Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 28. «Освічений абсолютизм». Володіння австрійських Габсбургів. Королівство Пруссія.

Мета: сформувати уявлення учнів про Австрійську імперію, Прусське королівство; створити умови для розуміння характерних рис прусського та австрійського абсолютизму; розглянути становище народів у складі Австрійської імперії; встановити зв'язок між «освіченим абсолютизмом» та національними проблемами в Австрійській імперії; охарактеризувати реформи Марії Терезії та Йосипа II; розвивати вміння порівнювати політику Фрідріха II і Марії Терезії та Йосипа II і висловлювати власну думку про «освічений абсолютизм».

Основні поняття та назви: «освічений абсолютизм», «освічені монархи», Габсбурги, Австрія, прагматична санкція, Пруссія, юнкер.

Основні дати та події: 1756—1763 рр. — Семилітня війна.

Історичні постаті: Марія Терезія, Йосип II, Фрідріх II.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Австрійської імперії, Пруссії, текст з історичного документа, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати правління Фрідріха II, реформ Марії Терезії та Йосипа II, війн, походів та битв; показувати на карті Прусське королівство, Австрійську імперію, напрямки походів і місця битв; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати реформи Марії Терезії та Йосипа II; наводити приклади, які характеризують «освічений абсолютизм»; порівнювати політику Фрідріха II і МаріїТерезіїта Йосипа II; висловлювати власну думку про «освічений абсолютизм».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання

Знайдіть помилки в тексті.

1. Промисловий переворот дав поштовх розвитку науки та техніки. Він охопив передусім вугільну промисловість. Розвиток промислового виробництва вимагав створення нового двигуна. Він був зроблений механіком Дж. Уаттом. Наступним кроком було будівництво пароплава Робертом Фултоном.

2. У 1747 р. паризький видавець А. Бретон доручив відомому французькому письменнику та філософу Ж. Ж. Руссо скласти «Енциклопедію». Після видання перших томів книги на співробітників посипалися доноси, а після сьомого тому вона виходила вже таємно. До 1780 р. було створено 35 томів «Енциклопедії».

Розв'язування кросвордів

Учні обмінюються кросвордами, підготовленими вдома, та розв’язують їх.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Просвітництво та абсолютизм, с.196

2. Імперія Габсбургів у другій половині XVII ст. с. 797

3. «Освічений абсолютизм» Марії Терезії та Йосипа II. с. 199

4. Створення Прусського королівства, с.201

5. Пруссія під час правління Фрідріха II Великого, с.202

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання Знайдіть зайве слово.

1. Священна Римська імперія, Йосип II, Відень, Варшава, Марія Терезія, Габсбурги. Відповідь: Варшава.

2. Бранденбург, Пруссія, Фрідріх II, Гогенцоллерни, Берлін, Бурбони.

Відповідь: Бурбони.

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті: кордони імперії Габсбургів наприкінці XVIII ст.; кордони Пруссії часів Фрідріха II Великого; землі, що входили до складу імперії Габсбургів (підпишіть їх); столицю Австрії та столицю Пруссії (підпишіть їх).

Робота з документом

Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання.

Перший поділ Польщі, незважаючи на протидію Росії, був здійснений згідно з договором між Австрією, Пруссією та Росією, підписаним 5 червня 1772 р. Існував таємний протокол до нього, в якому зазначалося:

«З огляду на необхідність усунути все, що може оживити пам’ять про існування Польського королівства... високі договірні сторони погодились... ніколи не вводити до своїх титулів, у назву або навіть вказівку на назву Польського королівства».

1. Чому держави, що поділили польські землі, прийняли такий документ?

2. Чому протокол був таємним?

3. Які наслідки для Польщі мав цей документ?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Період XVIII ст. став добою «освіченого абсолютизму». Становлення імперії Габсбургів та Пруссії проходило під гаслом Просвітництва, але в інтересах абсолютизму.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 24.

2. Складіть два запитання за вивченою темою.