Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Розділ VI. СХІДНИЙ СВІТУ XVI—XVIII ст. (2 години)

Урок № 33. Перське царство Сефевидів та Імперія Великих Моголів в Індії.

Мета: сформувати уявлення учнів про Індію та Персію у Новий час; створити умови для розуміння особливостей розвитку індійського та перського суспільства; розглянути основні здобутки культури, релігії Індії та Персії у цей період; встановити зв'язок між появою європейців та змінами у житті Індії; охарактеризувати вплив культури країн Сходу на європейську культуру; розвивати вміння порівнювати європейську та східні цивілізації та висловлювати власну думку щодо особливостей Східного світу.

Основні поняття та назви: Сефевиди, Ісфаган, медресе, Імперія Великих Моголів, джизія, падишах, Ост-Індські торговельні компанії,Тадж-Махал.

Основні дати та події: 1502—1736 рр. — правління династії Сефевидів, 1526—1707 рр. — існування Імперії Великих Моголів.

Історичні постаті: Ісмаїл, Аббас І, Бабур, Акбар.

Обладнання: підручник, карти світу, Азії, Індії, контурні карти.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні навчаться: називати час заснування Імперії Великих Моголів в Індії, дати правління правителів Персії та Індії, спорудження мавзолею Тадж-Махал; показувати на карті кордони Індії та Персії, напрямки проникнення європейців в Індію та їх колонії; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати вплив культури країн Сходу на європейську культуру; наводити приклади впливу європейців на країни Сходу; порівнювати європейську та східні цивілізації; висловлювати власну думку про особливості Східного світу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя

Учитель пояснює учням назву розділу «Східний світ у XVI—XVIII ст.», ознайомлює з кількістю годин, відведених на його вивчення, формою проведення узагальнення й тематичного оцінювання тощо.

План

1. Піднесення Персії та її занепад, с. 228

2. Утворення держави Великих Моголів. с.230

3. Господарство й повсякденне життя, с. 231

4. Великі Моголи за часів Акбара. с. 232

5. Розквіт індійської культури, с.233

6. Занепад Імперії Великих Моголів. с.234

ІНДІЯ В ПЕРІОД НОВОГО ЧАСУ

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Економіка

Основа економіки — сільське господарство. Скотарство. Іригація. Два-три врожаї на рік. Розвиток ремесла й торгівлі (поява європейських факторій)

Політична система

Багато самостійних князівств, якими керували раджі. Після завоювання Індії Бабуром державу очолив Великий Могол (падишах, цар царів). Військово-ленна система — джагір. Допущення індійців до управління державою

Релігія

Кілька століть панувало мусульманство, із немусульман збирали спеціальний податок — джизію. Віротерпіння

Соціальна сфера

Східна деспотія. Джагір — власник землі збирав податок із селян та зобов’язувався нести військову службу. Сусідська община. Поділ на варни та касти

КУЛЬТУРА ІНДІЇ

НАПРЯМОК

ХАРАКТЕРИСТИКА

Освіта

Збереження старої індійської системи освіти — навчання при храмах хлопчиків із заможних сімей. Мусульманська освіта — медресе

Наука

Продовжували діяти обсерваторії (значних відкриттів не було). Розвиток медицини — психологічні дослідження, пластичні операції. Розвиток математики. Історичний твір Абу-ль-Фазла «Акбар-наме» (політична та військова історія часів Акбара)

Література

Розвиток поезії. Падишах Бабур — «Бабур-наме». Вірші перською мовою на індійські мотиви — Файзі. Вірші мовою хінді — Тулсі Дас «Ра- мачарисманаса». Шах Джахан «Мемуари»

Архітектура

За Акбара будівництво палаців-фортець в Агрі та Лахорі, гробниць у Делі, заснування міста Фатхпур-Сікрі. За Джахана — розвиток садово-паркового мистецтва, резиденція падишаха в Делі, мечеть-мавзолей Тадж-Махал

Живопис

Найбільш поширені мініатюри, поєднання індійської та монгольської мініатюр. Використання мінеральних фарб. Відомі художники — Ходжа Абд-ус-Самад, Дасванатх, Басаван

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті: кордони держави Селевкідів та столицю Перської держави; кордони Імперії Великих Моголів у час найбільшого розквіту; столицю імперії (підпишіть її назву); шлях вторгнення військ Бабура в Індію.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Індія досягла вершини свого розвитку за часів Великих Моголів, які створили державу, поєднавши індійські та мусульманські звичаї. Проте, проіснувавши протягом двох століть, імперія була знищена англійськими колонізаторами — Індія перетворилася на англійську колонію.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 28.

2. Складіть кросворд на вісім слів за вивченою темою.