Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 9. Реформація і Контрреформація у Європі.

Мета: сформувати уявлення учнів про характерні риси реформаційних учень, Контрреформації; створити умови для розуміння причин Контрреформації; розглянути протестантську церкву та контрреформаційні заходи католицької церкви; встановити зв'язок між ідеями кальвінізму та розвитком капіталізму; охарактеризувати Орден єзуїтів як знаряддя католицької церкви; розвивати вміння порівнювати реформаційні вчення та висловлювати власну думку про причини та наслідки Реформації.

Основні поняття та назви: Кантон, кальвінізм, Контрреформація, «Індекс заборонених книг», Орден єзуїтів, місіонерство.

Основні дати та події: 1534 р. — створення Ордену єзуїтів, 1545—1563 рр. — Тридентський собор.

Історичні постаті: Ульріх Цвінглі, Жан Кальвін, Ігнатій Лойола, Папа Павло III.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, текст історичного документа, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні дати, пов'язані з Реформацією та Контрреформацією; показувати на карті регіони поширення протестантських церков; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати людей, які стали ідеологами Реформації; наводити приклади контрреформаційних заходів католицької церкви; порівнювати реформаційні вчення; висловлювати власну думку про причини та наслідки Реформації.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Розв'язування кросвордів

Учитель пропонує учням обмінятися кросвордами, підготовленими за матеріалом минулого уроку, та розв’язати їх.

Тестові завдання

1. Установіть хронологічну послідовність подій Селянської війни в Німеччині.

А Створення «Статейного листа»

Б Знищення загону Т. Мюнцера

В Створення «12 статей»

Г Поразка Селянської війни

2. Установіть хронологічну послідовність подій Реформації.

А Аугсбурзький релігійний мир

Б Відлучення від церкви М. Лютера

В Складання «95 тез»

Г Селянська війна в Німеччині

Відповідь: 1: А В Б Г; 2: В Б Г А.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Швейцарія на порозі Реформації, с.59

2. «Женевський папа», с. 61

3. Контрреформація, с. 62

4. «Товариство Ісуса». с. 63

5. Тридентський собор, с. 65

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер назви держави.

1) Північна Німеччина, 2) Англія, 3) Швейцарія, 4) Данія, 5) Нідерланди, 6) Іспанія, 7) Італія, 8) Польща, 9) Південна Німеччина, 10) Франція.

Зразок відповіді

РЕФОРМАЦІЯ

КОНТРРЕФОРМАЦІЯ

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

Тестове завдання

Установіть відповідність між іменами історичних осіб та їхніми характеристиками.

1 Мартін Лютер

2 Том ас Мюнцер

3 Карл V

4 Ульріх Цвінглі

А імператор Священної Римської імперії

Б швейцарський реформатор і гуманіст

В засновник Ордену єзуїтів

Г керівник Реформації в Німеччині

Д один із керівників Селянського повстання

Відповідь: 1Д 2Г 3А 4Б.

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті країни, у яких поширилось лютеранство (буквою «Л»), кальвінізм (буквою «К»), англіканство (буквою «А»).

Відповідь: лютеранство: Німеччина, Швеція, Данія, Фінляндія, країни Прибалтики; кальвінізм: Швейцарія, Нідерланди, Південна Франція, Шотландія; англіканство: Англія, Північна Ірландія.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Подальший розвиток Реформації привів до виникнення лютеранської, кальвіністської та англіканської церков.

Католицька церква для боротьби з Реформацією використовувала всі методи — провела внутрішню реформу, створила ордени (бойовим органом церкви став Орден єзуїтів), відновила інквізицію, склала «Індекс заборонених книг» тощо. Але на діалог із протестантами йти відмовилась. Контрреформація продовжила розкол.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 8.

2. Випереджальне завдання (для одного-двох учнів). Підготуйте повідомлення про життя Еразма Роттердамського.

3. Випереджальне завдання. Ознайомтеся з творчістю Еразма Роттердамського.