Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 21. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом III «Держави Західної Європи в XVI—XVII ст.».

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, набуті під час вивчення розділу III «Держави Західної Європи в XVI—XVII ст.».

Обладнання: аркуші із завданнями (І і II варіанти).

Тип уроку: перевірка знань.

Очікувані результати: учні зможуть перевірити свої знання, уміння та навички, набуті під час вивчення розділу III «Держави Західної Європи в XVI—XVII ст.».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

Учитель організовує евристичну бесіду за матеріалами розділу III «Держави Західної Європи в XVI—XVII ст.».

III. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Тестові завдання

І варіант

1. Битва при Лепанто завершилася перемогою:

А іспанців

Б французів

В англійців

Г турків

2. Знищення гугенотів у Парижі 24 серпня 1572 р. дістало назву:

А Варварівська ніч

Б Гугенотська ніч

В Варфоломіївська ніч

Г Протестантська ніч

3. Укажіть, у якій країні Реформацію очолив король.

А Франція

Б Іспанія

В Англія

Г Німеччина

4. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 кортеси

2 «морські тези»

3 Генеральні штати

4 парламент

А орган самоврядування в Голландії

Б законодавчий орган в Іспанії

В станові представницькі збори в Англії

Г англійські кальвіністи

Д Партизани в Нідерландах, що воювали на морі

5. Укажіть, про кого йдеться.

Вона була дочкою англійського короля. Її матір стратили, звинувативши в зраді. У гніві батько зрікся її й ніколи не визнавав спадкоємицею престолу, але це зробив англійський парламент. До неї сватався московський цар Іван Грозний, іспанський король Філіпп II і французький принц Франсуа Анжуйський. Вона всім відмовила й заявила, що повінчана зі своїм народом. Після неї припинилася династія Тюдорів.

А Марія І

Б Єлизавета І

В Анна Болейн

Г Катерина Медичі

6. Установіть хронологічну послідовність подій.

А початок Тридцятилітньої війни

Б Нантський едикт

В початок Нідерландської революції

Г «королівська Реформація» Генріха VIII

7. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер імені.

1) Марія І Кривава, 2) Карл V, 3) Філіпп II, 4) Єлизавета І, 5) Альба, 6) Генріх VIII, 7) Яків І, 8) Вільгельм II Оранський, 9) Едуард IV, 10) Моріц Оранський.

АНГЛІЯ

ІСПАНІЯ ТА НІДЕРЛАНДИ

   

8. Складіть план відповіді за темою «Тридцятилітня війна».

9. Складіть порівняльну характеристику династій Габсбургів і Тюдорів.

10. Побудуйте причиново-наслідковий ланцюжок про огороджування за планом: причини — привід — події — наслідки.

11. Зобразіть структуру правління Франції у вигляді схеми.

12. Проаналізуйте текст із наукової праці та дайте відповіді на запитання.

Із праці І. Крп'якевича

Тридцятилітня війна страшно відбилася на господарському і культурному стані Німеччини. Великі простори держави були обезлюднені, хліборобство і промисловість занепали. Німеччина перестала відігравати роль у світовій торгівлі. Зупинився також розвиток мистецтва і письменства, чимраз більше зростали чужі культурні впливи, особливо французькі. Німеччина втратила також значення у міжнародній політиці: розвинувся партикуляризм малих держав, бо кожний найменший князь мав право вести свою окрему політику.

Занепала також могутність Габсбургів. Австрійська лінія габебурзького роду втратила впливи у Німеччині й опирала свою владу тільки на дідичних країнах, — але й ці землі з уваги на воєнне знищення небагато давали доходів цісарському дворові. Так само й іспанська монархія понесла невдачі у війні і в європейській політиці втратила давній провід. На першому місці стояли тепер переможці у Тридцятилітній війні — Франція і Швеція.

1) Чому занепали німецькі землі?

2) Для яких держав Тридцятилітня війна була невдалою?

3) Чому відбувся занепад розвитку культури?

II варіант

1. Повстання у якій країні стало початком Тридцятилітньої війни?

А у Чехії

Б у Німеччині

В у Франції Г в Іспанії

2. Похід «Непереможної армади» завершився перемогою:

А іспанців

Б французів

В англійців

Г голландців

3. Яка форма виробництва набула поширення у вовняній промисловості?

А фабричне виробництво

Б механізована мануфактура

В розсіяна мануфактура

Г невеликі заводи

4. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1

парламент

А

законодавчий орган в Іспанії

2

мануфактура

Б

дрібне товарне виробництво з використанням

3

огороджування

 

ручної праці

4

пуритани

В

станово-представницькі збори

   

Г

англійські кальвіністи

   

Д

зігнання селян з їхніх земель

5. Укажіть, про кого йдеться.

Він був мореплавцем та піратом. Із нечисленною ескадрою пройшов через Магелланову протоку та пограбував порти, де зберігалося золото для відправлення в Іспанію. Переплив через Тихий та Індійський океани. Королева Англії висвятила його в рицарі. Через кілька років став адміралом. Очолив флот, який розгромив «Непереможну армаду». Помер під час чергової подорожі та був похований у морі.

А Генрі Морган

Б Френсіс Дрейк

В Томас Мор

Г Олівер Кромвель

6. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Утрехтська унія

Б війна Голландії з Іспанією

В Гентське умиротворення

Г зародження республіки на Півночі

7. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер поняття або назви.

1) Священна Римська імперія, 2) Чехія, 3) Іспанія, 4) Данія, 5) католицькі князі, 6) Швеція, 7) Габсбурги, 8) Англія, 9) інквізиція, 10) Франція.

КАТОЛИЦЬКА ЛІГА

ЄВАНГЕЛІЧНА УНІЯ

   

8. Складіть план відповіді за темою «Англійська революція».

9. Складіть порівняльну характеристику країн Англії та Франції.

10. Побудуйте причиново-наслідковий ланцюжок про «революцію цін» за планом: причини — привід — події — наслідки.

11. Зобразіть структуру правління Англії у вигляді схеми.

12. Проаналізуйте науковий текст історика Р. Віппер та дайте відповіді на запитання.

Така тривала війна була можлива лише за особливих умов рекрутування солдатів та їх утримання. Валленштейн висловив це словами «війна годує війну». Солдатів наймали як робітників для будівлі; капіталом для їхньої винагороди ставали завоювання і здобич... Цих солдатів не можна було утримати в дисципліні. Вони перетворювалися після перемоги або взяття міста на звірів. Часто вони вирізали або вішали все чоловіче населення і, забравши здобич, підпалювали поселення. Коли Тіллі взяв багатий Магдебург... на прохання громадян про помилування Тіллі заявив: «Почекайте ще годину; я подивлюсь, що можна буде зробити; треба ж дати солдатові щось після стількох небезпек та праці». На думку іншого начальника, щоб утримати серед них порядок, потрібно було більше шибениць, ніж будинків, та більше мотузок, ніж дерев. Валленштейн приваблював понад усе тим, що надавав своїм солдатам повну свободу.

1) Про які події йдеться в наведеному уривку?

2) Як ви розумієте вислів «війна годує війну»?

3) Чому Тіллі дав таку відповідь громадянам хМагдебургу?

4) Як можна охарактеризувати армію А. Валленштейна?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйте кросворд на 15 слів за матеріалом вивченого розділу.