Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 32. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом V «Епоха Просвітництва».

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, набуті під час вивчення розділу V «Епоха Просвітництва».

Обладнання: аркуші із завданнями (І і II варіант).

Тип уроку: перевірка знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

Учитель організовує евристичну бесіду за матеріалами розділу V «Епоха Просвітництва».

III. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Тестові завдання

І варіант

1. Укажіть назву періоду в історії Російської імперії в середині XVIII ст.

А Епоха перетворень і зростання

Б Епоха палацових переворотів

В Епоха війн і вторгнень

Г Епоха поширення знань

2. Укажіть, що таке «Білль про права».

А Поправки до Конституції

Б Закон про права людини

В Зміни до розпоряджень

Г Документальні зміни

3. Яка система влади склалася у Прусській державі за часів правління Фрідріха II?

А конституційна монархія

Б просвічена монархія

В абсолютна монархія

Г станова монархія

4. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 конгрес

2 президент

3 сенат

4 конституція

А система управління

Б верхня палата парламенту

В вищий законодавчий орган

Г глава держави

Д основний закон держави

5. Укажіть, про кого йдеться.

Був простим козаком, згодом очолив одне з найбільших повстань у Російській імперії у 1773— 1775 рр. Служив у російській армії та виступав під іменем імператора Петра III. Його підтримували козаки й селяни і навіть дворяни. Для придушення очолюваного ним повстання були направлені війська на чолі з О. Суворовим.

А Г. Потьомкін

Б О. Безбородко

В О. Пугачов

Г М. Воронцов

6. Установіть хронологічну послідовність подій початку боротьби за незалежність колоній.

А «Бостонське чаювання»

Б Діяльність І Континентального конгресу

В Війна за незалежність

Г Прийняття Конституції США

7. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер імені.

1) Ж. Д’Аламбер, 2) Д. Дідро, 3) Л. да Війні, 4) Т. Мор, 5) Ж. Ж. Руссо, 6) Гельвецій, 7) Р. Декарт, 8) Дж. Бруно, 9) Гольбах, 10) Г. Галілей.

ЕНЦИКЛОПЕДИСТИ

ПРЕДСТАВНИКИ ВІДРОДЖЕННЯ

   

8. Складіть план відповіді за темою «Епоха палацових переворотів».

9. Складіть порівняльну характеристику «“Освічений абсолютизм” Габсбургів та Катерини II».

10. Побудуйте причиново-наслідковий ланцюжок про війну за незалежність американських колоній за планом: причини — привід — діяльність — наслідки.

11. Зобразіть структуру правління Речі Посполитої у вигляді схеми.

12. Проаналізуйте текст з історичного документа і дайте відповіді на запитання.

Із «Жалуваної грамоти дворянству» 1785 р.

Про особисті переваги дворян

12. Хай не буде засудженим шляхетний, крім рівних собі...

13. Дворянин передає свою дворянську гідність дружині своїй.

14. Дворянин передає дітям свою дворянську гідність спадково...

15. Тілесне покарання хай не торкнеться шляхетного...

17. Підтверджуємо на вічні часи... дворянству волю і свободу...

18. Без суду не позбавляється шляхетний своєї гідності.

22. Шляхетному вільна влада і воля... маєток дарувати або заповідати, або у посаг, або в прожиток віддати, або передати, або продати...

26. Шляхетним підтверджується право купувати села.

27. Шляхетним підтверджується право оптом продавати те, що вродить у їхніх селах чи буде вироблено.

28. Шляхетним дозволяється мати фабрики та заводи по селах.

29. Шляхетним дозволяється у вотчинах їхніх заводити містечка, торги та ярмарки...

32. Шляхетним дозволяється продавати... за море товар...

33. Підтверджується для благородних право власності... і на надра землі і у воді...

35. По селах поміщицький будинок вільний від постою.

36. Шляхетні звільняються від особистої податі.

1) Хто прийняв цей документ?

2) Чому він з’явився саме в цей час?

3) Чому дворяни отримали такі привілеї?

4) Як позначилося прийняття такого документа на розвитку Російської держави й чому?

II варіант

1. Укажіть назву переходу від ручного до промислового виробництва.

А машинна революція

Б промислова революція В фабрична революція Г економічна революція

2. Якій країні належали колонії у Північній Америці, що почали боротися за незалежність у XVIII ст.?

А Англії

Б Франції

В Іспанії

Г Росії

3. Коли тривала доба Просвітництва?

А середина XVII—XVIII ст.

Б середина XVII—XIX ст.

В середина XV—XVI ст.

Г середина XII—XV ст.

4. Установіть відповідність між іменами правителів та їхніми титулами.

1

Марія Терезія

А

ерцгерцог

2

Йосип II

Б

шах

3

Фрідріх II

В

король

4

Рудольф II

Г

імператриця

   

Д

імператор

5. Укажіть, про кого йдеться.

Народився у родині дрібного фермера. Здобув освіту у Кембриджському університеті. Залишив величезну спадщину в різних галузях науки. Його перу належать праці з оптики, астрономії та математики. Створив основи механіки — науки, що вивчає переміщення предметів у просторі та рівновагу під дією сил. Відкрив закон всесвітнього тяжіння і розробив теорію руху небесних тіл.

А Томас Ньюкомен

Б Джеймс Уатт

В Ісаак Ньютон

Г Джордж Стефенсон

6. Установіть хронологічну послідовність подій періоду правління Катерини II.

А видання «Жалуваної грамоти дворянству»

Б повстання О. Пугачова

В російсько-шведська війна

Г перший поділ Польщі

7. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер поняття або назви.

1) Імперія, 2) Синод, 3) республіка, 4) конституція, 5) президент, 6) стрільці, 7) рекрути, 8) конгрес, 9) конвент, 10) колегія.

РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

   

8. Складіть план відповіді за темою «Промисловий переворот в Англії».

9. Складіть порівняльну характеристику правління Катерини II та Фрідріха II.

10. Побудуйте причиново-наслідковий ланцюжок про повстання на чолі з О. Пугачовим за планом: причини — привід — події — наслідки.

11. Зобразіть структуру правління Сполучених Штатів Америки у вигляді схеми.

12. Проаналізуйте текст з історичного документа і дайте відповіді на запитання.

Із Декларації представників Сполучених Штатів Америки

на Загальному конгресі

...Вся історія правління теперішнього короля Великої Британії — це історія постійних зловживань і правопорушень влади, прямою метою яких було створення абсолютної тиран її над нашими Штатами. На доказ цього наводимо факти, щоб про них знав світ.

...Ми час від часу попереджали їх про спроби їхніх законодавчих органів безпідставно поширити на нас свою юрисдикцію. хМи нагадували їм про обставини нашої еміграції і нашого тут оселення. Ми зверталися до їхньої природної справедливості й великодушності і закликали їх... припинити ці зловживання владою, що неминуче мали призвести до розриву наших зв’язків... Але вони були глухими до голосу справедливості... Через те ми мусимо... проголосити наше відокремлення і ставитися до них так, як ставимося до решти людства,— як до ворогів у війні, як до приятелів у мирі.

1) Чому був прийнятий цей документ?

2) Про що свідчать перелічені факти діяльності короля?

3) Як ви розумієте останній абзац? Яка його мета?

4) Які наслідки мало прийняття цього документа?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал вивченого розділу.