Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Розділ V. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА (6 годин)

Урок № 27. Початок промислового перевороту. Просвітництво.

Мета: сформувати уявлення учнів про добу Просвітництва та промисловий переворот; створити умови для розуміння характерних рис Просвітництва та причин промислового перевороту; розглянути вплив ідей Просвітництва на життя суспільства та початок промислової революції; встановити зв'язок між розвитком капіталістичного способу виробництва та Просвітництвом; охарактеризувати діяльність представників епохи Просвітництва; розвивати вміння порівнювати погляди просвітителів і висловлювати власну думку про значення доби Просвітництва та промислового перевороту в історії людства.

Основні поняття та назви: промисловий переворот (промислова революція), прядка «Дженні», фабрика, буржуазія, наймані робітники, страйки, луддити, епоха Просвітництва.

Основні дати та події: кінець XVIII ст. — початок промислової революції в Європі, XVIII ст. — епоха Просвітництва, 1751 р. — видання першого тому «Енциклопедії».

Історичні постаті: Джеймс Харгрівс, Джеймс Ватт, Адам Сміт, Джон Локк, Шарль Монтеск'є, Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дені Дідро, Жан д'Аламбер.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, картки для роботи в групах.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов'язані з періодом Просвітництва; показувати на карті країни та міста, пов'язані здобою Просвітництва; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати діяльність представників епохи Просвітництва; наводити приклади нових цінностей у житті суспільства; порівнювати погляди просвітителів; висловлювати власну думку про значення доби Просвітництва та промисловий переворот в історії людства.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя

Пояснити учням назву розділу V «Епоха Просвітництва», ознайомити їх із кількістю годин, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

План

1. Передумови промислового перевороту, с. 186

2. Технічні винаходи, с. 188

3. Зміни в соціальній структурі суспільства, с. 189

4. Початок Просвітництва в Європі, с.191

5. Погляди просвітителів, с. 192

ПЕРЕДУМОВИ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В АНГЛІЇ

Політичні

Ліквідація абсолютизму та встановлення парламентської монархії

Соціальні

Формування ринку робочої сили. Перехід дворянства до підприємницької діяльності

Економічні

Перехід землі в приватну власність та ліквідація обмежень у виробництві та торгівлі. Розорення дрібних власників. Огороджування

Наукові

Створення теоретичних основ механіки (Ісаак Ньютон)

Технічні

Підвищення продуктивності праці за рахунок використання механічних пристроїв

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ В АНГЛІЇ XVIII СТ.

ДАТА

ПОСТАТЬ

ВИНАХІД

1733 р.

Джон Кей

Механічний човник для ткацького верстата

1765 р.

Джон Харгрівс

Механічна прядка

1767 р.

Том ас Хайнс

Водяна прядка

1771 р.

Річард Аркрайт

Перша фабрика

1779 р.

Самуель Кромптон

Мюль-машина (виготовляла пряжу)

1784 р.

Джеймс Ватт

Паровий двигун

1785 р.

Едмунд Картрайт

Механічний ткацький верстат

1814р.

Джордж Стефенсон

Паровоз

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання

1. Чому промисловий переворот відбувся саме в Англії?

2. Чому передумовою промислової революції були наукові винаходи?

3. Чому напередодні промислового перевороту відбулася аграрна революція?

4. Чому промислова революція розпочалася з ткацького виробництва?

5. Чому промислова революція сприяла урбанізації?

6. Чому виникають розсіяні мануфактури?

7. Чому поширювався рух луддитів?

Завдання

Заповніть таблицю, порівнявши Відродження та Просвітництво.

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

ВІДРОДЖЕННЯ

ПРОСВІТНИЦТВО

Час існування

   

Основні ідеї

   

Діячі

   

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Промислова революція в Англії змінила не тільки англійське суспільство, а й увесь світ. Англія перетворилася на могутню державу, яка стрімко розширювала свої володіння. Промисловий переворот загострив взаємини між підприємцями та найманими робітниками.

У XVIII ст. поширювалися ідеї Просвітництва. Воно стало шляхом переходу суспільства від старих, аграрних відносин до нових, промислових. Зміни торкнулися всіх сфер життя суспільства. Разом із тим Просвітництво поширювалося в обмеженому колі освічених людей.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 23.

2. Складіть кросворд на десять слів за вивченою темою.