Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 23. Річ Посполита. Характерні риси шляхетської демократії.

Мета: сформувати уявлення учнів про Польщу у XVI—XVII ст.; створити умови для розуміння характерних рис державного устрою Речі Посполитої; розглянути напрямки зовнішньої політики, досягнення культури Польщі та становище українських земель у складі Речі Посполитої; встановити зв'язок між становленням дворянської демократії та станово-представницькою монархією; охарактеризувати фільварково-панщинну систему; розвивати вміння порівнювати релігійне життя у західноєвропейських країнах та Речі Посполитій і висловлювати власну думку про значення Берестейської унії.

Основні поняття та назви: фільварок, панщина, магнат, шляхта, шляхетська республіка, сейм, Люблінська унія, Річ Посполита, «вільне вето», «профанація костьолів», греко-католицька церква, «посполите рушення».

Основні дати та події: 1569 р. — Люблінська унія, утворення Речі Посполитої, 1558— 1583 рр. — Лівонська війна, 1596 р. — Берестейська унія, 1621 р. — Хотинська війна.

Історичні постаті: Сигізмунд III Август, Стефан Баторій, Сигізмунд III Ваза, Владислав IV, Ян III Собеський.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Польщі, текст з історичного документа, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати Люблінської та Берестейської уній, польсько-турецьких війн; показувати на карті кордони Речі Посполитої, місця битв та походів; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати фільварково-панщинну систему; наводити приклади становища українських земель у складі Речі Посполитої; порівнювати релігійне життя у західноєвропейських країнах та Речі Посполитій; висловлювати власну думку про Берестейську унію.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання

Укажіть, про кого йдеться.

За часів його правління Османська імперія досягла вершини своєї могутності. У результаті численних війн значно розширив її територію. Реформував адміністрацію, армію, фінансову сферу. Був меценатом і поетом. Його четвертою дружиною була Тюрем Султан, яку в Європі знали під іменем Роксолана.

А Аббас І

Б Селім І

В Надір

Г Сулейман І

Творче завдання

Учні вибірково зачитують твори за темою «Подорож Стамбулом».

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Люблінська унія 1569 р. с. 155

2. Економічний розвиток у XVI ст. с. 157

3. Державний устрій Речі Посполитої в XVI ст. с. 158

4. Реформація і Контрреформація в Речі Посполитій, с. 159

5. Зовнішня політика Речі Посполитої, с. 160

6. Річ Посполита в першій половині XVII ст. с. 161

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестове завдання

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1

фільварок

А

станово-представницький орган

2

сейм

Б

відробіткова рента

3

король

В

представник середнього та дрібного дворянства

4

шляхтич

Г

велике господарство, що ґрунтується на панщині

   

Д

голова держави

Робота з текстом

Прочитайте тексти з історичних документів і дайте відповіді на запитання.

1. Монета, як у Польщі, так і в Литві, повинна бути з загальної ради одноманітна і тотожна за вагою, пробою, рахунком, цінністю та за номінальною вартістю, що виконати зобов’язані його величність король і його нащадки.

1) Чому була запроваджена єдина монета?

2) Які політичні та економічні наслідки мало запровадження єдиної грошової одиниці?

2. Король бажає знищити в Польщі та Литві всі сухопутні і водні мита, як би вони не називалися: королівські, дворянські, духовні та міські, щоб уже відтепер і надалі на вічні часи вони не стягувалися з духовенства та осіб світських дворянського роду, з їх кріпаків і з усіх предметів власного їх виробництва, не скасовуючи, проте, мит купецьких і не дозволяючи страйків із купцями на шкоду і для приховування старих звичайних королівських мит у Польщі та Литві.

1) Який вплив мало знищення системи мит?

2) Чому не всі мита були скасовані?

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті: території Польщі та Великого князівства Литовського різним кольором; кордони Речі Посполитої; держави, з якими Польща воювала у XVI— XVII ст. Підпишіть їх назви.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Річ Посполита — це унікальне явище в європейському суспільстві. Держава, що ґрунтувалася на фільварково-панщинній системі господарства та перемозі Контрреформації, на поневоленні земель інших народів, спробувала встановити свій лад шляхом об’єднання релігій та ста ново-представницької монархії.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 20.

2. Складіть два запитання за вивченою темою.