Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Розділ II. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ (6 годин)

Урок № 8. Реформація в Німеччині.

Мета: сформувати уявлення учнів про католицьку церкву на межі XV—XVI ст.; створити умови для розуміння причин Реформації; розглянути перебіг подій Селянської війни у Німеччині; встановити зв'язок між Реформацією та змінами у політичному й економічному житті Європи; охарактеризувати людей, які стали ідеологами Реформації; розвивати вміння порівнювати різні течії серед учасників Селянської війни у Німеччині та висловлювати власну думку про вплив релігії на життя людини.

Основні поняття та назви: Реформація, курфюрсти, індульгенція, «95 тез», лютеранство, Народна Реформація, Селянська війна, протестантизм.

Основні дати та події: 1517 р.— виступ Лютера проти індульгенцій, 1524—1525 рр.— Селянська війна у Німеччині, 1555 р. — Аугсбурзький релігійний мир.

Історичні постаті: Ульріх фон Гуттен, Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Карл V.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Німеччини, текст історичного документа, контурні карти.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні дати, пов'язані з Реформацією та Селянською війною у Німеччині; показувати на карті перебіг Селянської війни у Німеччині; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати людей, які стали ідеологами Реформації; наводити приклади наростання кризових явищу католицькій церкві; порівнювати різні течії серед учасників Селянської війни у Німеччині; висловлювати власну думку про вплив релігії на життя людини.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя

Учитель пояснює учням назву розділу II «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі», ознайомлює учнів із кількістю годин, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

План

1. Німеччина напередодні Реформації, с. 52

2. Католицька церква на межі XV—XVI ст. с. 53

3. Мартін Лютер і початок Реформації, с. 54

4. Народна Реформація, с. 56

5. Народження протестантизму, с. 57

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з документом

Прочитайте документ та дайте відповіді на запитання.

Із «12 статей»

По-перше, наше уклінне прохання і бажання мати право всією громадою обирати собі священика й усувати його.

По-друге, ми згодні давати справедливу зернову десятину, але лише так, як належить. Адже якщо її потрібно давати Богові та його людям, то вона дістається священику, якщо він сповіщає істинне слово Боже. Надалі ми бажаємо, щоб цю десятину збирали наші церковні старости і давали б належне утримання священику, обраному всією громадою. Малої ж десятини ми не хочемо давати зовсім.

По-третє, до цього часу нас вважали «власними» людьми. Враховуючи, що Христос пролиттям своєї дорогоцінної крові звільнив усіх нас, то, відповідно до Святого Письма, ми маємо бути вільними...

По-п’яте, пани привласнили всі ліси. Ось наша думка: ліси повинні знову перейти в користування всієї громади.

По-шосте, нас дуже обтяжує панщина, яка зростає щодня. Ми бажаємо, щоб нас не менше силували.

По-сьоме, ...пан не повинен примушувати до дворових та інших служб, щоб селянин без обтяжень користувався землею...

По-десяте, дехто привласнив громадські луки, а також ріллю. Ці землі ми хочемо знову повернути в наше спільне користування.

1. Визначте, які права захищали селяни.

2. Проти кого були направлені ці вимоги?

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті перебіг подій Селянської війни у Німеччині, центри поширення Реформації, території поширення протестантизму.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Реформація стала однією з найперших «релігійних революцій», яка змінила світ і дала поштовх подальшому розвитку світу: появі нових світоглядів, зміні в суспільному, економічному та побутовому рівні життя людей. Реформація стала ще одним щаблем у становленні не тільки сучасної Європи, але й усього світу.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 7.

2. Складіть кросворд на десять слів за вивченим матеріалом.