Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 34. «Серединна імперія» та «Країна, де сходить сонце» у XVI—XVIII ст.

Мета: сформувати уявлення учнів про Китай та Японію у Новий час; створити умови для розуміння характерних рис деспотичної монархії; розглянути становище у китайському та японському суспільстві у цей період: встановити зв'язок між економічним становищем та змінами у політичному житті держави; охарактеризувати релігійне життя у Китаї; розвивати вміння порівнювати Китайську і Японську імперії та висловлювати власну думку про особливості світогляду китайців.

Основні поняття та назви: «Серединна імперія», династія Мін, Пекін, Нанкін, маньчжури, династія Цин, порцеляна, сьогун, самураї.

Основні дати та події: 1368—1644 рр. —династія Мін, 1639—1644 рр. — Селянська війна, 1644—1911 рр. — династія Цин, XVI ст. — початок об'єднання Японії, 1603 р. — початок сьогунату.

Історичні постаті: Кансі, Іеясу Токугава.

Обладнання: підручник, карти світу, Азії, Китаю.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати правління діячів в історії Китаю та Японії; показувати на карті кордони Китайської та Японської імперій, столиці та території поширення Селянської війни, напрямки завоювань маньчжурів; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати релігійне життя у Китаї та Японії; наводити приклади розвитку культури; порівнювати Китайську і Японську імперії; висловлювати власну думку про особливості світогляду китайців.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання

1. Заповніть порівняльну таблицю «Індія та Персія в період Нового часу».

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

ІНДІЯ

ПЕРСІЯ

Місце розташування в період розквіту

   

Столиця

   

Правитель (назва та най відоміші постаті)

   

Основні події

   

Досягнення культури

   

Діячі культури та їхні твори

   

2. Знайдіть помилки в текстах.

1) На початку XVII ст. португальців в Індії потіснили англійці та італійці. Була заснована Ост-Індська компанія, яка почала контролювати всю торгівлю. Відкривалися факторії у багатьох містах Індії та був збудований форт Св. Георга, навколо якого утворилося місто Мадрас.

2) Народи Індії зробили великий внесок у розвиток культури. У багатьох містах існували обсерваторії. Індійські математики ввели поняття «мільйон» та десяткову систему цифр, яку араби перенесли до Європи. В індійському університеті у Нанланді навчалося майже 10 тис. студентів.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Китайська держава, с. 236

2. Династія Мін (1368—1644 рр.) і її занепад, с. 237

3. Перші століття династії Цин. с. 238

4. Культура Китаю в XVI—XVIII ст. с.239

5. Китай і Старий Світ. с. 240

6. Японія в Новий час. с.241

КИТАЙ У ПЕРІОД НОВОГО ЧАСУ

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Економіка

Піднесення економіки. Земля поділялася на державну та приватну. Основа — сільське господарство. Ремісне виробництво — приватні та державні майстерні. Розвиток торгівлі. Експорт перевищував імпорт

Політична

система

Необмежена влада імператора. Бюрократична система. Централізація. Переписи населення. Контроль усіх сфер життя. Боротьба за владу

Релігія

Панівна релігія — конфуціанство. Поширення християнства та ісламу. Існування буддизму та інших релігій

Соціальна

сфера

Поділ населення на групи. Використання державою примусової праці

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті: кордони Китайської імперії; напрямки вторгнення маньчжурів; столицю імперії (підпишіть її назву); залежні від Китаю країни (підпишіть їхні назви).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Абсолютизм стримував розвиток держави. Маньчжурське правління, зовнішня політика якого була спрямована на самоізоляцію, також гальмувало розвиток Китаю. У той самий час китайська цивілізація залишила великий спадок і мала певний вплив на розвиток світу.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 29.

2. Підготуйтеся до уроку узагальнення до курсу за темою «Ранній Новий час в історії людства».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.