Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 1. Вступ.

Мета: дати учням початкове уявлення про ранній Новий і Новий час як періоди всесвітньої історії і навчальний предмет; ознайомити з основними історичними джерелами цих періодів; сприяти виникненню в учнів зацікавленості до предмета.

Тип уроку: вступний.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: ранній Новий час, Новий час, Нова історія, історичні джерела. Основні дати та події: 1492 р. — початок XX ст. — історія Нового часу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель інформує учнів про початок вивчення нового предмета, привертає увагу до загальних питань організації навчальної діяльності.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Три речення»

Правила гри. Учитель доручає учням після завершення розгляду матеріалу передати основний зміст кожного з пунктів плану уроку трьома простими реченнями. Переможцем визнається той учень, розповідь якого найточніше відображатиме зміст розглянутого матеріалу.

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Що вивчає наука «історія»?

2. Які періоди всесвітньої історії ви вивчали в попередні роки?

3. Якими були особливості розвитку людства в Середньовіччі?

1. Нова доба всесвітньої історії с. 5

Робота з термінами та поняттями

Історія Нового часу— період всесвітньої історії між історією Середніх віків та історією Новітнього часу. Поняття «Новий час» запровадили в XV ст. італійські мислителі, протиставляючи себе попередній добі історії Середніх віків і стверджуючи, що в історії Європи розпочалася нова доба.

Періодизація всесвітньої історії

НАЗВА ПЕРІОДУ

ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ

Історія первісного суспільства

Поява людини на Землі — 3 тис. років до н. е.

Історія Стародавнього світу

3 тис. років до н. е. — 476 р.

Історія Середніх віків

476—1492 рр.

Закінчення таблиці

НАЗВА ПЕРІОДУ

ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ

Історія Нового часу

I період: 1492—1789 рр.

II період: 1789 — початок XX ст.

Історія Новітнього часу

I період: 1914—1939 рр.

II період: 1939 р. — сьогодення

2. Знайомство з підручником с. З—4

3. Основні джерела з історії Нового часу

Бесіда

1) Як учені дізнаються про життя людей у минулому?

2) Що таке історичні джерела?

3) Які ви знаєте різновиди історичних джерел?

4) Наведіть приклади речових і писемних історичних джерел.

Основні історичні джерела, за якими вивчають історію Нового часу

 

ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

 

РЕЧОВІ

ПИСЕМНІ

ЕТНОГРАФІЧНІ

Будівлі, пам'ятки архітектури, знаряддя праці та побуту, зброя, прикраси тощо

Документи, законодавчі акти, свідчення безпосередніх учасників подій, релігійні тексти тощо

Давні звичаї, житло, одяг, традиції харчування, різноманітні технології, фольклор тощо

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Три речення»

Учитель організовує перевірку виконання учнями завдання до дидактичної гри, яке було отримане перед початком розгляду нового матеріалу.

Бесіда

1. Яку назву має період всесвітньої історії, що вивчається у 8 класі?

2. На які дві частини він поділяється? Якими є їхні хронологічні межі?

3. Назвіть події, які вважаються визначальними для обох частин Нової історії.

4. Чи однаково розвивалися країни Європи і Сходу наприкінці XV—XVIII ст.?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• Вивчати історію необхідно, оскільки без знання свого минулого ми не зможемо зрозуміти сучасність і спрогнозувати майбутнє.

• Довідатися про різні події минулого можна лише шляхом поєднання інформації, отриманої з різних історичних джерел.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте вступний текст підручника.

2. Знайдіть у довідковій літературі визначення наук, які допомагають історикам вивчати минуле: археологія, хронологія, нумізматика, геральдика, сфрагістика, етноніміка і топоніміка. Випишіть їх у зошит.

3. Випереджальне завдання. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення або презентацію за темою «Цивілізації народів доколумбової Америки (інки, майя, ацтеки)».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.