Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 10. Практичне заняття «Гуманістичні ідеї у творах Еразма Роттердамського / Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження» (на вибір учителя).

Мета (визначається за обраною темою): з'ясувати особливості прояву ідеалів гуманізму в творах Еразма Роттердамського / охарактеризувати засоби і методи реалізації гуманістичних ідей у творчості майстрів Високого Відродження; закріпити теоретичні знання, набуті впродовж вивчення навчального матеріалу; розвивати вміння самостійно опрацьовувати джерела інформації, готувати повідомлення або презентації і виступати з ними перед класом; сприяти формуванню толерантного ставлення до думок інших і вмінню шукати з ними порозуміння.

Тип уроку: застосування набутих знань.

Обладнання: підручник, матеріали, підготовлені вчителем і учнями до практичного заняття.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Що таке гуманізм?

2. Як пов'язані гуманізм і епоха Відродження?

3. Які риси притаманні творчості гуманістів епохи Відродження?

III. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Аналіз повідомлень і презентацій; підготовлених учнями до уроку

Учитель об'єднує учнів у малі групи, доручає обговорити висновки, яких вони дійшли, працюючи над своїми повідомленнями або презентаціями, й ознайомити клас із результатами своєї роботи.

Після обговорення результатів роботи груп доцільно запропонувати учням записати в зошитах тезові плани за темою «Прояви ідеалів гуманізму у творах Еразма Роттердамського / Прояви ідеалів гуманізму у творах майстрів Високого Відродження».

Тестові завдання (виконуються відповідно до обраної теми заняття)

Гуманістичні ідеї у творах Еразма Роттердамського

1. Представником гуманістичної думки якої країни був Еразм Роттердамський?

А Німеччина

Б Нідерланди

В Швейцарія

Г Франція

2. У якому навчальному закладі у 1499 р. Еразм Роттердамський завершив здобуття богословської освіти?

А Туринський університет

Б Болонський університет

В Паризький університет

Г Віттенберзький університет

3. Автором якого з наведених творів був Еразм Роттердамський?

А «Утопія»

Б «Государ»

В «Гаргантюа і Пантагрюель»

Г «Похвала глупоті»

4. У своїх творах Еразм Роттердамський

А розглядав християнство як вищий етап морального розвитку людства

Б різко критикував християнство, вважаючи його прикриттям всього зла у світі

В висував ідею, що держава створюється не Богом, а людьми

Г стверджував, що люди боязливі, схильні до зради, а коли збираються у натовп — сміливішають

5. Найбільш різко Еразм Роттердамський критикував

А основи християнства

Б церковних богословів

В правителів держав

Г людські вади

6. Еразм Роттердамський після початку Реформації в Європі

А рішуче підтримав Реформацію

Б поширював реформаційні ідеї у Європі

В був рішучим противником Реформації

Г емігрував до католицької Іспанії

7. У своєму творі «Розмови запросто» Еразм Роттердамський

А висміює католицьке духовенство

Б критикує вчення М. Лютера

В протестує проти формалізму старої педагогіки

Г ставить питання про те, як саме має здійснювати владу правитель держави

8. Еразм Роттердамський погано володів «живими» мовами. Його розмовною і писемною мовою була

А німецька

Б французька

В англійська

Г латинська

9. Еразм Роттердамський у своїх творах дорікав католицькій церкві за її вороже ставлення

А до культури

Б до науки

В до мистецтва

Г до музики

10. Еразм Роттердамський вважав, що найголовніше виховувати в людині

А моральність і благочестя

Б сувору дисципліну

В формалізм і догматизм

Г вірність традиціям

11. Еразм Роттердамський вважав, що читання Біблії

А шкідливе для народу

Б необхідне всім

В необхідне лише знаті

Г необхідне лише духовенству

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель пропонує учням визначити, у чому полягало втілення гуманістичних ідеалів у ранній Новий час.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель пропонує учням по черзі висловити свою думку щодо того, чим був корисний для них цей урок.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторіть § 7 підручника.

2. Повторіть матеріал про становище Німеччини у XIV—XV ст. і роль католицької церкви в її житті.