Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 4. Матеріальний світ і капіталістичні відносини в Ранньомодерну добу.

Мета: сформувати уявлення учнів про матеріальний світ і суспільство в Новий час; створити умови для розуміння причин руйнування середньовічного устрою; розглянути характерні риси матеріального світу людини Раннього Нового часу; встановити зв'язок між технічними відкриттями та змінами в політичному й економічному житті Європи; охарактеризувати нові риси матеріального світу, нові цінності західноєвропейців; розвивати вміння порівнювати картину світу, життя людей Середньовіччя та Раннього Нового часу і висловлювати власну думку щодо змін у соціально-економічному житті та політичних структурах.

Основні поняття та назви: рента, капіталізм, капітал, біржа, мануфактура, наймані робітники, банк, водяний млин, гвинт, доменна піч, буржуазія, пролетарі.

Основні дати та події: друга половина XVII — XVIII ст.— індустріалізація, XVI — перша половина XVII ст. — поширення найманої праці у сільському господарстві.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов'язані зі змінами у матеріальному світі Західної Європи у Нову добу; показувати на карті центри винаходів, торговельні шляхи, ярмарки; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; нові риси матеріального світу, нові цінності західноєвропейців; наводити приклади нових рис матеріального світу; порівнювати побутову картину світу, життя людей Середньовіччя та Раннього Нового часу; висловлювати власну думку щодо змін у соціально-економічному житті та політичних структурах.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Історичний диктант

1. Які країни розпочали пошуки нових земель через океан? (Іспанія та Португалія)

2. Хто відкрив Америку? (X. Колумб)

3. Хто очолив першу навколосвітню подорож? (Ф. Магеллан)

4. Хто відкрив морський шлях до Індії? (Баско да Гам а)

5. Як називалися кораблі, на яких відкривали нові землі? (Каравели)

6. Як називали завойовників Америки? (Конкістадори)

7. Хто підкорив ацтеків? (Е. Кортес)

8. Хто очолив експедицію до інків? (Ф. Пісарро)

9. Як називалися держави, що мали колонії? (Колоніальні імперії)

10. Яке явище відбулося в результаті необмеженого ввезення золота? («Революція цін»)

Тестове завдання

Установіть відповідність між назвами індійських племен та місцевостями, які вони населяли.

1

Майя

А

Мексика

2

Інки

Б

Африка

3

Ацтеки

В

Півострів Юкатан

4

Ольмеки

Г

Південна Америка

   

Д

Центральна Америка

Відповідь: 1Д 2Г 3А 4В.

Розв'язування кросвордів

Об'єднати учнів у пари і запропонувати, обмінявшись кросвордами, підготовленими вдома, розв'язати їх.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Людина й природа, с. 28

2. Мануфактура й капіталізм, с.29

3. Технічні нововведення й транспорт, с.31

4. Зміни в суспільстві. с.33

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

О Завдання

Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер характеристики.

1) Невелика будівля, 2) кілька робітників, 3) кілька будинків, 4) ручна праця з елементами механізації, 5) велика кількість робітників, 6) використання машинної праці, 7) знаряддя праці належали робітнику, 8) усе належало власнику, 9) існував поділ праці, 10) поділу праці не існувало.

Зразок відповіді

МАЙСТЕРНЯ

МАНУФАКТУРА

1, 2, 4, 7, 10

3, 5, 6, 8, 9

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті центри виробництва, місця проведення ярмарків та виставок.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Людина в багатьох речах досі залежала від природи. Природні катаклізми суттєво впливали на життя через епідемії, голод та міграції.

Більшість населення Європи становили селяни. Разом із тим зміна соціально-економічних відносин змінила і поділ суспільства. Виникають нові групи — буржуазія та наймані робітники.

Європейське суспільство починає переходити до капіталістичних відносин через період первинного накопичення капіталу.

Першим раннім капіталістичним підприємством стає мануфактура.

Технічні винаходи суттєво не тільки змінюють виробничі відносини, а й впливають на соціальні.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 4.

2. Напишіть твір за темою «На мануфактурі Нового часу».