портрет шотландської королеви Марії Стюарт або англійської королеви Єлизавети І. (Учитель розподіляє теми між учнями.)